Ako si nastaviť osobné hranice?

Keď máme jasné a vyvážené osobné hranice, vytvárame tak základný predpoklad pre zdravé vzťahy a vlastnú spokojnosť v živote.
Keď máme jasné a vyvážené osobné hranice, vytvárame tak základný predpoklad pre zdravé vzťahy a vlastnú spokojnosť v živote. / Foto: Bigstock

Keď máme jasné a vyvážené osobné hranice, vytvárame tak základný predpoklad pre zdravé vzťahy a vlastnú spokojnosť v živote. Vedieť kto sme, čo chceme či nechceme a schopnosť komunikovať aj na túto tému, nám umožňuje dosiahnuť uspokojenie potrieb. Vedieť vnímať a rešpektovať aj potreby iných ľudí, nám zase dovoľuje fungovať vo vzťahoch a zažívať pocit blízkosti.

 

Každý deň vstupujeme do interakcií a vzťahov s inými ľuďmi. Aj keď len na malý okamih. Všetci poznáme tie chvíle, kedy po rozhovore alebo stretnutí s niekým máme pocit, že ten druhý prekročil naše hranice, ale nepovedali sme nič. Alebo niektorí z nás aj povedali. Každý človek prežíva život iným spôsobom, každý z nás má hranice nastavené inak. Z tohto dôvodu je dôležité poznať samých seba a vedieť, kedy sme spokojní a čo nám ubližuje. Osobné hranice je možné stanoviť si takmer v ktorejkoľvek oblasti života. Každý človek presne vie, v ktorej oblasti si chce nastaviť prísne hranice a v ktorej dokáže byť aj benevolentnejší. Osobné hranice môžu byť obmedzujúce alebo slobodné, a to v závislosti od osobnosti, hodnôt a preferencií.

 

Prečo sú dôležité osobné hranice?

Základným dôvodom, prečo si ľudia určujú hranice, je  snaha mať väčšiu kontrolu seba samých, vďaka čomu sa môžeme skôr priblížiť ku svojim cieľom a spokojnejšiemu životu. Niekto si zase nastavuje hranice hlavne kvôli tomu, že si chce vytvoriť pevnejšie vzťahy s ostatnými ľuďmi. Osobné hranice sú tiež nevyhnutnou súčasťou každého prosperujúceho partnerského vzťahu a nikdy by sa nemali prehliadať. Osobné hranice určujú, ako ďaleko môžu ostatní zájsť, kým prekročia hranicu toho druhého. Každý človek je jedinečný a rovnako ako každý iný človek na tejto zemi si vyberá pre seba veci a situácie, ktoré mu vyhovujú a tiež tie, ktorým sa chce vyhnúť. Hranice nie sú nemenné. Neustále sa otvárajú, zatvárajú, rozširujú a uzatvárajú. Súvisí to s meniacim sa životom, hodnotami, vzdelaním, skúsenosťami a podobne. Ako spoznáte ľudí so správne nastavenými hranicami?

 

Týchto ľudí charakterizuje napríklad toto:

  • Vážia si svoje názory a neboja si vypočuť názory druhého. Neboja sa zmeniť názor, pokiaľ to uznajú za vhodné, no nerobia to za každú cenu.
  • Poznajú svoje hodnoty. Dokážu zároveň rešpektovať hodnoty druhých bez toho, aby hneď menili tie svoje.
  • Neboja sa otvoriť druhému človeku, no vedia odhadnúť správnu mieru odhalenia. Nezahlcujú druhých, no neboja sa vypýtať si pomoc a vypočutie, keď to potrebujú.
  • Sú v kontakte so svojimi potrebami a túžbami a vedia ich asertívne oznamovať svojmu okoliu.
  • Dokážu povedať „nie“.
  • Akceptujú „nie“ od druhého, bez toho, aby to brali ako osobný útok.

 

A ako si nastaviť osobné hranice? Tak ako iné veci v živote i osobné hranice je potrebné nielen si nastaviť, ale ich aj precvičovať. Sebauvedomenie, hodnoty a asertivita sú základné atribúty, ktoré zohrávajú úlohu pri udržiavaní pevných hraníc. Dôležité sú však ešte aj ďalšie stratégie.

 

1. Identifikujte svoje hranice

Nie je možné začať stanovovať si osobné hranice, keď neviete, po čom túžite a čo vlastne chcete. Najprv je dôležité si uvedomiť svoj východiskový bod, teda momentálnu situáciu, v ktorej sa práve nachádzate. V tejto fáze je dôležité si uvedomiť svoje pocity, vzťahy, prežívanie jednotlivých situácií. Čo vám robí radosť a čo vám odoberá energiu? Čo vás najviac stresuje? Čo je potrebné zmeniť hneď a v ktorej oblasti si to ešte potrebujete premyslieť? Čo robíte nasilu a čo robíte s radosťou? Kde chodíte radi a do čoho sami seba nasilu tlačíte? O čom už dlho snívate, že to chcete dať do poriadku? Keď sa hlbšie zamyslíte nad odpoveďami na otázky, určite niečo vymyslíte a začnete aj viac premýšľať nad svojimi novými hranicami, ktoré chcete nastaviť tak, aby sa váš život stal radostnejším.

 

2. Premyslite si svoje hodnoty

Jeden z najlepších spôsobov, ako zistiť, aké sú vaše hranice a čo vlastne chcete zmeniť, spočíva v tom, že poriadne zistíte, aké sú vaše hodnoty. Napríklad, ak si ceníte tvorivú slobodu a čas na premýšľanie, vhodné je umiestniť  silnú hranicu okolo vášho osobného priestoru a vášho voľného času. Ak si ceníte len malé veci a všetky veľké odmietate a kvôli tomu sa už necítite dobre, zvážte uvoľnenie svojich hraníc v tomto smere a získate tak v živote viac radosti. Ak si chcete viac vážiť samých seba, začnite si dávať pevnejšie hranice v súvislosti s tým, ako sa s vami ľudia rozprávajú a ako sa k vám správajú. To je len niekoľko príkladov. Možností, ako si nastaviť hranice, existuje obrovské množstvo.

 

3. Naplánujte si postupné kroky

Akúkoľvek životnú zručnosť sa vo väčšine prípadov naučíte na základe viacerých postupných krokov. Vyžaduje si to tiež pravidelné precvičovanie, aby ste dosiahli požadovanú úroveň. Podobne to funguje aj pri osvojovaní si osobných hraníc. Potrebné sú postupné malé kroky a svoju významnú úlohu zohráva prvý krok. Niekedy aj ten najmenší krok vám dodá sebadôveru a postupne budete získavať viac a viac sily na to, aby ste uskutočnili i ďalšie kroky. Najdôležitejšie zo všetkého je začať a neodkladať svoje rozhodnutie na dobu neurčitú.

 

4. Všímajte si svoje pocity

Ak si nie ste istí, kde by mali byť vaše osobné hranice, vtedy je dobré sústrediť sa na svoje pocity. Spravidla dokážu  poskytnúť vynikajúce informácie. Všímajte si napríklad zvýšenú srdcovú frekvenciu, potenie, napätie na hrudníku alebo v žalúdku a ďalšie všeobecné pocity nepohodlia. Keď si predstavíte niektorú oblasť svojho života a cítite spomínané príznaky, mali by ste sa zastaviť a viac sa venovať skúmaniu práve týchto oblastí.

 

5. Naučte sa povedať NIE

Pravdepodobne najväčším problémom ľudí, ktorí sa učia nastaviť si svoje hranice, je to, že nedokážu povedať nie. Považujú to za veľmi náročné, lebo si myslia, že niekomu ublížia. V takýchto momentoch je potrebné si spomenúť na váš pocit vo chvíľach, keď sa snažíte všetkým vo všetkom vyhovieť. Psychológovia upozorňujú, že je potrebné myslieť nielen na pocity iných, ale aj na svoje vlastné. Zdôrazňujú tiež, že máte dovolené kedykoľvek povedať nie. Postupne si ľudia na to zvyknú a stávajú sa aj také situácie, že zrazu zistíte, že ľudia si vás vážia viac, pretože vás začnú vnímať ako silnú osobnosť, ktorá si stráži svoje osobné hranice.

 

6. Buďte asertívni

Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných. Asertívny človek sa násilne nepresadzuje. Pozná svoje potreby i svoje práva, no rešpektuje i práva a potreby iných. Svoje ciele a záujmy dosahuje pokojným, otvoreným a úprimným spôsobom. Nevynucuje si svoje práva silou ani násilím. Rešpektuje a toleruje ľudí okolo seba. Dokáže osloviť iných ľudí, dokáže ich požiadať o pomoc a spoluprácu. Cieľom asertívnej komunikácie je dosiahnuť obojstrannú spokojnosť a prospech. Asertivita je v istom smere prirodzená protiváha egoizmu. Asertivita neznamená byť krutý alebo necitlivý. Byť asertívny znamená jasne povedať, čo chcete alebo potrebujete, bez toho, aby ste ubližovali iným. Každý človek má právo byť asertívny.

 

7. Uvedomovanie si dôsledkov

Neustále uvedomovanie  si dôsledkov  je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré vás budú  neustále motivovať k tomu, aby ste neprekročili svoje osobné hranice a aby ste ani iným nedovolili ich prekročiť. Čo ľuďom bráni v porušovaní zákonov? Dôsledky. Čo bráni deťom v nesprávnom správaní? Dôsledky. Čo zabráni ľuďom v porušovaní vašich osobných hraníc? Dôsledky. Dajte pozor, aby ste nielen stanovili dôsledky, ale aby ste ich aj dodržiavali, inak vás ľudia nebudú vnímať vážne.

 

8. Precvičujte si sebauvedomenie

Keď ste si vedomí svojich myšlienok a pocitov a toho, čo pre vás znamenajú, môžete začať pracovať na tom, aby ste si začali určovať konkrétne hranice. Napríklad, ak nadmieru nad všetkým premýšľate a vaše myšlienky vás viac brzdia, ako vám pomáhajú, uvedomte si to. Stanovte hranicu sami sebe a povedzte si, že kedykoľvek  sa vám v mysli vyskytne nejaká negatívna myšlienka, zbavte sa jej. Ak sa jej rýchlo zbavíte, nepodľahnete jej. Obráťte svoju pozornosť od myšlienok smerom k vášmu vlastnému povedomiu a do prítomnosti. Vnímajte priestor, v ktorom sa objavujú. Keď svoju pozornosť týmto spôsobom presuniete, stane sa niečo veľmi zaujímavé. Myšlienky začnú strácať svoju moc. Stále tam možno budú, ale nebudú mať až takú veľkú silu. Niekedy, keď vás myšlienky prestanú tak silno lákať, začnú sa kompletne vytrácať. Ale aj keď nezmiznú úplne, aj ich oslabenie je pre vás veľkým úspechom. Prinesie vám to viac pokoja i radosti.

 

9. Vyhľadajte pomoc

Niekto si nedokáže sám nastoliť svoje hranice. Nedokáže si ich naplánovať, poradiť si s nimi a prísť na to, čo funguje dobre a čo nie. Ak sa vám zdá, že máte ťažkosti alebo potrebujete pomoc či podporu, porozprávajte sa so svojimi priateľmi, rodinou alebo partnerom o hraniciach, ktoré si chcete stanoviť. Určite vám niekto pomôže. Ak sa vám to nepodarí uskutočniť s najbližšími, pokúste sa vyhľadať odbornú pomoc. V súčasnosti existuje množstvo psychológov, koučov či terapeutov, ktorí vám ochotne s nastavením hraníc pomôžu.

 


Zdroje:
Personal boundaries
Věra Capponi a Tomáš Novák: Asertivně do života
Joe Vitale: Návod na šťastný život
Čítajte viac o téme: Šťastie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku