Ako si vytvoriť strom želaní?

Myseľ pracuje v obrazoch a symboloch a nie v slovách. A tak je dobré naše sny a ciele si maľovať alebo aspoň vystrihovať a lepiť farebné obrázky súvisiace s nimi.
Myseľ pracuje v obrazoch a symboloch a nie v slovách. A tak je dobré naše sny a ciele si maľovať alebo aspoň vystrihovať a lepiť farebné obrázky súvisiace s nimi. / Foto: Pexels

Myseľ pracuje v obrazoch a symboloch a nie v slovách. A tak je dobré naše sny a ciele si maľovať alebo aspoň vystrihovať a lepiť farebné obrázky súvisiace s nimi. Obrazy privádzajú ľudí k činom viac ako len predstavy a slová.

 

Motivačná koučka Patti Dobrowolski svojich klientov učí, že svoje životné ciele je dôležité si maľovať. Radí, že ak si ich namaľujeme, máme až o 80 percent vyššiu šancu ich dosiahnuť. Obrazy podľa nej privádzajú ľudí k činom. Odporúča nakresliť dve polia. Naľavo je potrebné nakresliť súčasnú situáciu a napravo predstavy o budúcnosti. Tá, o ktorej snívate, má byť čo najviac farebná a detailná. Taktiež hovorí, že musíte svoje sny vidieť, veriť v ne, emocionálne ich prežívať a konať. Pokiaľ si niečo vizualizujete na vedomej úrovni, prehráva a zaznamenáva sa to aj vo vašom podvedomí. Ľudia si väčšinou robia nástenku želaní. My sa však v tomto článku pozrieme na to, ako si vytvoriť strom želaní. Pri tejto aktivite sú dôležité korene, kmeň a koruna.

 

Korene

Do koreňoch si namaľujte alebo napíšte svoje kvality a silné stránky. Zamerajte sa na to, v čom vynikáte, v čom ste dobrí, čo vám robí radosť. Zapíšte si všetky svoje kvality, a to aj tie, na ktoré ste už dlhšiu dobu ani nepomysleli. Spomeňte si aj na to, čo vám dobre išlo v detstve, v čom ste vynikali. Niekedy je dobré v dospelosti vrátiť sa k tomu, čo nám robilo radosť v detstve. Potom sa zamyslite nad hodnotami, ktoré sú vám blízke, na ktorých vám najviac záleží. Korene predstavujú pevný základ, z ktorého môžete vychádzať, na ktorom môžete stavať. Je to niečo, na čo sa vždy môžete spoľahnúť. Môže to byť napríklad pracovitosť, tvorivosť, chuť pomáhať druhým a hľadať riešenia, porozumenie, vytrvalosť, flexibilita a podobne. Každý z nás má iné kvality, vlohy, talenty či nadanie a každý by mal tie svoje poznať. To, čo považujete za svoje nedostatky alebo slabé stránky, si nevšímajte. Nikto predsa nie je dokonalý a nemá zmysel tráviť svoj život odstraňovaním nedostatkov, keď môžete rozvíjať svoje kvality. Nezabúdajte, že na čo sa zameriate, to rastie. Korene sú vaša základňa, z ktorej vychádzate a na ktorej môžeme stavať.

 

Koruna

Namaľujte si korunu stromu, ktorá pozostáva z viacerých konárov. Každý konár môže predstavovať nejaký sen, víziu alebo cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Zamyslite sa nad  komplexnejším a dlhodobejším smerovaním vo svojom živote. Svoje sny, vízie a ciele môžete zistiť na základe správne položených otázok. Môžete si položiť napríklad tieto otázky:

 

 • Ktorým smerom sa chcem uberať?
 • Aký človek raz chcem byť?
 • Ako sa chcem cítiť?
 • Akú prácu by som chcel(a) robiť?
 • Čo chcem dosiahnuť v tomto roku?
 • Čo môžem urobiť počas nasledujúcich 3 mesiacov?
 • Čo môžem urobiť počas nasledujúcich 30 dní?
 • Čo môžem urobiť počas nasledujúcich 7 dní, aby ma to priblížilo k môjmu cieľu?
 • Aký chcem mať partnerský vzťah?
 • Aké cchem mať vzťahy s kolegami?
 • Ako chcem byť prospešný(á) pre svet?
 • Čo chcem urobiť pre svoj sebarozvoj?
 • Kde chcem ísť na dovolenku?
 • Aké chcem mať vzťahy  s deťmi a s ďalšími členmi rodiny?
 • Ako si chcem vylepšiť svoju finančnú situáciu?
 • Čo urobím preto, aby sa mi zlepšilo zdravie?

 

Samozrejme, otázok môže byť oveľa viac alebo aj menej. Na základe odpovedí na otázky do každého konára si napíšte samostatne jeden sen alebo cieľ. Zaznačte si to,  do čoho budete vkladať svoju energiu, čas, peniaze, pozornosť. Ciele a sny zapisujte heslovite, aby ste sa v tom dokázali orientovať. To, čo si do konárov zapíšete, závisí od vašich priorít, cieľov, snov a túžob. Väčšina ľudí sa sústreďuje na prácu, rodinu, zdravie, sebarozvoj, vzdelávanie, šport, chudnutie, životný štýl, duchovný rozvoj a podobne. Keď to budete mať takto zaznačené pred očami, vďaka svojej vytrvalosti sa budete môcť čoskoro tešiť zo zmien vo vašom živote. Niekedy je dobré nechať fantáziu rozvinúť viac, ako ste na to zvyknutí. Snívanie vo veľkom dáva priestor pre rozkvet duše. Neobmedzené snívanie vám umožní prekonávať samých seba, vystupovať z komfortnej zóny a bude vás tiež motivovať k tomu, aby ste sa dokázali púšťať do nových vecí.

 

Kmeň

Kmeň predstavuje kroky, ktoré urobíte pre to, aby ste sa dostali k naplneniu svojich snov. Napríklad chcete schudnúť. Do kmeňa si napíšte postupné kroky, ktoré pre to urobíte. Ako zmeníte stravovanie a ktorému športu sa začnete venovať? Alebo sa chcete naučiť španielsky. Napíšte si do kmeňa, kedy sa prihlásite do kurzu španielčtiny. Chcete ísť na dovolenku do Grécka? Poznačte si do kmeňa, kedy si preštudujete možnosti, ako sa do Grécka dostať a podobne.

 


Zdroje:
Alan Loy McGinnis: Ako sa stať sám sebou
Zuzana Palková: Nástenka snov cesta k splneným túžbam (časopis Vitalita, január 2017)
Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku