Ako si vytvoriť pevný vzťah medzi rodičmi a deťmi v období puberty?

Mnoho rodičov sa denne zamýšľa nad tým, ako si udržať so svojimi deťmi v puberte pevné puto a zároveň im poskytnúť aj dostatok slobody na ich rast.
Mnoho rodičov sa denne zamýšľa nad tým, ako si udržať so svojimi deťmi v puberte pevné puto a zároveň im poskytnúť aj dostatok slobody na ich rast. / Foto: Bigstock

Dieťa v puberte túži po nezávislosti, samostatnosti, hľadá spôsoby vlastného sebavyjadrenia. Z tohto dôvodu sa snaží získať od rodičov odstup. Mnoho rodičov si však chce udržať silné puto s deťmi aj v tomto období. Ako to urobiť?

 

Mnoho rodičov sa denne zamýšľa nad tým, ako si udržať so svojimi deťmi v puberte pevné puto a zároveň im poskytnúť aj dostatok slobody na ich rast.

 

Vzťah medzi rodičmi a dospievajúcimi

Keď deti vstupujú do obdobia dospievania, často svoju pozornosť presúvajú od rodičov ku svojim priateľov. Niektorí rodičia túto zmenu znášajú ťažšie, ale psychológovia zdôrazňujú, že netreba mať obavy, že by deti prestávali mať rady svoju rodinu. Ony  chcú len viac preskúmať okolitý svet a túžia si budovať aj vzťahy  so svojimi rovesníkmi. V tomto procese spoznávania širšieho okolia a odpútavania sa od rodiny sa niektorým deťom môžu zdať rodiča akísi zvláštni. Toto je však normálny jav, väčšinou po čase zmizne. Rodičia práve v tejto fáze májú strach, že sa im dieťa vzďaľuje a že ho nebudú môcť primerane usmerniť a ochrániť. Aj keď je veľmi časté, že sa pocit vzdialenia, stres a náročné emócie objavia, neznamená to však, že rodičia nevyhnutne strácajú spojenie so svojím dieťaťom. Aj dieťa v puberte vás potrebuje mať stále na blízku, túži cítiť váš záujem a výskumy dokonca hovoria, že kvalita vášho vzťahu s dieťaťom počas tejto životnej etapy je rovnako zásadná a vplyvná ako kedykoľvek predtým.

 

Prečo je dôležitá väzba medzi rodičom a dieťaťom

Zostať v blízkom  kontakte so svojím dieťaťom, ktoré je v puberte, je dôležité nielen pre spokojnosť rodičov, ale aj pre blaho dospievajúceho. Je dokázané, že úzka väzba medzi rodičmi a dospievajúcimi je spojená so zdravým duševným zdravím, s rozhodovaním, úspechmi v škole, pocitmi spolupatričnosti a vysokou sebaúctou. Inými slovami, silné spojenie môže pomôcť vášmu dieťaťu lepšie zvládať problémy v škole, šikanu, rizikové správanie a pocit samoty.  Silná väzba rodičov s deťmi v puberte pomáha zvyšovať ich sebaúctu a pomáha tiež predchádzať depresiám, úzkosti a poruchám stravovania.

 

Nie je to vždy ľahké, ale pri dobrom plánovaní a premyslení si jednotlivých aktivít, sa blízke vzťahy budovať dajú. A hlavne sa nevzdávajte. Aj keď sa dieťa občas tvári tak, že vás nepotrebuje, v skutočnosti chce zostať nablízku. Možno budete určitý čas iba vy iniciovať komunikáciu a spoločné aktivity, ale ak vydržíte, výsledky sa dostavia. Takže vyskúšajte napríklad tieto činnosti:

 

Naplánujte si pravidelný rodinný čas

Skvelým spôsobom, ako udržiavať blízkosť medzi vašimi deťmi, je naplánovať si po dohode so všetkými členmi rodiny, nejaké spoločné aktivity. Môže to byť akákoľvek činnosť, ktorú pravidelne robíte so svojím dospievajúcim dieťaťom a s ostatnými členmi rodiny. Môže to byť spoločné varenie, sledovanie filmov, športovanie, cvičenie, turistika, hranie spoločenských hier alebo videohier, nakupovanie alebo prechádzka so psom. Nezáleží na tom, čo sa rozhodnete robiť aj keď je ideálne vybrať si niečo, o čom si myslíte, že sa vášmu dieťaťu bude páčiť.  Najdôležitejším prvkom je vytvorenie rodinnej tradície, na ktorú si časom všetci zvyknú. Stačí, aby sa z aktivity stal rodinný rituál a nikto viac nebude protestovať. Práve zdieľanie spoločných rituálov vytvára silné sociálne spojenie. Inými slovami, pravidelné trávenie času so svojimi deťmi vám pomôže vytvoriť pevné puto.

 

Počúvajte viac, menej hovorte

Hoci sa dospievajúce deti snažia osamostatniť, potrebujú niekoho, s kým by sa mohli úprimne rozprávať, kto by ich so skutočným záujmom počúval. Hlavne z tohto dôvodu sa tak rady rozprávajú s kamarátmi. Tvária sa síce ako samostatné bytosti, ale v skutočnosti si veľmi prajú byť s niekým, komu dôverujú. Najviac zo všetkého túžia po tom, aby mohli dôverovať svojim rodičom a rozprávať sa s nimi o všetkom, čo majú na srdci. Jedným slovom potrebujú niekoho, kto by sa rozprával s nimi, kto by ich skutočne vypočul a nie im len dával príkazy a ponaučenia. Deti, keď rodičom nedôverujú, hovoria im len to, čo vedia, že chcú počuť. V hĺbke duše však túžia po tom, aby mohli hovoriť skutočnú pravdu a to, čo si naozaj myslia a čo cítia. Ak chcete  mať v tomto smere úspech, musíte byť pripravení, že budete počuť aj veci, ktoré sa ťažko počúvajú. A musíte byť schopní hovoriť s dieťaťom bez toho, aby malo z rozhovoru pocit, že sa previnilo, že je hlúpe alebo nezrelé. To znamená, že musíte skúmať, ako sa cíti, čo si myslí a čo má v danom prípade v pláne urobiť. Rodičia majú tendenciu neustále rozprávať a dávať rady. Lenže  deti niekedy nechcú počúvať ponaučenia, chcú sa len vyrozprávať. Nechať ich hovoriť predstavuje výborný  odrazový mostík, ktorý posilní váš vzťah.Povzdbudzujte ich v tom, aby sa podelili s vami o svoje názory a zážitky.

 

Vyjadrujte deťom svoju podporu

Deti mávajú aj svoje náročné dni. Ak majú vykonať náročné úlohy, rodič by to nemal urobiť za nich, ale povedať im: „Vidím, aké to máš dnes ťažké, ale verím ti, že to prekonáš. Som tu preto, aby som ťa podporil(a) a v prípade potreby ti aj pomohol (pomohla).“ Úlohou rodičov je nastaviť svoje deti na úspech i na to, aby sa v budúcnosti vedeli o seba postarať, aby vedeli samy riešiť svoje problémy a mali istotu, že to všetko zvládnu. Keď rodičia sústavne svoje deti nezachraňujú, ale viac ich k samostatnosti motivujú, budujú v nich sebaúctu a vnútornú motiváciu.

 

Rozprávajte sa aj o zložitých veciach

Keď je to potrebné, motivujte svoje dieťa k tomu, aby sa nebálo otvoriť aj náročnejšiu tému. Niekedy je naozaj ťažké hovoriť o vzťahoch v tirede, o učiteľoch, o sexe, smrti, peniazoch, drogách, láske, známkach, priateľoch a svojich plánoch. Niekedy sa nedá o týchto veciach hovoriť pri prvom pokuse. Ak sa však budete snažiť ďalej, vaše úsilie sa pravdepodobne vyplatí a práve vďaka týmto témam vznikne medzi vami hlbší vzťah.

 

Buďte pokojní v ťažkých časoch

Tínedžeri môžu byť náladoví, neslušní podráždení alebo sa správajú rizikovo. Takže je pochopiteľné, že aj rodičia niekedy prichádzajú o dobrú náladu. Je bežné, že dospievajúci ich vedia poriadne nahnevať. Snažte sa zachovať pokoj, a to aj napriek tomuto náročnému správaniu. Vyvarujte sa kriku. V zásade sa snažte nenapodobňovať ich reaktívne správanie, ako sú napríklad zabuchnuté dvere, odmlčanie sa, nadávanie a podobne. Je samozrejmé, že sa to nedá vždy zvládnuť. Ak sa vám to nepodarí, nevyčítajte si to. Buďte však vždy spokojní, keď dokážete náročnú situáciu zvládnuť pokojne. Ak je vaše dieťa nahnevané alebo má ťažký deň, snažte sa k nemu pristupovať s empatiou, trpezlivosťou a súcitom. Keď sa jeho nálada zmení, ocení váš prístup. Pravdepodobne vám to nepovie, ale v mysli ďakovať bude určite.

 

Buďte láskaví, ale vyžadujte dodržiavanie pravidiel

Aj keď môže byť lákavé upustiť od svojich pravidiel, aby ste si nanarušili vzťah so svojimi dospievajúcimi deťmi, odborníci to neodporúčajú. Ako teda zostať láskavým, milujúcim rodičom a zároveň motivovať dieťa k dodržiavaniu hraníc? Dôležité je postupné rozširovanie hraníc. Každé dieťa je iné a tempo, akým sa bude od rodičov odputávať, závisí od jeho zrelosti a vyspelosti. V tomto období sa v deťoch nachádzajú protichodné  túžby – v jednej chvíli chcú byť už dospelé a vzápätí chcú, aby ich niekto chránil, upokojoval a bral opäť ako deti. Preto je veľmi dôležité vedieť v deťoch neustále „čítať“, aby rodičia vycítili, kedy ich privinúť k sebe a kedy nechať ísť po svojom. Potrebujú často istotu, že ich máte radi a že im veríte. Ak dovolíte deťom v tomto veku robiť vlastné rozhodnutia, pomôžete im stávať sa samostatnými. Môžete im dopriať voľnosť v oblasti účesu, obliekania, míňania vreckového alebo zariadenia v izbe. Deti túžia po tom, aby si mohli slobodne vytvoriť priestor, ktorý odráža ich osobnosť. Je niekedy naozaj ťažké zakryť podráždenosť, keď uvidíte pomaľované steny a polepené plagáty, ale po rokoch sa dá izba zmeniť. Radšej im dovoľte, nech sa realizujú. Deťom treba dať príležitosť rozhodovať sa v takých veciach, v ktorých, keď urobia chybu, nepôjde o nič vážne. Ak urobia niečo nevhodné, učia sa znášať následky vlastných rozhodnutí a niesť zodpovednosť za svoj výber. Aby sa z detí nestali sebci, je dobré ich postupne poverovať rôznymi povinnosťami, ktoré súvisia so starosltivosťou o iných.  Je dobré starať sa aj o potreby iných a nielen vlastné. Môžu napríklad umývať riad, kosiť záhradu, hrať sa s mladšími súrodencami a podobne. Pri stanovení hraníc je lepšie začať prísnejšie a neskôr, keď deti dokážu, že sa im dá dôverovať, rozšírte im privilégiá. Ak sa správajú dobre, pochváľte ich a pridajte im ešte viac voľnosti. Môže ich to motivovať k ďalším pozitívnym krokom. Najlepšou cestou, ako stanoviť správne hranice, je často sa s deťmi  rozprávať o hraniciach, ktoré ste im stanovili. Rozprávajte sa tiež o ich snoch a túžbach, aby ste im prehnane nezakazovali niečo, po čom naozaj veľmi túžia, pretože by mohli ostať zatrpknuté. Ak veľmi ťúžia po nejakom dobrodužstve po dôkladnom rozhovore a stanovených podmienkach, dovoľte im aspoň niečo zo snov zrealizovať. Všímajte si svoje deti čo najviac, aby ste vycítili, v ktorej oblasti musíte byť prísnejší a v ktorej môžete v prísnosti poľaviť.

 

Buďte trpezliví

Niekedy je naozaj ťažké zostať trpezlivý, chápavý a zhovievavý k svojmu dieťaťu. V čase puberty totiž veľmi často sa vyskytnú situácie, keď vás dieťa sklame. Možno sa budete musieť zmieriť s horšími známkami, výbušnosťou, náladovosťou, lenivosťou a podobne. Väčšinou je to spôsobené tým, že vaše dieťa prechádza obdobím masívnych fyzických a duševných zmien. Tiež sa snažia  pochopiť svet, v ktorom žijú a zároveň presne zisťujú, kým sú. Ak svojmu dieťaťu ponúknete trochu viac empatie a trpezlivosti, najmä vtedy, keď mu je najhoršie, práve v tejto chvíli sa začne odvíjať vo vzťahoch krásna niť silného napojenia, ktorá vydrží po celý život. Je to náročné, ale neustále si pripomínajte, že chcete byť chápaví, empatickí, odpúšťajúci. Samozrejme, ak sa nakopia veľmi veľké problémy alebo náročná situácia pretrváva dlho, navštívte odborníkov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 

Podporujte deti v tom, čo ich zaujíma

Ak športujú, spievajú, tancujú alebo hrajú hry, snažte sa byť pri tom, ak môžete. Ak ich trieda potrebuje sprievodcu na exkurziu alebo dobrovoľníka, ktorý by im pomohol s umeleckým projektom, zvážte, či by ste nemohli pomôcť práve vy. Dovoľte im robiť to, čo ich zaujíma, poskytnite im v tom voľnosť, ale v rozhodujúcich chvíľach buďte dobrým pozorovateľom alebo divákom. Aj keď je dieťa občas odmerané alebo nepriateľské, po rokoch ocení aj túto vašu podporu.

 

Pozývajte domov priateľov vašich detí

Občas urobte zo svojho domu miesto, kde sa vaše deti rady schádzajú so svojimi kamarátmi.  Poskytnite im občerstvenie a doprajte aj trochu súkromia. Poskytnite dostatočný dohľad, aby ste vedeli, čo chystajú, ale aj dostatok slobody, aby si mohli svoje aktivity užiť. Spoznávanie ich priateľov je tiež prirodzený spôsob, ako vybudovať pevnejšie spojenie s vaším dieťaťom.

 

Občas sa zabávajte spolu s deťmi

Chcú sa vaše deti  dobrovoľne prihlásiť pomáhať do útulku pre zvieratá, nacvičovať divadlo alebo sa naučiť pripraviť chlieb? Zistite, ako môžete podporiť ich záľuby. Ak sa to dá, zúčastňujte sa spoločne na činnostiach, ktoré zaujímajú vaše deti. A potom ich pozvite na podujatie, ktoré zaujíma vás. Aj vďaka týmto aktivitám sa váš vzťah ešte viac upevní.

 


Zdroje: Jamie Raser: Ako vychovávať deti, s ktorými sa dá žiť Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali Nicky a Sila Lee: Kniha o rodičovstve

Zdieľať na facebooku