Hry a aktivity, pomocou ktorých môžu rodičia pomáhať deťom precvičovať si pravopis

Pri osvojovaní gramatických pravidiel môžete deťom pomôcť aj tak, že precvičovanie pravopisu vsuniete do rôznych činností a aktivít, ktoré denne robíte alebo môžete využiť i rôzne hry.
Pri osvojovaní gramatických pravidiel môžete deťom pomôcť aj tak, že precvičovanie pravopisu vsuniete do rôznych činností a aktivít, ktoré denne robíte alebo môžete využiť i rôzne hry. / Foto: Bigstock

Ak chcete, aby vaše dieťa dobre ovládalo pravopis, je potrebné si ho neustále precvičovať. Väčšinou sa na to používajú diktáty alebo doplňovacie cvičenia. Vo voľných chvíľach však môžu pomôcť aj rôzne zábavné hry a aktivity.

 

Slovenská gramatika je v rámci jazykov jedna z najnáročnejších. Pravopis sa dá pochopiť a nacvičiť, len je potrebná trpezlivosť a systematicky sa musíte spolu s dieťaťom tejto problematike venovať. Pri osvojovaní gramatických pravidiel môžete deťom pomôcť aj tak, že precvičovanie pravopisu vsuniete do rôznych činností a aktivít, ktoré denne robíte alebo môžete využiť i rôzne hry.

 

Vytvorte si pexeso

Vytvorte si vlastné pexeso tak, že na jednu z dvojice kartičiek napíšte slovo bez íčok a na druhú z dvojice napíšte slovo správne. Urobte dve sady. Najprv dieťa ťahá kartičku z tej polovice, kde nie sú íčka napísané. Keď vytiahne kartičku, dopíše í alebo ý a potom hľadá kartičku, na ktorej sú íčka správne napísané. Porovná si pravopis na jednej i druhej kartičke.

 

Karty so slovom

S menšími deťmi si môžete vytvoriť sériu kartičiek, na ktoré napíšete napríklad podstatné mená, prídavné mená, podstatné mená, poprípade ďalšie slovné druhy. Potom z tých slov vytvoríte vetu a poviete ju nahlas. Vaše dieťa sa pokúsi vetu, ktorú ste povedali, zo slov na kartičkách vytvoriť a potom ju napísať do zošita. S prvákom sa môžete hrať aj tak, že poviete slovo a on to slovo hľadá napísané na kartičke.

 

Scrabble

SCRABBLE je slovná kombinačná hra pre dvoch až štyroch hráčov. Úlohou hráčov je tvoriť slová prikladaním písmen na hraciu plochu. Každé písmeno má určenú bodovú hodnotu. Navyše sú na hracej ploche prémiové políčka, ktoré zdvojnásobujú alebo strojnásobujú hodnotu písmena, resp. celého vytvoreného slova. Hráči súťažia o dosiahnutie najvyššieho počtu bodov správnym používaním písmen. Existujú však aj rôzne spôsoby, ako použiť písmená Scrabble na učenie pravopisu a porozumenia. Môžete vyskúšať napríklad toto:

 • Požiadajte dieťa, aby usporiadalo písmená abecedne od A do Z.
 • Požiadajte dieťa, aby povyberalo iba samohlásky.
 • Napíšte jednoduchú vetu, napríklad v prítomnom čase a požiadajte dieťa, aby z písmen urobilo vetu v budúcom čase.
 • Vetu v jednotnom čísle môže zmeniť na vetu v množnom čísle.

 

Vystrihujte slová z novín a časopisov

Máte doma staré noviny a časopisy? Nevyhadzujte ich. Povedzte dieťaťu, aby z nich povystrihovalo rôzne slová. Potom ich môže podeliť na základe jednotlivých slovných druhov na podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia. Potom môže zo slov tvoriť vety alebo môže hľadať tie slová, ktoré začínajú tým istým písmenom. Staršie deti si vytiahnu slovo a vysvetlia gramatické pravidlo, na základe ktorého je v slove napísané tvrdé alebo mäkké í. Mladšie deti môžu v novinách a časopisoch hľadať oznamovacie, opytovacie alebo rozkazovacie vety.

 

Využívajte Microsoft Word a online slovníky

Microsoft Word je online nástroj, ktorý v sebe zahŕňa aj opravu gramatiky. Po napísaní viet tak má dieťa zabezpečenú okamžitú kontrolu gramatiky. Pomocou online slovníka zistite, či vaše dieťa rozumie všetkým slovám. Požiadajte ho, aby definovalo určité slovo a potom nech slovo hľadá aj v slovníku. Deti bežne dokážu používať online slovníky ako napríklad: Malý synonymický slovník, Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník cudzích slov a  Krátky slovník slovenského jazyka.

 

Hrajte sa s loptou, ktorá obsahuje abecedu

Nafúknite si veľkú nafukovaciu loptu a napíšte na ňu fixkou všetky písmená abecedy. Písmená nepíšte v abecednom poradí, ale náhodne.  Možno takúto loptu aj niekde kúpite. Potom si s dieťaťom loptu navzájom hádžte. Vždy, keď dieťa loptu chytí do rúk, musí nájsť jedno z písmen abecedy, ktoré mu rodič prikáže, aby ho našiel.

 

Vlastné pracovné listy

Deti denne robia rôzne pracovné listy. Tie však pripravuje učiteľka. Doma vytvorte opačnú situáciu. Povedzte dieťaťu, nech ono vytvorí vlastný pracovný list. Môže ho dať potom  vypracovať rodičom alebo súrodencom. Motivujte dieťa tak, že vytvorí pracovný list na tie gramatické javy, ktoré mu robia problémy alebo z ktorých dostalo v škole horšiu známku. Aj takýmto spôsobom si môže veľa vecí precvičiť a osvojiť.

 

Vytvorte si vlastnú spoločenskú  hru

Výroba vlastnej spoločenskej hry predstavuje zábavu pre celú rodinu. V rámci tejto hry si môžete stanoviť rôzne úlohy z gramatiky, ktoré musíte plniť. Môžete tam zradiť tvorbu viet, dopĺňanie íčok alebo čiarok do vopred pripraveného textu, tvorbu opisu alebo rozprávania, hľadať vlastné podstatné mená na mape a podobne. Otázky si môžete ťahať alebo hádzať kockou a pod určitým číslom sa môže nachádzať konkrétna otázka. Môžete si urobiť aj kvíz, v rámci ktorého si ťaháte lístky s rôznymi úlohami. Existuje aj množstvo spoločenských hier, v rámci ktorých sa plnia rôzne úlohy. Vymeňte tieto originálne úlohy za úlohy z pravopisu a o zábavu máte postarané.

 

Puzzle

Môžete si kúpiť prázdne puzzle, ktoré vám umožnia na dieloch vytvoriť čokoľvek, čo chcete. Na jednotlivé časti môžete napísať hlásky alebo slabiky a deti ich môžu skladať. Snažte sa o to, aby vytvorili slová, ktoré obsahujú náročnejší gramatický jav, ktorý sa snažia potom aj vysvetliť.

 

Hádanky

Skúste vytvoriť vlastné hádanky, ktoré ukrývajú napríklad nejaké vybrané slovo, ktoré musí dieťa napísať do zošita. Tým, že ho nielen povie, ale ho aj napíše, sa ho skôr naučí správne písať. Napríklad:

 • Čo vyplazuje pes v horúčave? (jazyk)
 • Ktoré zviera si na zimu robí zásoby potravy? (syseľ)
 • Akým vlakom cestujeme na veľké vzdialenosti?(rýchlikom)
 • Ako sa volá zviera, ktoré nosí pancier? (korytnačka)
 • Aký čaj pijú chorí ľudia? (bylinkový)


Alebo na lístok napíšte opisne nejaké slovo a dieťa musí k nemu dopísať vybrané slovo. Napríklad:

 • vtáčik so žltým bruškom - sýkorka
 • dávať múku do cesta -sypať
 • riečny živočích - vydra
 • naša najväčšia sova - výr
 • kováčska dielňa - vyhňa
 • kričať - výskať
 • poľovnícky pes - vyžla
 • je v ústach  aj v topánke  - jazyk
 • ťažné zviera s rohami  - býk
 • domáce  štvornohé zvieratá - dobytok
 • diaľničný poplatok – mýto
Zdieľať na facebooku