Ako môžete zabrániť pasívne agresívnym ľuďom vysávať vašu energiu?

Pasívne agresívne správanie je sociálne sofistikovanejšia forma agresívneho správania. Pri pasívne agresívnom správaní sa stretávame s tým, že agresívny emocionálny náboj je ukrytý do pasívneho správania.
Pasívne agresívne správanie je sociálne sofistikovanejšia forma agresívneho správania. Pri pasívne agresívnom správaní sa stretávame s tým, že agresívny emocionálny náboj je ukrytý do pasívneho správania. / Foto: Unsplash

Pasívna agresivita je stav, kedy je človek vnútorne nahnevaný, bez toho aby sa tak navonok správal. Nevie, ako so svojím hnevom pracovať, a tak ho radšej potlačí a klame nielen svojmu okoliu, ale aj sám sebe o tom, že tieto emócie má. Ako zabrániť týmto ľuďom, aby vám vysávali vašu energiu?

 

Každý človek má určite  skúsenosť s priamou agresiou, a to v podobe verbálnej alebo neverbálnej. Ľahšie totiž môžeme identifikovať priamu agresivitu. Pasívne agresívne správanie je sociálne sofistikovanejšia forma agresívneho správania. Pri pasívne agresívnom správaní sa stretávame s tým, že agresívny emocionálny náboj je ukrytý do pasívneho správania. V tomto prípade sa dá povedať aj o manipulatívnom správaní, ktoré je tiež formou agresívneho správania. Manipulatívne správanie však vyžaduje vysokú mieru schopnosti vcítiť sa do druhých ľudí a manipulovať s ich prežívaním, teda usmerňovať ich tak, že niekoho konanie vyzerá napríklad ako milá pomoc, pritom ide v skutočnosti len o to, ako rafinovaným spôsobom dosiahnuť svoje ciele. Niečo podobné sa dá povedať aj o pasívnej agresivite.Je to prenikavá osobnostná črta, ktorá sa prejavuje negatívnym postojom, popieraným vzdorom v medziľudských alebo pracovných situáciách. Naučená bezmocnosť, tvrdohlavosť alebo hnev môžu poukazovať na pasívne agresívne správanie. Je to obranný mechanizmus a väčšinou iba z časti vedomý. Pasívna agresivita je stav, kedy je človek vnútorne nahnevaný, bez toho aby sa tak navonok správal. Nevie, ako so svojím hnevom pracovať, a tak ho radšej potlačí a klame nielen svojmu okoliu, ale aj sám sebe o tom, že tieto emócie má. Pasívne agresivita má dve zložky: hnev a vyhýbanie sa konfliktu. Všetci vieme, že hnev (rozrušenie, frustráciu, podráždenie) nie je nikdy dobré potláčať. Pasívne agresívny človek sa neustále vyhýba konfliktu a situáciám, kedy by sa mohol cítiť neschopný. Dôvodov na to má hneď niekoľko. Príčinou vzniku pasívnej agresie môže byť napríklad výchova, kde priame prejavy emócií neboli vítané alebo boli priamo potlačované. V takomto prostredí človek cíti, že nemôže prejaviť svoje skutočné emócie, a tak začína hľadať spôsoby, ako emócie zvládnuť inak. Pasívne agresívni jedinci sa naučili, že nie je v poriadku byť nahnevaný. Musíme tiež rozlišovať medzi pasívne agresívnym správaním a pasívne agresívnou osobnosťou. Pasívne agresívne správanie je vonkajším potlačeným prejavom človeka a dá sa zmeniť. Pasívne agresívna osobnosť má spomínané prejavy v sebe hlboko zakorenené. Medzi základné znaky patrí:

 

Znaky pasívnej agresie

 • dvojzmyselnosť
 • chronická roztržitosť a meškanie
 • tendencia sťažovať sa
 • neschopnosť prejavovať nepriateľstvo alebo hnev
 • strach z autority
 • strach zo súťaženia
 • strach zo závislosti
 • strach z dôvernosti
 • vymýšľanie si ospravedlnení
 • strácanie predmetov
 • klamanie
 • obštrukcionizmus
 • odkladanie povinností
 • sarkazmus
 • tvrdohlavosť
 • mrzutosť

 

Problém s prijímaním pasívneho agresívneho správania je hlavne v tom, že je mätúci a emocionálne vyčerpávajúci. Slová, ktoré daná osoba hovorí, sú v rozpore s jej správaním. Jej neochota riešiť základný problém je dôvod, prečo používa pasívne agresívne správanie. Môže to byť napríklad kolega, ktorý hovorí, že vám pomôže s dôležitým projektom, ktorý máte šéfovi odovzdať do dvoch dní, ale zároveň sa vyhýba vašim telefonátom a textovým správam. Toto môže byť prejav pasívne agresívneho správania. Jeho  slová hovorili áno, dávali nádej, že vám pomôže, ale jeho správanie vám hovorí skutočnú pravdu. Nemal v úmysle vám skutočne pomôcť alebo si myslel, že bude mať silu vám pomôcť, ale v hĺbke duše vám skutočne nechcel pomôcť. V tej chvíli, keď ste sa ho na to pýtali, bolo pre neho ľahšie, povedať vám áno.

Pri takomto človeku prichádzate o vlastnú energiu. Vyčerpáva vás, keď nedvíha mobil alebo neodpovedá na správy. Neustále analyzujete, prečo neodpovedá, čo ho asi trápi. Možno neustále premýšľate nad tým, či má problém v rodine,  problém s vami osobne alebo či na projekt zabudol. Strácate obrovské množstvo energie len preto, lebo neviete, čo sa s kolegom deje a prečo vás nekontaktuje. V tejto chvíli je dôležité si uvedomiť, že kvôli tejto osobe vy sami prichádzate o svoju silu a energiu. Môže to byť veľmi vyčerpávajúce. Z tohto dôvodu je vhodné poznať spôsoby, ako sa vyrovnať s takýmito situáciami. Nie je to síce jednoduché, lebo na riešenie pasívnej agresívnej osoby neexistuje univerzálne riešenie. Záleží na mnohých veciach, vrátane toho, či s danou osobou musíte skutočne rokovať pravidelne (napríklad v pracovnom prostredí) alebo môžete obmedziť čas s ňou strávený.

 

Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ako sa vysporiadať s pasívne agresívnym človekom.

 

1. Rozpoznajte správanie a prediskutujte skutočný problém

Pasívne agresívni ľudia sa správajú takto z toho dôvodu, lebo majú zásadný problém. Majú v sebe nepriateľstvo a hnev, ktoré prejavujú práve týmto správaním. Spomínaný kolega, ktorý vždy hovorí „áno“, jeho „áno“ v skutočnosti znamená „nie“. Možno to robí preto, lebo sa bojí, že  príde o prácu. Môže pri tom pociťovať hnev voči sebe samému za to, že povedal „áno“. Možno pociťuje hnev voči svojim spolupracovníkom za to, že ho stále do niečoho nútia a cíti sa prepracovaný. Možno cíti hnev voči svojmu šéfovi, lebo si ho neváži za to, koľko toho už v práci navyše urobil. Tento hnev potom spôsobuje, že sa pri tímovom projekte správa tak, ako sa správa. Ak pasívne agresívny človek neustále koná týmto spôsobom a nemôžete sa mu vyhnúť, pretože s ním buď pracujete, alebo s vami žije, musíte problém vyriešiť. Psychológovia odporúčajú niekoľko stratégií, ako zaistiť, aby bola konverzácia produktívna, aby ste dokázali spolupracovať a aby ste dotyčnú osobu ešte viac nenahnevali.

 

Počas rozhovoru vystupujte pokojne 

Počas rozhovoru sa snažte empaticky vžiť do kože kolegu a povedzte mu, že ste tu pre neho a že sa budete snažiť mu porozumieť a v prípade potreby aj pomôcť.

 

Snažte sa vytvoriť atmosféru porozumenia

Urobte to takým spôsobom, aby ste vytvorili prijateľnú atmosféru, v ktorej prevláda porozumenie a starostlivosť. Správajte sa tak, aby sa kolega cítil pohodlne a aby dokázal analyzovať svoje správanie a hľadal jeho príčiny. Nenápadne by ste sa mali dostať k jadru problému, pretože je to jediný spôsob, ako odhaliť, čo spôsobuje jeho pasívne agresívne správanie. Jeho správanie sa nedá zmeniť bez toho, aby ste odstránili problém alebo mu pomohli nájsť riešenie.

 

Prejavte pochopenie a súcit

Uznajte, že pasívne agresívne správanie je pre daného človeka veľkým problémom a bude mu pravdepodobne trvať dlhšiu dobu, kým ho vyrieši. Ak prejaví snahu problém riešiť, prejavte mu obdiv, pochopenie a navrhnite pomoc. Aj keď v prvom momente asi nebudete mať chuť riešiť cudzie problémy, všetko sa vám časom vráti v tom, že sa vám zlepšia vzťahy a vy s kolegom budete môcť lepšie spolupracovať.

 

Nehodnoťte a nekritizujte

Ak budete jednať odsudzujúco, bude sa táto osoba brániť a možno sa na vás ešte viac nahnevá. Z tohto dôvodu je lepšie nehodnotiť a nekritizovať.

 

Nechajte ho vyjadriť svoje problémy a aktívne počúvajte

Človek je často pasívne agresívny, pretože si nemyslí, že by sa našiel niekto, kto by o jeho probléme chcel niečo počuť alebo je presvedčený, že mu nikto nerozumie. Staňte sa pre kolegu pozorným poslucháčom a zamyslite sa nad tým, čo hovorí, aby videl, že počúvate a rozumiete tomu, čo hovorí.

 

2. Nastavte hranice 

Akonáhle odhalíte skutočný problém, pomocou diskusie si môžete nastaviť určité hranice. Stanovenie hraníc vám pomôže vo vzťahu alebo v spolupráci napredovať. Je však dôležité, aby dotyčný človek presne vedel, čo mu tolerovať budete a čo nie. Jednotlivé konkrétne body si môžete napísať a vystaviť v kancelárii na viditeľnom mieste. Môžete sa napríklad dohodnúť na tom, že už nebudete akceptovať meškanie, nedodržiavanie plnenia úloh v rámci pracovnej skupiny alebo nereagovanie na vaše správy.

 

3. Uvedomte si, že agresívni ľudia vždy budú existovať

Na tomto svete sú rôzne druhy ľudí. Agresívni ľudia budú za každú cenu robiť, čo chcú, aby dosiahli to, čo chcú. Asertívni ľudia budú pracovať na tom, aby získali to, čo potrebujú a chcú, ale tiež vedia, kedy povedať nie a kedy požiadať o pomoc. Pasívne agresívni ľudia sú ďalšou kategóriou ľudí, ktorí emocionálne manipulujú s inými ľuďmi. Skrývajú svoje skutočné pocity tým spôsobom, že skryto premietajú svoj hnev, nepriateľstvo alebo iné negatívne emócie prostredníctvom správania, ktoré je falošné a hrané. Nie je to vaša vina, že nedokážu verbalizovať svoje skutočné problémy a požiadavky. Aby mohli zastaviť svoje pasívne agresívne spôsoby, budú musieť nájsť spôsob, ako vyjadriť svoje emócie a problémy verbálne a nie prostredníctvom negatívneho správania. Niektorí ľudia to chcú zmeniť, ale existujú aj takí, ktorí sa to ani nepokúsia zmeniť. 

 

4. Ukončite vzťah alebo spoluprácu

Ak nechcete donekonečna riešiť osobnosť pasívne agresívneho človeka a jeho manipulatívne spôsoby, ktoré neustále používa, obmedzte čas a kontakt s ním. Niekedy sa situácia môže vyvinúť aj tak, že budete nútení úplne ukončiť vzťah s takýmto človekom. Ak stretávate takýchto ľudí v práci a situácia sa vôbec nedá riešiť, psychológovia odporúčajú zmeniť pracovisko. Možno je to šéf a nevidíte žiadnu možnosť, že by sa táto osoba zmenila, potom pre svoje vlastné emocionálne a duševné zdravie je lepšie zmeniť zamestnanie. Ak ide o blízkeho priateľa alebo člena rodiny, mali by ste mu vysvetliť, prečo chcete vzťah alebo spoluprácu ukončiť.  Pasívne agresívny človek sa len tak ľahko nezmení, a tak z tohto dôvodu je potrebné premýšľať aj nad touto alternatívou.

 

Nech sa  rozhodnete urobiť čokoľvek zo spomínaných stratégií, akékoľvek rozhodnutie je lepšie, ako neurobiť nič a  nechať veci existovať tak, ako existujú a popri tom neustále žiť v strese alebo iným spôsobom trpieť.

Z dlhodobého hľadiska môže byť pasívne agresívne správanie pre vzťahy ešte deštruktívnejšie ako agresia. Vzťah s pasívne agresívnou osobou sa časom stáva mätúci,  neprehľadný, odrádzajúci a nefunkčný. Nedovoľte, aby vám pasívne agresívny človek  spôsoboval akékoľvek problémy a zlé pocity.

 


Zdroje:
Radka Gottwaldová: Jak na pasivní agresi
Jan Poněšický: Agrese, násilí a psychologie moci
6 tips confronting passive aggressive people
How to stop passive aggressive people from sucking out your energy

Čítajte viac o téme: Agresivita, Manipulácia
Zdieľať na facebooku