Ste racionálny alebo emocionálny typ? Zistíte to aj podľa toho, ako riešite situácie v práci

Podľa MBTI existujú dva spôsoby, ako sa ľudia rozhodujú. Buď racionálne, teda rozumom, alebo emocionálne, teda citom či náhlym pocitom.
Podľa MBTI existujú dva spôsoby, ako sa ľudia rozhodujú. Buď racionálne, teda rozumom, alebo emocionálne, teda citom či náhlym pocitom. / Foto: Bigstock

Podľa ukazovateľov MBTI testov, ktoré patria medzi najpopulárnejšie a najpoužívanejšie testy osobnosti, existujú dva spôsoby, ako sa ľudia rozhodujú. Buď racionálne, alebo emocionálne. Ak viete, do ktorej skupiny patríte a túto skutočnosť prijmete, môže vám to pomôcť v riešení  viacerých problémov.

 

Myers-Briggs Type Indicator, skrátene MBTI, je test, ktorý určuje osobnostné typy. Vyhodnocuje sa podľa toho, akým spôsobom ľudia vnímajú svet a podľa tohto vnímania potom uskutočňujú svoje rozhodnutia. Test sa začal používať v 60. rokoch minulého storočia a je stále aktuálny. V článku sa pozrieme na to, ako nám poznanie svojho typu môže uľahčiť život v práci.

 

Existujú dva spôsoby rozhodovania

Podľa MBTI existujú dva spôsoby, ako sa ľudia rozhodujú. Buď racionálne, teda rozumom, alebo emocionálne, teda citom či náhlym pocitom. Racionálne typy musia najprv precízne zhodnotiť logické dôsledky, ktoré z ich rozhodnutia vyplynú, zatiaľ čo emocionalne typy uskutočňujú najlepšie rozhodnutia na základe premýšľania o tom, na čom ľuďom záleží. Tiež berú ohľad na myšlienky a názory ostatných. Tento opis je však stále dosť všeobecný. Ak chcete skutočne zisiť, do ktorej skupiny patríte, musíte ísť viac pod povrch.

Tí, ktorí sa riadia rozumom, dávajú do popredia logiku, racionálne argumenty a objektívnu analýzu. Túžia po presnom pochopení toho, čo je správne a čo nie, nemajú radi nepresnosť. Oceňujú pravdu a spravodlivosť a domnievajú sa, že všetci ľudia by mali byť hodnotení na základe rovnakých kritérií. Pozrime sa konkrétnejšie na niektoré znaky racionálne založených ľudí.

 

Znaky racionálne založených ľudí

 • Radi riešia úlohy, vďaka ktorým  môžu využiť logiku a výsledkom ich konania  je logické riešenie.
 • Snažia sa robiť rozhodnutia, o ktorých sa domnievajú, že budú spravodlivé a odhalia pravdu.
 • Pred taktom dávajú prednosť cti a priamočiarosti.
 • Väčšinou nie sú ovplyvnení názormi iných. Pri rozhodovaní si musia  situáciu vyhodnotiť predovšetkým sami v sebe.
 • Mnohí môžu mať pocit, že racionálni ľudia s nimi  jednajú neosobne, chladne a odmerane.
   

Znaky emocionálne založených ľudí

Emocionálne založení ľudia sú pri rozhodovaní motivovaní túžbou porozumieť ľuďom, riadia sa svojimi hodnotami a tým, čo cítia. Rozhodnutia robia na základe toho, čo je dôležité nielen pre nich, ale aj pre ostatných. Dôležitou hodnotou, ktorou sa riadia, je ich viera, že každý je jedinečný a túto skutočnosť sa za všetkých okolností snažia rešpektovať.

Podľa emócií sa ľudia rozhodujú vtedy, ak:

 • Vo veľkej miere zohľadňujú, aké dopady budú mať ich konanie na pohodu ďalších ľudí.
 • Radi spolupracujú a keď medzi nimi a kolegami vznikne napätie, sú nervózni.
 • V rozhodovacom procese dávajú dôraz na to, čo je dôležité pre ostatných.
 • Často jednajú podľa toho, čo cítia, ľudia ich považujú za empatických, srdečných a priateľských.
 • Keď musia povedať pravdu, ktorá je tvrdá a chladná, snažia sa, aby  to urobili taktne a bezbolestne.
 • Majú problém zvládnuť konflikty.
 • Niektorí ľudia ich vnímajú ako veľmi idealistických a nepriebojných.
   

Vplyv typu osobnosti na  prácu v kolektíve

Jednou z hlavných príčin konfliktov a stresu na pracovisku je práve dichotómia myslenia, ktorá vzniká pri strete racionálnych a emocionálnych ľudí. Racionalni ľudia príliš rýchlo kritizujú, emocionalni naopak príliš rýchlo oceňujú a chvália.Tímové konflikty podľa racionalistov vznikajú kvôli  nejasnosti v roliach a kvôli nedostatku zodpovednosti u niektorých ľudí. Riešenie vidia v zosúladení, v  analýze situácie a vyjasnení si svojich pozícií v kolektíve tak, aby každý vedel, za čo je zodpovedný. Racionalisti vedia prijímať kritiku bez toho, aby ju brali osobne, pretože ľudské konflikty vnímajú ako rovnicu, ktorú je potrebné vyriešiť.

 

Tí, ktorí rozhodujú na základe pocitov, vnímajú konflikty ako problém súvisiaci s neporozumením v tíme a pri riešení im ide hlavne  o to, aby sa všetci vzájomne lepšie spoznali. Najradšej počúvajú, čo ostatní hovoria, snažia sa pochopiť spôsob ich myslenia a zladiť ho s ostatnými. Veria, že akonáhle sa to podarí, bude dosiahnutá v kolektíve harmónia a problém zmizne. Racionálnym ľuďom takýto prístup môže pripadať naivný, a preto občas cítia potrebu emocionálne založeným ľuďom pripomenúť, že sa nikdy nemôžu zavďačiť všetkým. Toto uvedomenie by človeku uvažujúcemu emotívne mohlo pomôcť vyrovnať sa s úzkosťou, ktorá pramení zo strachu, ako budú ostatní reagovať. V tomto by si mohli vziať príklad z racionálnych ľudí. Vďaka tomu môžu získať určitý nadhľad. Tiež sa od nich môžu učiť prikladať váhu dátam a faktom. Emocionalni ľudia môžu raionálnym ľuďom otvoriť oči v tom, že ich motivujú do chladnej logiky pripojiť aj uvedomenie si ľudského faktora. Takto im pripomínajú, že ľudia sú ľudia a nie iba čísla.

 

Podľa MBTI nie je ani jeden typ človeka lepší ako druhý. Každý má svoje pre i proti. Ak sa naučíme navzájom sa  chápať a budeme sa učiť od seba navzájom, môžeme od toho druhého prijať to najlepšie, čo v ňom je,  čo obom typom uľahčí komunikáciu nielen v pracovnej oblasti, ale aj v rodine  či pri  voľnočasových aktivitách.

Čítajte viac o téme: Kariéra, Osobnostné typy
Zdieľať na facebooku