Neverbálna komunikácia: Naučte sa dekódovať reč tela

Reč tela vám o človeku prezradí mnoho.
Reč tela vám o človeku prezradí mnoho. / Foto: Pexels

Už ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste neverili tomu, čo vám práve niekto rozpráva? Mali ste niekedy pocit, že niečo neznelo veľmi pravdivo, alebo nebolo v poriadku? To preto, lebo verbálna komunikácia hovorila niečo iné ako tá neverbálna.

 

Rozdiel medzi slovami, ktoré ľudia vyslovujú a naším porozumením toho, čo vlastne hovoria pochádza z neverbálnej komunikácie, tzv. reči tela. Rozpoznaním znakov a signálov, ktoré naše gestá vysielajú, môžeme ľahšie porozumieť iným ľudom a komunikovať s nimi efektívnejšie. Sú to niekedy jemné, inokedy silnejšie pohnutia, gestá, výraz tváre, ale dokonca aj odchýlky celého tela, ktoré nám napovedajú, že niečo nie je v poriadku. To ako rozprávame, chodíme alebo stojíme vždy o nás niečo prezrádza.

 

S oboznámením sa s rečou tela a zistením významu konkrétneho gesta sa naučíte ľahšie prečítať ľudí. To vás postaví do lepšej pozície a budete schopní komunikovať omnoho efektívnejšie. Ba čo viac, ak porozumiete druhým budete si viac vedomí o význame signálu, ktorý vysielate k druhým. Sú obdobia, kedy vysielame zmiešané informácie, hovoríme jednu vec a naša neverbálna komunikácia prezrádza úplne niečo iné. Táto neverbálna komunikácia vplýva na to, ako sa správame alebo reagujeme na druhých a ako oni reagujú na nás. V článku sa snažíme priblížiť druhy neverbálnej komunikácie a spôsoby ako môžete využiť tieto signály k efektívnejšej komunikácii.

 

Prvý dojem a sebavedomie

Spomeňte si na situáciu, kedy ste sa stretli v práci s novým kolegom alebo klientom. Alebo si spomeňte na osobu, ktorú ste naposledy videli prezentovať na konferencii, prednáške alebo seminári. Aké boli vaše prvé dojmy a pocity z danej osoby? Cítili ste, že z nej vyžaruje sebavedomie alebo nedostatok sebavedomia? Boli ste presvedčení o tom, čo vám rozprávala alebo prezentovala? Cítili ste sa príjemne v jej spoločnosti? Keď vkročila do miestnosti, zaujala vás a udržiavala s vami očný kontakt alebo váhala a vyhýbala sa očnému kontaktu? Aké bolo jej podanie ruky? Bolo pevné a silné alebo slabé a chabé? Udržiavala očný kontakt s vami aj počas konverzácie alebo sa často obzerala po miestnosti a uhýbala pohľadom? Zdala sa vám jej tvár uvoľnená alebo stesnená a napätá? A čo ich pohyby rúk a pliec? Boli ich gestá široké, uvoľnené a otvorené alebo boli úzke, kostrbaté a uzatvorené?

 

Sledovaním druhých môžete identifikovať bežné signály a znaky, ktoré prezrádzajú ako sa cítite a čo si myslíte. Reč tela môže o vás prezradiť aj to, či ste sebavedomí alebo máte nedostatok sebavedomia. Ak chcete pôsobiť sebavedomo na vaše okolie, pozrite sa na typické gestá, ktoré používajú sebavedomí ľudia a snažte sa ich používať pri komunikácii.

 

Postoj:  stoja vzpriamene a s vystretými plecami

Očný kontakt: pevný s úsmevom na tvári

Gestá rúk a ramien: zmysluplné a rozvážne

Reč: pomalá a čistá

Tón hlasu: mierny až tichší

 

Umenie dekódovať reč tela vám pomôže vyjadriť pocity, ktoré reálne neprežívate. Napríklad, ak je pred vami dôležitá prezentácia alebo stretnutie a nie ste si tak sebaistý ako by ste chceli byť, môžete použiť tieto „sebavedomé“ signály a znaky na vysielanie sebavedomia.

 

Namáhavé stretnutie a obrana

Zamyslite sa, kedy ste mali naposledy náročné a vyčerpávajúce stretnutie. Napríklad, kde ste mali presvedčiť investorov o vašom projekte, alebo vyjednať spoluprácu a uzavrieť výhodnú zmluvu. V ideálnej situácii by obe strany boli veľmi vnímavé a otvorené k tomu, čo každá strana navrhuje a stretnutie by bolo úspešne uzavreté. Často sa však stáva, že druhá osoba zaujme obranný postoj a v skutočnosti vás veľmi nevníma a nepočúva. Ak sa náhodou vyskytne takáto situácia počas stretnutia, ktoré je pre vás veľmi dôležité a na ktorom chcete presvedčiť druhú stranu, uistite sa, že kolega či investor počúva a nezaujal obrannú pozíciu. Znaky, ktoré naznačujú, že daná osoba vás počúva jedným uchom dnu a druhým von sú:

 

 • Gestá rúk a ramien sú malé a veľmi blízko jej / jeho tela
 • Výraz a mimika tváre sú úplne minimálne
 • Jeho telo je fyzicky otočené od vás
 • Skrížené ruky
 • Vyhýbanie sa očnému kontaktu

 

Rozpoznaním týchto varovných signálov, môžete zmeniť to, čo hovoríte alebo ako to hovoríte, aby ste navodili lepšiu atmosféru a pomohli druhej osobe sa uvoľniť a cítiť sa príjemnejšie. Ak sa bude cítiť príjemne vo vašej prítomnosti, bude otvorenejšia a vnímavejšia k vašim návrhom. Rovnako to platí aj pre vás. V prípade ak cítite, že ste počas vyjednávania zaujali obranný postoj, môžete začať ovládať vašu reč tela. Tým sa uistíte, že vami vysielané neverbálne signály vás prezentujú ako vnímavého a otvoreného človeka.

 

Pracovanie v skupinách a nezáujem

Stalo sa vám niekedy, že ste práve prezentovali a mali ste pocit, že vaši poslucháči neboli veľmi zapálení do vašej prezentácie? Každý rečník túži potom, aby jeho prejav a prezentácia zaujala každého poslucháča. Žiaľ, mnohokrát toto nie je pravidlom a preto Vám prinášame zopár tipov, ako aktívne zapojiť vašich poslucháčov. Musíte však vedieť dekódovať reč tela, ktorá naznačuje, že vaši poslucháči sa nudia a vôbec ich vaša prednáška nezaujíma. Nudia sa vtedy ak majú:

 

 • Hlavy sklonené dole a pozerajúce na zem
 • Zízajúce oči, ktoré zízajú na niečo v miestnosti
 • Ruky sa hrajú s koncom oblečenia, alebo s perom
 • Niečo si kreslia a čmárajú do zošita
 • Poslucháči sedia na stoličke veľmi zosunuto

 

Ak zistíte na základe týchto signálov, že niekto je nie zaujatý vašou prezentáciu, môžete podniknúť kroky, ktoré v ňom vyvolajú záujem. Napríklad jeden z takýchto krokov je spýtanie sa priamej otázky poslucháča.

 

Ako spoznáte klamanie?

Zo všetkých signálov reči tela vám asi najviac padne na úžitok rozpoznať tie, ktoré napovedajú, že daná osoba klame.

Signály, ktoré naznačujú klamstvo:

 

 • Veľmi malý až skoro žiadny očný kontakt alebo prudké uhýbanie pohľadu a malé zreničky
 • Ústa si zakrývajú rukou alebo prstami
 • Jeho telo je od vás fyzicky obrátené alebo používa nezvyčajné/neprirodzené gestá
 • Zrýchľuje sa mu dych
 • Zmena farby pokožky na červenú v jeho tvári a oblasti krku
 • Začína sa potiť
 • Zmena tónu hlasu, koktanie alebo odkašlávanie

 

Treba mať ale na pamäti, že každý človek má trochu odlišnú reč tela.  Ak pri rozhovore zaznamenáte niektorý zo znakov klamstva, nemali by ste robiť unáhlené závery. Mnohé z týchto znakov môžu byť spôsobené vplyvom nervozity. Mali by ste použiť tieto signály ako výzvu ku ďalšiemu skúmaniu. Klásť ďalšie otázky a skúmať detaily podrobnejšie. Tak určíte, či dotyčný klame alebo je len nervózny. Ďalšie pátranie je dôležité najmä, keď sa snažíte pochopiť reč tela niekoho cudzieho. Platí to najmä pri pracovných pohovoroch a jednaniach.

 

Rozhovory, rokovania a reflexie

Čo spravíte ak dostanete naozaj dobrú otázku? Premyslíte si odpoveď poriadne pred tým ako na ňu odpoviete? Odpoveď môžete zo seba jednoducho vyhŕknuť, alebo si vziať čas na premyslenie. Tým že nad odpoveďou premýšľate, dávate najavo, že ste dostali dobrú otázku a odpoveď je pre vás dôležitá. Ak sa vám stane, že nad odpoveďou premýšľate pri nejakom dôležitom rozhovore alebo pri rokovaní, berie sa to ako pozitívne znamenie. Niektoré typické znaky a signály, že osoba nad odpoveďou premýšľa sú:

 

 • Zahľadenie sa pri premýšľaní a priamy očný kontakt pri odpovedaní
 • Hladenie brady prstami
 • Ruka na lícach
 • Zaklonenie hlavy a uprený pohľad

 

Takže, či už premýšľate nad odpoveďou alebo sledujete odpovedajúceho, vedzte,  že sú tu aj gestá, ktoré to nepotvrdzujú.

 

Znova pripomíname, že každá osoba je jedinečná a ich znaky a signály sa môžu výrazne líšiť od našich očakávaní. Často je to spôsobené rozdielnymi skúsenosťami, zážitkami a najmä veľkými kultúrnymi rozdielmi. Preto je také dôležité sledovať interpretáciu reči tela. Môžete tak urobiť pomocou ďalších otázok, alebo skúste dotyčného jednoducho lepšie spoznať. Ak chcete praktizovať a ďalej rozvíjať svoje zručnosti, začnite pozorne sledovať ľudí vo vašom okolí. Sledujte ich napríklad v autobuse, vlaku či televízií. Vypnite si zvuk a všímajte si, ako sa správajú a ako reagujú. Snažte sa zistiť zmysel ich konverzácie a uhádnuť, o čom sa rozprávajú. Aj keď si neviete skontrolovať správnosť vašich dohadov, tak si aspoň rozvíjate vaše pozorovacie schopnosti.

 

TIP:

Ľudia často vedome využívajú svoju reč tela na zvýraznenie svojich argumentov. Ako príklad uvedieme predajcov áut. Všetci majú naštudované informácie o autách od A po Z. V čom sa teda odlišujú priemerní od najlepších? Rečou tela!

Avšak nie je to prijateľné, ak chcete presvedčiť niekoho, aby urobil niečo, čo je proti jeho vlastným záujmom. Ba čo viac, nekontrolovateľné gestá môžu viesť ku strate dôvery či dôveryhodnosti.

 

Reč tela - zapamätajte si

Reč tela napovedá veľa o tom, ako komunikujeme a odráža naše vnútorné pocity.

Reč tela zahŕňa pohyby a gestá tela (nohy, ruky, hlava a trup), držanie tela, svalové napätie, očný kontakt, sfarbenie kože (červenanie sa), dokonca aj dýchanie a potenie ľudí. Navyše tón hlasu, tempo reči a stúpanie hlasu pridáva prázdnym slovám na význame.

Je dôležité si uvedomiť, že reč tela sa môže líšiť medzi jednotlivcami a medzi rôznymi kultúrami a národnosťami. Je preto nevyhnutné overovať si signály ďalšími otázkami a bližším spoznávaním ľudí.

 


Zdroj
Čítajte viac o téme: Reč tela
Zdieľať na facebooku