Ako vychovávať chlapcov tak, aby mali úctu k ženám?

Mnohí rodičia premýšľajú  pri výchove aj nad tým, ako asi sa bude správať ich syn k ženám, ktoré mu vstúpia do života.
Mnohí rodičia premýšľajú pri výchove aj nad tým, ako asi sa bude správať ich syn k ženám, ktoré mu vstúpia do života. / Foto: Bigstock

Rodičia často premýšľajú nad tým, ako sa bude ich dieťa správať v dospelosti. A mnohí rodičia premýšľajú aj nad tým, ako asi sa bude správať ich syn k ženám, ktoré mu vstúpia do života. Čo môžu urobiť vo výchove, aby im dokázal prejaviť úctu?

 

Aj keď v spoločnosti denne vidíme rôzne formy nevhodného správania, každý rodič túži po tom, aby sa jeho dieťa správalo slušne, vhodne, úctivo, dokázalo prejaviť empatiu i lásku. V súvislosti s týmto je potrebné chlapcov viesť aj k tomu, aby sa dokázali úctivo správať ku svojim spolužiačkam, kamarátkam, učiteľkám, ženám v rodine a  neskôr i  k vlastnej partnerke. Dnes je to o to ťažšie, lebo v médiách a na internete  nachádzajú množstvo videí, textov, fotografií, ktoré hovoria skôr o opaku. Rodičia nemôžu chrániť svojich synov pred záplavou takýchto informácií, ale môžu svojich chlapcov vychovať s takými hodnotami, ktoré im dajú silu odolávať nevhodným formám správania. Diskutujte s vaším synom o tom, čo vidí na obrazovke a nedovoľte, aby násilné scény formovali postoj vášho dieťaťa ku ženám. Váš syn sa zrejme dostane do kontaktu s pornografiou oveľa skôr, ako by ste čakali. Je na vás, či chcete, aby si názor urobil sám alebo sa s ním skôr porozprávajte. Netajte, že pornografia existuje – vysvetlite však dieťaťu, že pornografia je ako film, vymyslená a má málo spoločného so skutočnou blízkosťou a sexualitou ľudí. Zabezpečte digitálne technológie v domácnosti tak, aby sa dieťa zbytočne skoro vystavilo vplyvu pornografie. S výchovou zameranou na úctu k ženám je vhodné  začať už od útleho veku. Pozrime sa na niekoľko prístupov, s ktorými môžete svojich synov zoznámiť.

 

1. Váž si sám seba

Ak si človek váži sám seba, nepotrebuje navonok prejavovať agresivitu a ani sa nemusí pred kamarátmi prejavovať ako drsný človek len preto, aby získal ich úctu. To isté platí aj smerom k ženám. Máloktorá žena obdivuje vulgárneho alebo agresívneho muža. Aj keď takých mužov chlapci vnímajú napríklad vo filmoch, v reálnom živote sú ženám sympatickejší vnímaví, empatickí, slušní a úctiví muži. Na toto je potrebné už od detstva chlapcov upozorňovať. Aby sa takto dokázali chlapci správať, v určitých situáciách budú musieť povedať aj nie. Napríklad vtedy, keď budú kamarátmi tlačení do takého správania, ktoré nie je úctivé a slušné. Práve v takýchto situáciách je potrebné mať v sebe silu povedať nie. Mnoho ľudí považuje za odvážne povedať nie, ale väčšinou to nepovedia nahlas. Keď váš syn párkrát  medzi kamarátmi povie, čo si myslí, tí si na to postupne zvyknú a budú to vnímať ako samozrejmosť.

 

2. Neprekračuj hranice iných ľudí

Nikto sa nesmie dotýkať niekoho proti jeho vôli alebo ho nútiť k sexu. Každý človek si sám rozhoduje  o záležitostiach týkajúcich sa jeho tela. Je dôležité, aby ostatní ľudia túto skutočnosť rešpektovali. Upozornite syna tiež na to, že nikdy by nemal na verejnosti hodnotiť fyzický vzhľad dievčat a žien a vykrikovať po nich. Ak chce človek nadviazať kontakt so ženou, týmto smerom cesta nevedie. Ponižovanie iných nepatrí k slušným formám správania. Povedzte synovi, že ak niečo také vidí alebo sám má nutkanie také niečo urobiť, možno ho v tom zastavia otázky, nad ktorými keď popremýšľa, zistí, že tadiaľ cesta nevedie. Môže sa zamyslieť nad týmito otázkami: 

„Ako sa asi cíti žena(dievča), keď sa jej niekto nasilu dotýka?“

„Ako by sa v tejto situácii cítila moja sestra?“

„Ako by som sa cítil, keby to niekto urobil mne?“

Otázky nútia človeka premýšľať. A niekedy vďaka premýšľaniu neurobí to, čo pôvodne urobiť chcel.

 

V období puberty by mali byť rozhovory s chlapcami veľmi citlivé. Váš syn si v tomto období hľadá cestu, ako sa správať k dievčatám v triede či k vlastnej sestre. Všímajte si, ako sa s touto úlohou vie vysporiadať a snažte sa ho čo najcitlivejšie korigovať. Práve v tomto veku jasne hovorte o tom, aké správanie je voči druhému pohlaviu v poriadku. Napríklad ťahanie za vlasy, búchanie po zadku či dvíhanie sukne to určite nie je. Vysvetlite mu, že práve slušnosť predstavuje cestu k lepšej komunikácii s druhým pohlavím.

 

3. Neohováraj a nerozprávaj to, čo nemusí byť pravda

Povedzte synovi, že ak počul, že nejaké dievča má vzťahy s mnohými chlapmi, aby jej to nepripomínal nevhodnými vetami. Je to jej život, jej rozhodnutie takto žiť a je len na nej, čo s tým urobí. Nikto iný nemá právo ju súdiť. V takomto prípade jej môžu pomôcť len rodičia alebo nejaký odborník. A tiež je potrebné si uvedomiť, že nie všetko, čo ľudia hovoria, musí byť aj pravda. V takejto situácii sa úcta k žene prejavuje tým, že chlap o tom jednoducho nerozpráva. Keď sa tiež stane, že váš syn bude mať vzťah s nejakým dievčaťom a potom sa rozídu, nemal by o nej podrobnosti rozprávať kamarátom či spolužiakom. Jednoducho by nemal iným hovoriť  podrobnosti o tom, čo spolu robili a nerobili. Je to niečo, čo bolo medzi dvomi ľuďmi, a tým je to uzavreté. Nikomu nie je príjemné, ak o ňom klebetí celá škola. Naučte syna, že každý dotyk by malo sprevádzať vyjadrenie súhlasu. Vypýtať si súhlas je vyjadrením rešpektu voči druhej osobe, a to by malo platiť aj v prípade bozku či objatia.

 

Nedovoľte, aby váš syn uveril mýtu, že keď žena hovorí nie, myslí tým áno, nakoľko môže vplyvom takéhoto mýtu niekomu veľmi ublížiť.

 

4. Počúvaj a daj priestor aj iným, nech sa prejavia

V súčasnosti niektorí ľudia trpia epidémiou nepočúvania, pretože chcú neustále rozprávať len o sebe. Prečo je také komplikované? Pretože je pre niekoho veľmi náročné dať niekomu v jednej chvíli sto percent svojho času a sto percent svojej energie. V dnešnej dobe je totiž čoraz náročnejšie sústrediť sa len na jednu vec, a to aj na takú vzácnosť, ako je náš partner/partnerka. Neustále nás rozptyľujú mobily alebo iné technické vymoženosti. V súčasnosti len málokto vie cez deň úplne vypnúť mobil, 60 percent ľudí to nedokáže ani v noci a 40 percent si nosí mobil aj na záchod. Stále čakajú, že sa stane niečo dôležité. Takýto človek sa potom len veľmi ťažko dokáže sústrediť na reálnych ľudí, ktorých má okolo seba. Niet divu, že nedokážeme efektívne počúvať. Mnohí z nás musia robiť také nespočetné množstvo aktivít v práci a v domácnosti, že sa už na počúvanie toho druhého nemajú energiu. A potom, hovorenie je to, čo má prioritu. Jeden z najväčších úspechov v komunikácii je ten, keď dokážeme osobu počúvať nielen ušami, ale aj srdcom. Samozrejme, povedzte dieťaťu, že sa môže aj ono vyjadriť k téme, ale tak, že neskáče do reči, nechá iného človeka dohovoriť. Neprerušuje ho. Aj takýmto spôsobom sa chlapec učí vyjadriť úctu k dievčatám a ženám. Možno sa stretne aj s takou situáciou, že nejaké dievča je neustále ticho, a to aj napriek tomu, že by sa mohlo k téme vyjadriť. V takomto prípade je dobré, keď chlapec dievča k rozprávaniu povzbudí. Stačí položiť otázku: „Čo si o tom myslíš?“

 

5. Na prácu v domácnosti sa pozeraj spravodlivo

Dievčatá a ženy nie sú slúžky, ktoré by mali chlapom upratovať a variť. Ak chlap vníma ženu ako rovnocennú bytosť, mali by sa o prácu v domácnosti deliť rovnako. Synovia by mali rešpektovať rovnakú hodnotu žien a mužov, mali by vedieť, že  sa o prácu v domácnosti je potrebné sa deliť rovnako. Ak má chlapec sestru a všimne si, že jej rodičia dávajú viac práce v domácnosti, môže ich požiadať, aby prácu rozdeľovali rovnakým spôsobom. Alebo sa môžu pri určitých činnostiach striedať. Vychovávajte syna tak, aby dokázal sestre povedať, že nejakú prácu urobí namiesto nej.

 


Zdroje:
Steve Biddulph: Výchova kluků
James Dobson: Výchova chlapcov 
Sex education lessons for raising respectful teen boys

Čítajte viac o téme: Synovia
Zdieľať na facebooku