8 spôsobov, ako rozširovať slovnú zásobu predškoláka

Čím má dieťa väčšiu slovnú zásobu, tým lepšie sa mu bude vyjadrovať a tým lepšie bude aj reči rozumieť. Jazykový cit ovplyvňuje, či sa dieťa bude správne vyjadrovať a tiež to, ako jeho rozprávanie bude pôsobiť na iných ľudí.
Čím má dieťa väčšiu slovnú zásobu, tým lepšie sa mu bude vyjadrovať a tým lepšie bude aj reči rozumieť. Jazykový cit ovplyvňuje, či sa dieťa bude správne vyjadrovať a tiež to, ako jeho rozprávanie bude pôsobiť na iných ľudí. / Foto: Bigstock

Kým sa dieťa naučí čítať, musí sa učiť porozumieť základným slovám a ich významu. Z tohto dôvodu je potrebné deťom v predškolskom veku čo najčastejšie komunikovať a vysvetľovať aj význam rôznych slov. Ideálne je, keď sa to robí nenásilne, hravo, pomocou rôznych zaujímavých aktivít.

 

Slovná zásoba vo významnej miere ovplyvňuje život človeka vo viacerých oblastiach. Čím má dieťa väčšiu slovnú zásobu, tým lepšie sa mu bude vyjadrovať a tým lepšie bude aj reči rozumieť. Jazykový cit ovplyvňuje, či sa dieťa bude správne vyjadrovať a tiež to, ako jeho rozprávanie bude pôsobiť na iných ľudí. Z tohto dôvodu je vhodné, keď sa rodičia aj v tomto smere dieťaťu primerane venujú. Rodičia totiž významne ovplyvňujú reč dieťaťa. Nevyhnutné je, aby dieťa vyrastalo v stimulujúcom rodinnom prostredí. Rodičia by mali:

 

 • dávať dieťaťu správny rečový vzor,
 • rozprávať sa s dieťaťom, zaujímať sa o jeho pocity,
 • vytvárať situácie, ktoré stimulujú dieťa ku komunikácii,
 • obmedzovať čas strávený pri televízii, počítačoch, telefónoch,
 • zabezpečiť častý kontakt s rovesníkmi,
 • čítať mu rozprávky, učiť ho rôzne riekanky,
 • neustále sa s ním rozprávať.

 

Môžete vyskúšať niekoľko jednoduchých a zábavných činností, ktoré pomáhajú dieťaťu pri  budovaní slovnej zásoby.

 

1. Veľa si s dieťaťom čítajte a rozprávajte sa

Odmalička  sa s dieťaťom rozprávajte, komentujte rôzne situácie, rozprávajte o tom, čo robíte. Pýtajte sa ho, čo si o určitej situácii myslí, čo sa mu páči a čo nie. Pýtajte sa ho, čo zažilo. Pýtajte sa tak, aby to dieťa neodradilo, ale podnietilo ešte k ďalšiemu rozprávaniu. Taktiež sa snažte dieťaťu čo najviac čítať. Listujte si aj v detskom atlase, v knihe o ľudskom tele, o zvieratách, vesmíre, zvykoch, tradíciách, sviatkoch. Deti v tomto veku s nadšením spoznávajú reálny svet, a to sa dá okrem iného robiť aj pomocou kníh. Aj niektoré rozprávky sú celkom vhodné, hlavne tie, ktoré formujú súcit, empatiu a sociálne vzťahy. Vyberajte napríklad tie, kde sa napríklad cez príbeh opisuje nadväzovanie kamarátstiev alebo schopnosť pracovať v kolektíve, kde  sa približujú deťom sociálne zručnosti a na vhodných príkladoch ich učia morálne žiť. Keď už vie dieťa čítať,  dnes mu už nemôžete úplne zabrániť v tom, aby sa nečítalo z e- kníh, audio kníh, monitorov, displejov, mobilov, tabletov a notebookov. Kanadskí psychológovia Raymond Mar a Keith Oatley však zistili, že pri čítaní  z monitorov dochádza k inej štrukturalizácii v mozgu ako pri čítaní z papiera. Hovoria, že pri čítaní z displejov sa menej rozvíja slovná zásoba, tvorivosť, emócie. Pri čítaní z papierovej knihy dochádza k hlbokému čítaniu, ktoré pohltí celé dieťa a viac sa rozvíja nielen jeho poznanie, ale aj emocionalita a duchovný rozvoj. Čítanie z displejov spôsobuje povrchnosť pri čítaní.

 

2. Hrajte sa rôzne jazykové hry

Pri hre si dieťa neuvedomuje, že sa vlastne niečo učí a užíva si tiež prítomnosť rodičov.

Môžete sa hrať napríklad tiet hry:

 • Povedzte  dieťaťu slovo a nech tvorí od toho slova zdrobneniny. Napríklad: slnko-slniečko, dievča-dievčatko...
 • Hľadajte spolu rýmy. Povedzte slovo a nech dieťa k slovu hľadá rým. Napríklad: les-pes, mamička-dušička...
 • Dieťa hľadá opačné slová. Napríklad: veľký-malý, tučný-chudý...
 • Dieťa hľadá k slovu synonymá, teda podobné slová. Napríklad: dom-budova-stavba...
 • Dieťa vymýšľa, aké vlastnosti môže mať uvedené slovo. Napríklad: MAMA(Aká môže byť mama? Pekná, dobrá, veselá...)
 • Zoberte si obrázok. Povedzte dieťaťu, nech ho opíše.
 • Rozprávajte príbeh striedavo. Začnite vy a potom nech pokračuje dieťa. Môžete začať rozprávať nejakú známu rozprávku, potom začnite meniť dej rozprávky. Pridávajte nové prostredie, vymyslite si ďalšie postavy, vymýšľajte si neobvyklé situácie.
 • Hrajte spolu bábkové divadlo a meňte hlasy podľa postáv, ktoré v divadielku vystupujú.

 

3. Spievajte

Dobrým zdrojom slovnej zásoby sú aj piesne a hudba. Nevyhýbajte sa ani ľudovým piesňam, hoci slovná zásoba je tam archaická. Rozprávajte sa o textoch, aby dieťa rozumelo tomu, o čom spieva. Pri spievaní môžete využívať aj Orffove hudobné nástroje, s ktorými sa deti veľmi rady hrajú.

 

4. Choďte na zaujímavé miesta 

Všetko to, čo je pre dospelých bežné, je pre dieťa nové a vzrušujúce. Takže často chodievajte na nové miesta v prírode, v meste, kdekoľvek sa nachádzate. Vytlačte obrázky rôznych druhov chrobákov, mravce, hmyz, čokoľvek, čo viete nájsť v najbližšom parku a choďte to spolu hľadať. Choďte na farmu alebo salaš. Choďte do lesa a pomenujte spoločne stromy. Alebo pozorujte rôzne druhy vtákov, ovoňajte kvety. V meste deti dokážu vnímať jednoduchšie veci aj v múzeách a na výstavách. Vyskúšajte aj tento spôsob spoznávania sveta.

 

5. Navštevujte knižnicu

Ak hľadáte skvelé miesto, kde by ste mohli budovať slovnú zásobu predškoláka, navštívte najbližšiu knižnicu. Výskum ukazuje silnú koreláciu medzi využívaním knižnice a schopnosťami budovať gramotnosť u malých detí.  V súčasnosti sú mnohé knižnice veľmi moderne vybudované, je v nich množstvo kútikov na hranie i čítanie a hlavne veľké množstvo zaujímavých kníh. A výhodu máte aj v tom, že pracovníci knižnice vám vždy veľmi dobre poradia pri výbere vhodnej knihy. Detské knižnice organizujú množstvo zaujímavých akcií pre malé deti, vďaka ktorým si osvoja množstvo nových slov a tiež sa stretnú s ďalšími deťmi.

 

6. Venujte sa synonymám

Synonymá sú slová podobného významu. Hlavne vďaka synonymám si deti vo veľkej miere rozširujú slovnú zásobu. Môžete využívať napríklad synonymický slovník na internete, ktorý vám vyhľadá viac synoným takmer ku každému slovu. Spoločne skúmajte, hľadajte, obmieňajte slová vo vetách.

 

7. Rozprávajte si riekanky

Riekanky majú významnú úlohu pri rozvoji detskej reči a slovnej zásoby. Deti ich majú rady aj preto, lebo obľubujú rytmus a melódiu. Čo je však podstatné, dieťa takto rytmizované vety dokáže vnímať omnoho skôr ako bežný hovorený prejav, a preto sa ich dokáže i ľahšie naučiť. Riekankami si deti precvičia slovnú zásobu, ale aj pamäť. Pri učení začnite najprv s jednoduchšími riekankami, najlepšie ak budú mať štyri verše, aby sa deťom neplietli. Neskôr môžete prejsť na ťažšie riekanky, dávajte však pozor na výslovnosť dieťaťa a hravým opakovaním sa ju snažte zdokonaľovať.

 

8. Triedenie hračiek a slovná zásoba

Ak chcete, aby sa váš predškolák naučil viac slov, uľahčite mu to aj tým, že mu poviete, aby si potriedil hračky do jednotlivých škatúľ alebo košov. Počas triedenia každú hračku môže pomenovať. Môže k nej priradiť aj farbu, veľkosť alebo tvar. Napríklad: „Teraz držím v ruke autíčko. Je malé a červené.“ Na každú škatuľu napíšte a nalepte lístok s názvom. Napríklad bábiky, autá, kocky, ceruzky, plyšové hračky a podobne. Keď dieťa večer upratuje svoju izbu, tak sa snaží vložiť hračky do správnej škatule. Pri upratovaní sa snaží aj počas ďalších dní opäť hračky pomenovať. Neskôr môže začať tvoriť vety súvisiace s hračkami. Napríklad: „Dnes som sa hrala s bábikou, ktorej som obliekla kvietkované šaty a zobrala som ju na prechádzku."

 


Zdroj: K. Horňáková, S. Kapalková, M. Mikulajová: Kniha o detskej reči

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Reč detí
Zdieľať na facebooku