6 zručností, ktoré pomáhajú rozvíjať emocionálnu inteligenciu

Rozoznávanie vlastných emócií a vedomé rozpoznávanie citu v okamihu jeho vzniku, je jedným zo základných znakov emocionálnej inteligencie.
Rozoznávanie vlastných emócií a vedomé rozpoznávanie citu v okamihu jeho vzniku, je jedným zo základných znakov emocionálnej inteligencie. / Foto: Pexels

Úspech v živote človeka závisí na emocionálnej (EQ) i racionálnej (IQ) inteligencii. Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny ľudí.

 

Bez emocionálnej inteligencie nie je intelekt schopný využívať celý svoj potenciál. Rozoznávanie vlastných emócií a vedomé rozpoznávanie citu v okamihu jeho vzniku, je jedným zo základných znakov emocionálnej inteligencie. EQ súvisí aj so zvládaním emócií a tiež s vnímavosťou k emóciám iných ľudí, teda s empatiou. Táto schopnosť sa s rastúcim emocionálnym sebauvedomením prehlbuje. Či má človek uspokojivé medziľudské vzťahy, tiež závisí do značnej miery na tom, či je schopný vcítiť sa do emócií ostatných a prispôsobiť tomu svoje konanie. Schopnosť využívať emocionálnu inteligenciu predstavuje kľúč k spojeniu sa s ostatnými a vytváraniu trvalých vzťahov. Ak sa chcete zamerať na zlepšovanie schopností, ktoré súvisia s vašou emocionálnou inteligenciou, sústreďte sa predovšetkým na nasledujúce oblasti.

 

1. Snažte sa porozumieť svojim emóciám, pretože vás to bude motivovať k činom

Emocionálne inteligentní ľudia dôverujú svojej intuícii. Byť emocionálne inteligentný znamená okrem iného aj to, že sa nebojíte povedať svoj názor. Ďalší stupeň emocionálnej zrelosti spočíva i v tom, že rozumiete svojim emóciám, a to vás motivuje ku konkrétnym činom. Emócie sú zdrojom energie a dávajú životu iskru. Vďaka emóciám dokážete podávať neuveriteľné výkony. Pomáhajú aj v rozhodovaní, pri výbere partnera, ukazujú vám, či kráčate správnym smerom. Nezostávate len v rovine snívania a rozprávania, ale uskutočňujete rýchlo a rázne to, čo uskutočniť chcete. Čiže vysoké EQ pomáha výrazne zvyšovať motiváciu a produktivitu. Keď rozumiete svojim emóciám, ľahšie dokážete  presvedčiť aj okolie o svojich činoch. Pevne a odhodlane si stojíte za tým, po čom túžite a čo aj vyhlasujete.

 

2. Snažte sa prispôsobiť rôznym situáciám

Aj schopnosť prispôsobiť sa rôznym situáciám ukazuje, že máte vysokú úroveň emocionálnej inteligencie. Ak si dokážete prispôsobiť svoj denný plán tak, že niečo môže aj zlyhať a pripravíte sa na to, aby ste neboli frustrovaní, keď niečo nejde presne podľa vášho plánu, znamená to, že žijete v súlade so svojimi emóciami a dokážete ich primerane kontrolovať. Ak si naplánujete ciele v oblasti kariéry alebo vo vzťahu a pokúsite sa ich dosiahnuť v určitom časovom rámci, môžete sa cítiť sklamaní a vyčerpaní, keď sa vám to presne takto nepodarí. No ľudia s dobrými schopnosťami emocionálnej inteligencie chápu, že sa to nemusí vždy presne podľa ich plánu podariť. Svet sa im však nezrúti, lebo si uvedomujú, že do toho dali všetko. A kráčajú ďalej a hľadajú nové cesty. Mať  flexibilný plán vám poskytuje viac priestoru na úpravy. Často si pripomínajte, že život je plynulý a že máte v sebe silu na to, aby ste mali pod  kontrolou situácie a vlastné rozhodnutia. Vy ste zodpovední za to, do akej miery dovolíte vonkajším faktorom, ako sú ľudia a neočakávané okolnosti, aby ovplyvnili váš život. 

 

3. Reagujte iba vtedy, keď je to nevyhnutné

Ďalšou pozoruhodnou schopnosťou emocionálnej inteligencie je schopnosť reagovať efektívne a premyslene iba vtedy, keď je to nevyhnutné. Je ľahké ponoriť sa do svojich emócií a reagovať obranne, keď vám priateľ povie niečo, kvôli čomu sa cítite nahnevaní alebo ponížení. Emocionálne inteligentný človek má kontrolu nad svojou energiou a silou počúvať, spracovávať a až potom konať. Kedykoľvek dostanete od niekoho napríklad nervózny e -mail alebo tvrdú kritiku, urobte si čas na to, aby ste zistili, či je na tom, čo píše alebo hovorí, niečo pravdivé. Na základe toho si môžete vybrať, ako budete reagovať. Možno kolegove slová vás len upozorňujú na oblasť, v ktorej sa môžete zlepšiť, čo vám ďalej umožní profesionálne rásť. Schopnosť porozumieť svojim emóciám do hĺbky a rozhodnúť sa, kedy zareagovať, vás postupne privedie k zvýšeniu  emocionálnej inteligencie.

 

4. Rozpoznávajte nezdravé myšlienky

Identifikácia negatívnych a neproduktívnych myšlienkových vzorcov tiež patrí medzi cenné schopnosti emocionálnej inteligencie. Emocionálne inteligentný človek vie rozoznať pravidvé, múdre a potrebné myšlienky. Emocionálne inteligentný človek sa snaží zosúladiť svoje vnútorné úvahy s vonkajšími činmi. Ideálne je, že to, čo si  hovoríte vo svojom vnútri, sa nelíši od toho, ako pôsobíte a ako vás vníma svet. Niekedy písanie do denníka pomáha si uvedomiť, či používate škodlivý prúd slov, ktoré si opakujete vo svojej mysli. Niekedy si totiž ľudia neuvedomujú, že svoje pocity vkladajú aj do slov. Keď to však dokážete rozpoznať, tento spôsob práce na sebe vám urobí radosť.

 

5. Dívajte sa na veci komplexne a zo širšej perspektívy

Emocionálna inteligencia zahŕňa tiež schopnosť vidieť za prítomný okamih a vizualizovať si celkový obraz. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou premýšľajú o živote komplexne a snažia sa pochopiť, ako môžu rozhodnutia ovplyvniť budúcnosť. Existuje mnoho spôsobov, ako si túto zručnosť precvičiť v každodennom živote. Napríklad pred odchodom zo zamestnania zvážte riziká a prínosy. Ak máte vzťah a máte pocit, že sa neposúvate správnym smerom, zamyslite sa nad tým. Začnite tým, že si napíšete vlastnosti, ktoré vám na partnerovi(partnerke) vyhovujú a ktoré nie. Emocionálne inteligentní ľudia môžu s dôverou vykonávať zmeny v živote, pretože premýšľajú o svojich činoch. Nezaujíma ich, či bude nová situácia hneď vyriešená a ideálna, ale vážia si aj malé zmeny smerom k väčšiemu šťastiu a prosperite. Vnímanie reality komplexne a zo širšej perspektívy je dôležitá schopnosť emocionálnej inteligencie, ktorá vám umožní žiť plnohodnotnejší život.

 

6. Priebežne vyhodnocujte emócie a názory iných

Ďalšou dôležitou schopnosťou emocionálnej inteligencie je i schopnosť rýchlo pochopiť nielen svoje emócie, ale aj emócie ostatných. Je to nevyhnutné preto, lebo vám to pomáha konať efektívne a empaticky voči druhým. Keď niekto zdieľa svoje názory, emocionálny inteligentný človek rýchlo zhodnotí perspektívu druhého človeka, prečo hovorí to, čo hovorí. Ak si chcete precvičovať túto zručnosť, keď sa budete s niekým rozprávať, premýšľajte aj nad tým, a akom psychickom rozpoložení sa človek nachádza a aký je účel jeho viet. Vďaka tomuto vnímaniu situácie, nájdete  najlepší spôsob komunikácie, ktorý dokážete prispôsobiť danej osobe. Vysoká rýchlosť spracovania spomínaných signálov, vám pomôže pri efektívnejšej komunikácii.

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie predstavuje koncept, na ktorom môžeme všetci pracovať celý život. Umožňuje nám viesť život, ktorý je v súlade s našimi skutočnými hodnotami. Kto sa vydá na túto cestu, postupne zisťuje, že žije  krajší a zmysluplnejší život.

 


ZDROJE:
Travis Bradberry: Emocionální inteligence
Daniel Goleman: Emocionálna inteligencia
Emotional intelligence why important
Emotional intelligence skills
7 practical ways improve youremotional intelligence

Čítajte viac o téme: Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku