Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú proces učenia

Je už vedecky dokázané, že pravidelným tréningom obidvoch hemisfér sa deťom zlepšuje myslenie, koordinácia pohybov, zvyšuje sa aktivita mozgu pri učení, písaní a čítaní.
Je už vedecky dokázané, že pravidelným tréningom obidvoch hemisfér sa deťom zlepšuje myslenie, koordinácia pohybov, zvyšuje sa aktivita mozgu pri učení, písaní a čítaní. / Foto: Bigstock

Existuje množstvo zaujímavých aktivít a cvičení, ktoré pomáhajú deťom precvičovať mozog a majú pozitívny vplyv na ich učenie. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Učenie súvisí nielen s koncentráciou, pamäťou, pozornosťou a logickým myslením, ale na tento proces má pozitívny vplyv aj prepojenie a stimulácia obidvoch mozgových hemisfér. Je už vedecky dokázané, že pravidelným tréningom obidvoch hemisfér sa deťom zlepšuje myslenie, koordinácia pohybov, zvyšuje sa aktivita mozgu pri učení, písaní, čítaní a podobne. Ľudský mozog pracuje podobne ako svaly v tele. Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii. K plnému využitiu našej mozgovej kapacity je potrebné využívať obidve mozgové hemisféry. Cvičenia, ktoré deťom uľahčujú proces učenia, je potrebné pravidelne opakovať, aby dochádzalo k upevňovaniu nových spojení v mozgu.

 

Dvojité čarbanice

Tento cvik je vhodný na uľahčenie písania. Pôsobí upokojujúco na ruky a oči. Dieťa kreslí na väčší kus papiera rôzne obrázky vždy naraz oboma rukami. Žiadna z rúk nesmie robiť pohyb osobitne, ale vždy naraz.

 

Noha na kolene

Jednou rukou si chytíme členok, druhou rukou uchopíme lýtko, potom mäkkú časť pod kolenom. Robíme to striedavo a zároveň pomaly napíname a ohýbame členok.

 

Tlieskanie rukami

Vo dvojici tlieskame krížom aj rovnobežne, odporúčame končiť vždy krížom.

 

Ležaté osmičky

Deti kreslia veľké ležaté osmičky pred sebou. Začínajú vo výške očí vždy smerom hore. Najprv kreslia obrázok pravou rukou, niekoľkokrát ho opakujú. Dôležité je očami sledovať pohyb ruky. Najlepšie tak, keď je vystretý ukazovák a oči fixujeme naň. To isté kreslia ľavou rukou a nakoniec spoja obidve ruky dokopy.

 

Chodíme po osmičke

Nakreslíme napríklad kriedou osmičku na zem a povieme deťom, aby po nej niekoľkokrát prešli.

 

Krížové pohyby

Základom je pohybovať končatinami do kríža, to znamená, že pravá ruka sa lakťom dotkne ľavého kolena, ktoré je zdvihnuté do protipohybu k lakťu pravej ruky. Tento pohyb urobíme rovnako s ľavou rukou a pravým kolenom. Samotný pohyb pripomína tanec a môže sa spojiť s hudbou. Striedanie rytmu pohybu je ľubovoľné ako aj rýchlosť. Dá sa zvoliť spoločné tempo alebo aj individuálne. Nie je potrebné robiť pohyby nasilu, ale pre radosť z pohybu. Toto cvičenie je dobré robiť denne na začiatku vyučovania.

 

Sova

Tento cvik pomáha zahnať menšie napätie, ktoré je zapríčinené dlhým sedením a čítaním. Cez prestávku sa týmto cvikom pripravujeme na hodinu. Chytíme sa za plece a jemne ho stláčame. Hlavu otočíme ponad plece. Potom sa pozrieme na opačnú stranu a dobre sa vystrieme. Potom sa bradou dotkneme hrudníka, zhlboka sa nadýchneme a uvoľníme sa. Cvičenie zopakujeme druhou rukou na druhom pleci.

 

Brušné dýchanie

Cvičíme ho vtedy, keď sú deti nepokojné. Položíme ruku na brucho. Vydýchnime krátko. Pomaly sa zhlboka nadýchneme, zľahka nadúvajúc brucho ako balón. Pri nadýchnutí sa ruka na bruchu pomaly dvíha, pri vydýchnutí zase pomaly klesá. Keď vystrieme chrbát, dostane sa vzduch ešte hlbšie.

 

Pohyby krkom

So zdvihnutými plecami kolíšeme krkom z jednej strany na druhú, kým necítime, že krk úplne ochabol. Meníme smer otáčania, aby sa nám nezakrútila hlava. Potom hlavu nakloníme dopredu a pomaly ňou otáčame z jednej strany na druhú a zároveň hlbokým výdychom a nádychom  sa zbavujeme napätia.

 

Natieranie masla

Žiaci najskôr jednou rukou samostatne nacvičia pohyb, ktorý robíme ako pri natierení masla. Pri „natieraní masla" ide o vodorovný pohyb pravou rukou zľava doprava (a naspäť) pár centimetrov nad lavicou - vo vzduchu, ideálne na úrovni medzi bruchom a hrudníkom. Pohyb má byť priamočiary, rovnomerný, plynulo prechádza doprava a späť.

 

L a O

Pred týmto cvičením je dobré, ak si žiak skúsi precvičiť na každej ruke zvlášť ukazovanie písmena L a O. Po nácviku skúsime oboma rukami striedavo ukazovať písmená L a O aspoň desaťkrát.

 

Písanie mena do vzduchu

Žiaci majú napísať do vzduchu svoje meno oboma rukami naraz zrkadlovo, teda pravou rukou doprava, ľavou rukou doľava.

 

Geometrické útvary

Žiaci kreslia oboma rukami naraz do vzduchu známe geometrické útvary.

 

Stojíme na nohe

Deti sa postavia na jednu nohu a skúsia postupne vydržať tak 1 minútu. Minúta je zvyčajne dostatočný čas na to, aby sa dostavila zmena. Potom nohy vymenia.

 

Prepletené ruky

Deti utvoria dvojice. Jeden z dvojice spojí ruky a prepletie si prsty. Druhý z dvojice mu ukazuje na jednotlivé prsty a jeho úlohou je daný prst zdvihnúť tak, aby všetky ostatné ostali nepohnuté.

 

Rozcvičovanie rúk

Zameriame pozornosť na pohyb rúk. Napríklad krúžime zápästím, klopkáme prstami po podložke, klopkáme prstami po svojej ruke, zatneme päste a uvoľníme päste (palec je zovretý v pästi).

 

Palec/ukazovák

Ruky predpažíme. Na jednej vystrieme palec, na druhej ukazovák. Striedavo čo najrýchlejšie prsty vymieňame. Pozeráme, sústredíme sa len na striedanie svojich prstov.

 

Napnem /uvoľním

V sede alebo ľahu zatneme päste, napneme všetky svaly a následne ich uvoľníme. Striedame napnutie s uvoľnením niekoľkokrát.

 

Ruka na hruď/ ruka na brucho

Jednu ruku si položíme na hruď, druhú na brucho. Sústredene sledujeme svoj dych, vnímame dvíhanie a klesanie hrudníka, brucha.

 

Trojuholník

Brada opisuje pohyb po vrcholoch trojuholníka. Jeden vrchol je nad ramenom, druhý pred tvárou hore, tretí pred tvárou dolu. Otočíme hlavu nad rameno, zdvihneme bradu hore a pozeráme pred seba. Skloníme hlavu dolu -  pred seba.

 

Podpera

Pomáha dieťaťu, aby sústredilo svoju energiu na to, čo robí. Pohodlne sa postaví rozkročmo. Potom vykročí pravou nohou do útočného postoja. Ľavá noha smeruje dopredu. Zohne pravé koleno, vydýchne a pri nádychu vyrovná pravú nohu. Boky pritom podopiera rukami. Tento cvik posilňuje svaly na bokoch a spevňuje chrbticu. Treba ho opakovať trikrát na každú stranu.

 

Drak

Prekrížia sa nohy pri členkoch a uvoľnia kolená. Keď sa dieťa pripraví, drak môže vzlietnuť. Dieťa sa nahne dopredu a vystrie pred sebou ruky. Ramená nechá klesnúť dopredu, akoby boli krídla a zároveň vydychuje. Pri nádychu dvíha ruky hore. Zopakuje to trikrát a potom si vystrieda nohy. Toto cvičenie má navodiť pocit ľahkosti.

 

Pumpovanie lýtka

Tento cvik pomáha, keď pozornosť dieťaťa už príliš ochabla. Dieťa sa chytí operadla, nakloní sa dopredu, vydýchne a zanoží. Pätu pomaly pritláča k zemi. Po výdychu zdvihne pätu a zhlboka sa nadýchne. Toto cvičenie sa robí každou nohou trikrát.

 

Ramená

Toto cvičenie je dobre vyžiť pred písaním. Vzpažíme jednu ruku tak, aby bola za uchom. Pomaly vydýchneme cez zovreté pery a vzpaženú ruku pohybujeme dozadu, dopredu, doľava, doprava, zároveň však druhou rukou kladieme tomuto pohybu odpor. Svaly na ramene sa tým napnú, ale rameno zostáva nehybné, lebo mu druhou rukou bránime v pohybe. Toto cvičenie uvoľňuje plecia a po ňom sme opäť pripravení pracovať.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
P. E. Dennison a G. E. Dennisonová: Cvičenie mozgu. Ako si uľahčiť učenie deťom aj dospelým
Beyer, G.: Trénink koncentrace
Paterson, K.: Motivační tříminutovky. Přes 100 jednoduchých cvičení k aktivizaci skupiny
Stiefenhofer, M.: 55 rád ako upokojiť dieťa
Siegel, Daniel J.: Rozbouřený mozek, dospívání, teenageři a jejich výchova
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Mozog, Logické myslenie
Zdieľať na facebooku