Žijete s pesimistom? Pomôžte mu preladiť sa na pozitívne myšlienky

Pri pesimistickom vnímaní sveta človek zdôrazňuje záporné stránky života, sklon vysvetľovať, vidieť všetko nepriaznivo, bez východiska, negatívne, smutne a chmúrne.
Pri pesimistickom vnímaní sveta človek zdôrazňuje záporné stránky života, sklon vysvetľovať, vidieť všetko nepriaznivo, bez východiska, negatívne, smutne a chmúrne. / Foto: Bigstock

Optimizmus alebo pesimizmus vyplýva zo spôsobu, akým vnímame dianie a okolnosti navôkol. Odborníci vnímajú optimizmus ako názor zdôrazňujúci kladné stránky života, ako sklon vysvetľovať všetko priaznivo, ako radostný náhľad na život. Pesimizmus naopak zdôrazňuje záporné stránky života, sklon vysvetľovať, vidieť všetko nepriaznivo, bez východiska, negatívne, smutne a chmúrne.

 

Existujú ľudia, ktorí bývajú často otrávení, nahnevaní alebo ustarostení. Málokedy dokážu vidieť dobré veci. Nevedia nájsť radosť a často ich dni sprevádza zlá nálada. Aby sme ich dokázali lepšie pochopiť, môžeme sa pokúšať zistiť, z čoho pramení ich pesimizmus. Môžeme odhaliť aj viacerto dôvodov. Po odhalení dôvodov sa môžeme postupne učiť, ako s nimi komunikovať, ako ich svet vnímať alebo ako im môžeme pomôcť.

 

Ako vzniká negatívne myslenie?

Samozrejme, existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú našu náladu a nastavenie mysle. Pozrime sa na ne:

 

Rodina a výchova

Podľa viacerých  odborníkov za pesimizmus môže napríklad aj výchova. Ak je rodina negatívne naladená, toto nastavenie postupne nasáva aj dieťa, ktoré si to nesie do dospelosti. Dobrá správa však spočíva v tom, že optimizmus sa dá trénovať. Optimizmus je viac než pozitívne myslenie. Je to návyk, tendencia pozerať sa na všetko z tej lepšej stránky a očakávať ten najlepší výsledok. M. Seligman vo svojej knihe The Optimistic Child píše: „Viac než 1000 štúdií, ktoré skúmali vyše pol milióna detí a dospelých, preukázali, že optimisti menej trpia depresiami, sú úspešnejší v škole či v zamestnaní, ba dokonca sú fyzicky zdravší než pesimisti.“ Z tohto dôvodu je dobré učiť sa postupne dívať na život optimisticky aj keď je to niekedy veľmi ťažké. Vychovávať optimistu vôbec neznamená  pretvárať dieťa na nejakého rojka, ktorý si žije vo svojej radostnej naivite a nevníma svet navôkol. Optimisti si dobre uvedomujú, že svet nie je dokonalý, že je v ňom veľa nedostatkov a trápenia. Ich výhoda však spočíva v tom, že poznajú stratégie, ktoré im umožňujú nad sebou udržať kontrolu a životnú rovnováhu. Optimista je zameraný na dosiahnutie cieľa a na hľadanie riešenia. Niekedy je to síce veľmi ťažké, a to hlavne vtedy, keď človek prežije veľkú traumu a prestal veriť v dobro. V dnešnej dobe však existuje množstvo výborných psychológov, ktorí aj v takejto situácii dokážu pomôcť prostredníctvom viacerých techník a terapií.

 

Pesimizmus ako forma vyvolávania pozornosti

Niektorí ľudia využívajú pesimistické nastavenie na to, aby takýmto spôsobom vyvolali pozornosť alebo starostlivosť o seba. Je to teda určitá forma manipulácie. Sú stále smutní, majú neustále nejaký problém. Aj takto dávajú najavo, že  potrebujú utešiť, pomôcť, potrebujú prejavy lásky a starostlivosti. Čím viac sú nešťastní, tým viac v ľuďoch vzbudzujú ľútosť.

 

Prehnané zovšeobecňovanie

Vplyvom tohto omylu majú niektorí ľudia tendenciu na základe jednej nepríjemnej skúsenosti odsúdiť ďalšie podobné situácie. Napríklad ich nezoberú do novej práce. Ak majú tendenciu k prílišnému zovšeobecňovaniu, vždy potom očakávajú, že zlyhajú na každom pohovore a už nikdy si prácu nenájdu. Jedna zlá udalosť im dovolila zabudnúť na množstvo úspechov, ktoré už v živote zažili.

 

Predstavovanie si najhoršieho scenára

Niektorí pesimisti si takmer v každej situácii dokážu predstaviť ten najhorší možný scenár vývoja situácie a veriť, že sa stane.

 

Nadmerné porovnávanie

Tí, ktorí sa nadmerne porovnávajú, všetky udalosti, situácie, ale aj činy a myšlienky druhých vzťahujú nejakým spôsobom na seba. Prináša im to neustále obavy z neschopnosti kontrolovať chod vecí okolo seba.

 

Snaha o dokonalé ja

Tento omyl sa prejavuje nezdravou snahou o dokonalosť. Tieto myšlienky sú charakteristické tým, že sa začínajú slovami: „Mal by som...“ Týkajú sa našej predstavy o tom, aký by sme mali byť, čo by sme mali robiť, čo očakávame, že od nás chcú druhí. Tento omyl si netreba zamieňať so zdravou motiváciou pracovať na sebe, nakoľko býva nerealistický a málokedy je podložený úprimným záujmom o seba.

 

Neustále premýšľanie nad myšlienkami iných

Niektorí ľudia si tak dokážu nastaviť myseľ, že si myslia, že vedia presne, čo si druhí myslia. Realita je však taká, že v skutočnosti môžeme len predpokladať, čo si druhí ľudia myslia, no s istotou to povedať nemôžeme.

 

Čierno-biele videnie

Niektorí pesimisti veci okolo seba vyhodnocujú v protipóloch dobrý – zlý bez ochoty uznať, že existuje vo svete aj istá nejednoznačnosť či stredná cesta.

 

Ilúzia spravodlivosti

V rámci tohto omylu nekriticky predpokladáme, že ak sa dostatočne obetujeme pre druhých, budeme za to odmenení, nakoľko tak to v spravodlivom svete chodí. Tento omyl ilúzie spravodlivosti ich núti veriť, že každé úsilie bude určite odmenené. Keď za svoju obetu nedostaneme očakávanú odmenu, sme sklamaní a rozhorčení.

 

Samozrejme, existuje oveľa viac dôvodov, kvôli ktorým v ľuďoch prevláda pesimizmus. Spomenuté boli len tie najznámejšie.

 

Život s pesimistom

Hnev, zlá nálada či nekonečný smútok neovplyvňujú len toho človeka, ktorý ho priamo prežíva v sebe, ale aj ďalších členov rodiny. Aj oni postupne môžu začať cítiť, že sa z nich vytráca pozitivita, energia či radosť zo života. Chvíľu sa dá tomuto nastaveniu odolávať, ale nejde to donekonečna, lebo sila dochádza. V dobre fungujúcom vzťahu spolu partneri potrebujú zdieľať nielen problémy, ale aj pekné chvíle. Potrebujú sa spolu radovať. Dlhodobý negatívny postoj vyčerpáva. Vo vzťahu môže postupne dochádzať k častejším konfliktom a konfrontáciám. Za normálnych okolností by z nich obaja veľa vyťažili, lepšie sa spoznali. Ale keď sa partner neustále štylizuje do úlohy obete, situácia je vážnejšia. Chvíľu sa bránite alebo sa snažíte situáciu riešiť, ale postupne začnete byť podobne naladení a otrávení. S človekom, ktorý vidí len chyby, je ťažké spolužitie.

 

Ako pomôcť pesimistovi?

Dobrá správa je tá, že pesimistický postoj sa dá zmeniť. Pozitívne myslenie sa dá naučiť. Možno ho trénovať rovnako, ako vo fitku trénujete telo. Takže, ak žijete s pesimistom a on sám sa nedokáže preladiť, môžete mu s tým pomôcť. Niekedy je to naozaj ťažké, keď on sám/sama to odmieta, ale netreba strácať nádej a aspoň sa o to nenápadne pokúste. Ideálne je, keď jednotlivé postupy budete robiť spoločne, budete sa takto navzájom motivovať. Môžete pri tom využiť nasledujúce kroky:

 

Začnite pozorovať myšlienky

Je dôležité vedieť, že keď sa človek  pristihne pri nejakej negatívnej myšlienke, vedome ju môže vymeniť za inú. Napríklad:  Váš partner/partnerka sa pozrie z okna a hnevá sa, že padá sneh a budú šmykľavé cesty. Pokúste sa odviesť jej/jeho myseľ tak, že jej/jemu poviete, že popoludní pôjdete na romantickú prechádzku pomedzi zasnežené stromy. Pokúste sa vždy nájsť niečo pozitívne a nenásilne odveďte reč, a teda aj myšlienky partnera/partnerky iným smerom.

 

Skúmajte, či myšlienky zodpovedajú skutočnej realite

Keď partner/partnerka povie vetu, ktorá v nej vyvoláva negatívne myšlienky a tiež  pocity, skúste sa nad tou vetou zamyslieť, či naozaj zodpovedá realite, a teda či aj pocity s ňou súvisiace majú niečo spoločné s touto predpokladanou realitou. Na chvíľu sa zastavte a zaznamenajte myšlienku. Je potrebné si uvedomiť, že dostať sa z bludného kruhu je náročné a chce to tréning. Začnite negatívne myšlienky podrobovať prísnej analýze a súdu. Položte si napríklad tieto otázky:

 

  • Aké sú dôkazy, že táto myšlienka nie je celkom pravdivá a nezakladá sa na realite?
  • Potvrdila sa táto myšlienka v minulosti? Aké sú dôkazy z minulosti, že táto myšlienka neplatí?
  • Na základe čoho môžeme povedať, že je takéto myslenie správne a zodpovedá realite?
  • Kedy sa už táto myšlienka v minulosti potvrdila a osvedčila?

 

Keď pomôžete partnerovi/partnerke hlbšie sa zamyslieť nad realitou, možno príde na nové riešenie, nový postoj alebo nový pohľad na vec. Ak sa nálada partenra/partnerky hneď nezmení, možno jej prinesie aspoň určitú úľavu.

 

Píšte si spoločne denník vďačnosti

Je veľmi dobré, keď vie človek spomaliť, nadýchnuť sa a spýtať sa, za čo ste vo svojom živote vďační. Ešte lepšie je o týchto veciach raz alebo dvakrát do týždňa aj napísať. Vďačnosť aktivuje činnosť mozgu v prednom  cingulárnom kortexe a mediálnom prefrontálnom kortexe, teda v oblastiach, ktoré sú spojené s morálnym poznaním a hodnotovým súdom. Robert Emmons, vedec, ktorý se venuje vplyvu vďačnosti na našu psychiku, zistil, že vďačnosť pomáha ľuďom dobre spať, znižuje depresiu a mení myslenie na z negatívneho na pozitívne. Ak chcete svojmu partnerovi/partnerke pomôcť, môžete si zaviesť spoločný denník a zapisovať si tam svoje zážitky.

 

Učte sa udržiavať odstup od negatívnych myšlienok

Ako môžete využiť tento prístup v praxi? Psychoterapeutka Nancy Colier radí, že hneď, ako sa negatívne myšlienky objavia, mali by ste zmenšiť  vašu pozornosť na ne. Tým zablokujete všetko ostatné, čo môže vo vašom vedomí existovať. Skúste sa pozrieť akože niekde za ne a uvažujte, čo ďalšie sa pod nimi alebo za nimi  nachádza. Keď to tak urobíte, zameriate pozornosť na priestor okolo nich. Pravdou je, že myšlienky k vám prichádzajú bez toho, či im to dovolíte alebo nie. Skutočnosť, že sa negatívne myšlienky stále vracajú, je spôsobená ľudskou mysľou. Neznačí to zlyhanie na vašej strane. Najdôležitejšie zo všetkého je, si to uvedomiť. Tým, že si predstavíte negatívne myšlienky niekde ďalej od vás, ich intenzita sa zmenší.

 

Pozerajte motivačné videá

Urobte si malý experiment. Vypnite televíziu na mesiac. Sami zistíte, že sa vám zlepší nálada a vaše myšlienky budú mať úplne inú kvalitu. Začnite pozerať napríklad motivačné videá, ktorých sila spočíva najmä v tom, že pozitívne vyplývajú na myslenie človeka. Po pozretí takéhoto videa môžete opäť nadobudnúť životný elán a taktiež môžete zahnať negatívne myšlienky.

 

Obklopujte sa pozitívnymi ľuďmi

Nájdite si v okolí skupinu pozitívne naladených ľudí, ktorí sa snažia na sebe pracovať a posúvajú sa smerom k pozitívnemu životu. Dnes už nie je problém nájsť si na internete rôzne kluby pozitívneho myslenia, ženské či mužské kruhy, rôzne besedy, transformačné semináre a podobne.

 

Každý deň robte pozitívne veci

Ak chcete svojej partnerke/partnerovi naozaj pomôcť, musíte tomuto predsavzatiu venovať veľa energie. Môžete sa napríklad zamyslieť aj nad tým, ako  do denného režimu zaradiť také aktivity, ktoré by pozitívne motivovali celú rodinu. Môžete cvičiť, meditovať, behať, prechádzať sa v prírode, pracovať spoločne v záhrade, modliť sa. Možností je veľa. Dnes vám každý psychológ potvrdí, že sú to tie najlepšie veci, ktoré môžete pre svoju spoločnú dobrú náladu urobiť.

Zmena myslenia vyžaduje značné úsilie. Vaša myseľ môže byť vaším najsilnejším spojencom, ale aj najhorším nepriateľom. Ak ju má však človek presmerovanú pozitívnym smerom, stáva sa šťastnejším a vďaka tomu sa stáva šťastnejšia celá rodina.

 


ZDROJE:
Wolf,D.; Merkle, R.:Jak překonat negativní emoce a myšlienky: Cesta k duševní pohodě
Seligman,M: Naučený optimismus
Čítajte viac o téme: Šťastie, Zdravie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku