MBTI typológia osobnosti: Viete, aký typ ste vy?

Už od detstva si všímame rozdiely medzi ľuďmi a ich správaním. S niektorými ľuďmi sa nám komunikuje ľahšie a s niektorými ťažšie. O týchto rozdieloch nám napovie viac MBTI typológia.
Už od detstva si všímame rozdiely medzi ľuďmi a ich správaním. S niektorými ľuďmi sa nám komunikuje ľahšie a s niektorými ťažšie. O týchto rozdieloch nám napovie viac MBTI typológia. / Foto: Shutterstock

Určite ste si to už niekedy všimli. Na pracovisku sú kolegovia ktorých neznesiete, ale aj ľudia, pri ktorých máte pocit že ich poznáte celý život. Ešte počas školy ste niektorých spolužiakov neznášali, ale s niektorými ste zostali kamaráti aj po skončení školy. Máte za sebou vzťahy, ktoré proste nevyšli, také, ktoré takmer vyšli a nakoniec prišiel aj vzťah, ktorý pretrval. Najlepšie sa tieto rozdiely dali pozorovať ešte počas základnej školy. V triede boli rôzne kategórie detí. Pre niektoré bolo dôležité, aby bolo učivo zábavné, niektorým sa na škole najviac páčilo, že mohli byť stále so svojimi kamarátmi. Ďalšie deti sa stále pýtali otázky a snažili sa preniknúť do jadra problému a iné mali pocit, že tam len strácajú čas a mali by chodiť na inú školu, kde by postupovali s učivom rýchlejšie. Všetky tieto rozdiely sa dajú vysvetliť MBTI typológiou osobnosti, ktorá rozdeľuje ľudí na 16 kategórií.

MBTI je test, navrhnutý na rozlíšenie typov osobností. Táto typológia bola vytvorená Katharine Cook Briggs a jej dcérou Isabel Briggs Myers ešte počas druhej svetovej vojny a opiera sa o teóriu Carla Junga. Ten vytvoril psychologickú teóriu, na základe ktorej rozdelil ľudí na dve hlavné kategórie - introverti a extroverti. Na rôznom leveli sa potom vyvíjali rôzne funkcie - myslenie, cítenie, vnímanie a intuícia.

 

Ako sa zaradiť do MBTI typológie?

Štyri základné typy v tejto typológii sú človek vľúdny (cholerik), pragmatický (flegmatik), zabávajúci sa (sangvinik) a analytický (melancholik). Každý z nich má iné vlastnosti, svoje výhody aj nevýhody, iné preferencie a iné vnímanie. Každý človek je mixom týchto typov. Pragmatický a analytický človek majú organizovaný čas a riadia sa faktami. Vľúdny a zabávajúci sa človek sa riadia subjektívnou skúsenosťou a sú viac emočne založení. Vľúdny a analytický typ sú menej aktívni, menej asertívni a pomaly sa rozhodujú, zatiaľ čo ľudia pragmatického a zabávajúceho sa typu sú rozhodnejší, sú realisti a majú tendenciu ovplyvňovať.

Kľúčom na určenie typu je zaradenie sa do funkcie. Tieto funkcie sú 4, a to vnímanie okolitého prostredia, získavanie informácií, spracovanie informácií a životný štýl.

Vnímanie okolitého prostredia určuje či človek patrí do skupiny introvert (I) alebo extrovert (E). Informácie sa dajú získavať dvomi spôsobmi, buď zmyslami (S), ktoré uprednostňujú fakty, alebo intuíciou (N). Spracovanie informácie sa tiež delí na dve kategórie, a to je myslenie (T), kde patrí človek viac pracujúci s dátami, číslami a logikou, alebo cítenie (F), kde patri ľudia založení empaticky a rozhodujúci sa podľa pocitov. Kategórie v životnom štýle sú plánovanie (J), kam patria ľudia ktorí plánujú a riešia, alebo pozorovanie (P). Pozorujúci ľudia si nechávajú všetky možnosti a radi pracujú pod tlakom. Na základe týchto funkcií sa rozlišujú temperamenty. U zmyslovo založených ľudí (S) druhé písmenko vyjadruje životný štýl (P/J). Intuitívni ľudia (N) majú druhé písmenko vyjadrujúce ako spracúvajú informácie (T/F). Temperamenty sú tiež štyri.

  • Idealisti (NF) hľadajú ideál. Sú to cholerici, autoritatívni a vľúdni. Zaujíma ich česť, identita a ľudia. Sú to ľudia tzv. Apolónskeho typu. Ako deti sú prvé, ktoré začínajú rozprávať. Sú veľmi srdečné, empatické a berú ohľad na ostatných a snažia sa ich pochopiť. Sú citlivé na to, ako s nimi kto zaobchádza a očakávajú, že aj ostatný na nich budú brať ohľad. Veľmi im záleží na vzťahoch s inými ľuďmi, snažia sa zlepšovať svoje okolie. Vo všetkých hľadajú dobré stránky. Od malička o sebe pochybujú, potrebujú veľa podpory a veľmi negatívne reagujú na výkyvy v nálade. Majú radi osobný prístup, neradi súperia, ale v škole dosahujú výborné výsledky.
  • Racionalisti (NT) sú analytické typy, túžia všetko spoznať a pochopiť. Sú vynaliezaví, špekulatívni a zameraní na vedomosti. Vyhľadávajú princípy a koncepcie, sú to ľudia Prometeovského typu. Už od detstva majú v sebe túžbu skúmať a dozvedieť sa niečo nové. Nielenže sú zvedavé, ale pri otázkach idú skutočne do hĺbky. Majú radi vysokú funkcionalitu a myšlienky, väčšinou sú objektívni a pracovití. Delia sa introvertov, ktorí si svoje len myslia, alebo extrovertov, ktorí priamo povedia svoj názor ako by sa daný problém dal vyriešiť. Veľmi ľahko odhalia nelogické argumenty alebo nájdu súvislosti, ktoré iným často unikajú. Počas štúdia im nevyhovuje rutina, podrobné vysvetľovanie alebo neustále opakovania, naopak majú veľmi radi intelektuálne výzvy. Vnútorne sú zraniteľní a veľmi o sebe pochybujú. Vedia o svojich chybách, ale verejne ich nepriznajú, pretože veľmi ťažko znášajú posmech a nedokonalosť.
  • Hráči/remeselníci (SP) sú sangvinici, zabávajúce sa typy. Majú radi dobrodružstvo, sú slobodomyseľní a dobrosrdeční. Sú to ľudia Dionýzovského typu.  Žijú pre daný moment, veľmi rýchlo sa prispôsobujú a konajú impulzívne. Veľmi často majú umelecké nadanie a sú zruční. Na ostatných pôsobia chaoticky, no pre nich je to prirodzené. Vyhovuje im prístup učenia kde si najprv vyskúšajú niečo v praxi a až potom pochopia teóriu. Skvele zvládajú kritické situácie a taktiež kritiku, pretože im na nej až tak nezáleží. Veľmi rýchla sa otrasú a fungujú ďalej. Majú problém zvládať veci načas, nepracujú podľa návodov, ale tresty na nich nefungujú. Na základnej škole sú to tí žiaci, ktorí sa snažia spestriť každú jednu hodinu nejakou vtipnou poznámkou.
  • Strážcovia/ochrancovia (SJ)- sú pragmatické a flegmatické typy. Majú radi systematické postupy a tradície, sú to ľudia epimétheovského typu. Radi udržiavajú poriadok a  záväzky berú veľmi vážne. Sú pozorní k detailom. Nemajú radi prekvapenia a radi sa cítia byť potrebnými. V spoločnosti sú konzervatívny a nevybočujú z davu. Ľahko sa prispôsobujú požiadavkám, ale často reptajú na nečakané úlohy, ktoré pôvodne neboli v pláne. Veľmi citlivo reagujú na nestabilitu, potrebujú pocit istoty a bezpečia. V procese učenia sa veľa krát uisťujú či pracujú správne, potrebujú konkrétne postupy ako pracovať.

 

V typológii MBTI je teda 16 kategórií, pomenovaných písmenkami. Prvé písmenko určuje či je človek introvert alebo extrovert (I/E), druhé písmenko určuje spôsob získavania informácií (S/N), tretie písmenko spracovanie informácií (T/F) a štvrté písmenko životný štýl (J/P).

 

Prečo je dobré poznať svoj MBTI typ?

MBTI určuje vaše silné a slabé stránky. Skvele sa hodí pri výbere povolania, často sa využíva aj na pracovných pohovoroch. Zistíte, na čo sa môžete zamerať, čo vám dodáva energiu alebo ju naopak uberá. Budete vedieť zaradiť svojich kolegov, priateľov a rodinu a zistíte, ako s nimi čo najľahšie komunikovať. Pomôže vám identifikovať zdroje konfliktov, v budúcnosti sa konfliktom vyhnúť a lepšie pochopiť vás, ale aj ľudí okolo seba. Taktiež vám pomôže určite prečo niektoré vzťahy fungujú alebo nefungujú alebo prečo sa rozhodujete tak, ako sa rozhodujete. Naopak, MBTI nezahŕňa inteligenciu, ktorá je daná jedincom a nie typom, emočnú inteligenciu a sebavedomie. MBTI môže mať aj skreslený výsledok kvôli životným okolnostiam. Najčastejšie sa to deje počas detstva(3-12 rokov), v prípade násilia v rodine alebo alkoholického rodiča, kedy je dieťa nútené vyvinúť si nepreferovanú funkciu kvôli prežitiu, v prípade negatívnej odozvy pri používaní dominantnej funkcie alebo naopak, pozitívnej odozvy pri používaní nepreferovanej funkcie. Neskôr, už počas dospelosti môže byť skreslený výsledok vďaka práci, ktorá vyžaduje veľké množstvo nepreferovaných funkcií alebo v rodičovstve, ktoré si tiež vyžaduje aj nepreferované funkcie.

 

Svoj MBTI typ môžete jednoducho zistiť na stránke emiero, kde vám na základe testu bude vyhodnotená vaša typológia spolu s odporúčaním povolania, alebo na web stránke MBTI, kde si svoj výsledok môžete vyhodnotiť sami na základe testu.

Zdieľať na facebooku