5 spôsobov, ako si nový alebo začínajúci učiteľ môže vytvoriť bližší vzťah so žiakmi

Hlavne v školách, kde je veľký počet žiakov, noví učitelia niekedy dlhšiu dobu hľadajú správne cesty, pomocou ktorých môžu nadviazať bližšie vzťahy so žiakmi.
Hlavne v školách, kde je veľký počet žiakov, noví učitelia niekedy dlhšiu dobu hľadajú správne cesty, pomocou ktorých môžu nadviazať bližšie vzťahy so žiakmi. / Foto: Shutterstock

Hlavne v školách, kde je veľký počet žiakov, noví učitelia niekedy dlhšiu dobu hľadajú správne cesty, pomocou ktorých môžu nadviazať bližšie vzťahy so žiakmi. Prečítajte si niekoľko námetov, ktoré vám môžu pomôcť.

 

Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi majú na pozitívnu atmosféru v škole výrazný vplyv. Práve tento vzťah totiž často rozhoduje o tom, aký vzťah bude mať dieťa ku škole. Vzťah pre deti znamená viac, ako používanie tých najmodernejších metód, pomôcok a foriem práce. Učiteľ by mal svoju prácu milovať. Keď žiaci cítia, že učiteľ rád učí a má rád aj ich, väčšinou do školy chodia radi. Keď sú v škole dobré vzťahy, učitelia môžu zo žiakov vyťažiť to najlepšie, čo v nich je. Keď učiteľ príde učiť do novej školy, snaží sa čo najskôr zapadnúť  nielen do učiteľského kolektívu, ale má snahu čo najlepšie spoznať aj svojich žiakov. Ak pracuje v škole, kde je v triedach menší počet žiakov, väčšinou to ide ľahko. Ako však tento proces urýchliť tam, kde je v každom ročníku množstvo tried s veľkým počtom žiakov? Vtedy väčšinou len samotná práca v triede so žiakmi nestačí. Učiteľ musí využívať aj iné stratégie, ktoré mu proces spoznávania žiakov uľahčia a urýchlia.

 

1. Na spoznávanie žiakov využívajte aj čas počas vášho dozoru na chodbách

Cez prestávky učitelia robia dozor na chodbách. Aj keď je to maximálne vyčerpávajúce, skúste tento čas využiť aj na komunikáciu so žiakmi. Rozprávajte sa s tými, ktorí idú okolo. Občas nahliadnite do niektorej z tried, usmejte sa, pozdravte, okomentujte niečo, čo sa vám javí ako zaujímavé. Ak máte práve dobrú náladu, povedzte im krátku vtipnú príhodu. Žiaci vás postupne začnú viac vnímať a sami sa vám začnú zdôverovať. Postupne sa začnete viac a viac navzájom spoznávať.

 

2. Doučujte

Ak máte aspoň trochu času navyše a vaším cieľom je žiakov čo najviac spoznávať, môžete si raz do týždňa vyhradiť určitý čas na doučovanie. Toto doučovanie môžete vnímať ako študijné stretnutie so žiakmi. Popri doučovaní sa navzájom tiež viac spoznáte. Alebo občas usporiadajte nejaké stretnutie pri športe, pri čítaní kníh alebo pri iných mimoškolských akciách. Tu všade sa vždy vyskytne čas a priestor na vzájomné spoznávanie sa.

 

3. Chodievajte na školské akcie

Ak je to možné, chodievajte na školské akcie a  snažte sa byť v kontakte so žiakmi  aj mimo triedy. Žiaci vás budú radi vidieť na svojich akciách, hrách, podujatiach a súťažiach. Povzbudzujte ich pri športe, podporujte pri kultúrnych vystúpeniach. Ak môžete, pomôžte im napríklad pri tvorbe kultúrneho programu, nástenky alebo pri zbere papiera. Takto žiaci budú vidieť, že vám na nich záleží aj mimo školy a postupne vám začnú dôverovať viac a viac.

 

4. Využívajte sociálne siete

Veľa informácií o žiakoch sa môžete dozvedieť aj vďaka sociálnym sieťam. Pri dištančnej výučbe si žiaci na sociálne siete zvykli a aj keď sa prejde na prezenčnú výučbu, sociálne siete môžete využívať napríklad na zadávanie domácich úloh. Keď im domácu úlohu opravíte, vždy im môžete do komentára niečo milé napísať a oni vám určite odpíšu. Niekedy sa strohé komentáre môžu zmeniť na dlhšiu komunikáciu, vďaka ktorej sa budete môcť navzájom lepšie spoznávať.

 

5. Buďte autentickí, empatickí a láskaví

Smiech, úsmev, empatia a vyjadrovanie citov sú najrýchlejšou cestou k vytvoreniu dôvery. A snažte sa byť i úprimní. Hlavne žiaci v puberte ľahko spoznajú pretvárku a faloš. Rozprávajte tak, aby vaša reč bola jasná, zrozumiteľná a dávala zmysel. Snažte sa hovoriť pravdu a občas ukážte aj svoju zraniteľnosť. Nemusíte vždy fungovať na sto percent. Aj učiteľ je len človek. Keď sa pomýlite, priznajte si to. Žiakom je vždy sympatickejší učiteľ, ktorý urobí aj chyby, ako ten, ktorý je absolútne bezchybný a tvári sa ako neomylný tvor. Ukážte im, že robiť chyby je prirodzené a len vďaka nim sa človek posúva vpred. Buďte mysľou pri nich. Žiaci vždy cítia, kedy je učiteľ mysľou pri nich a kedy nie. Dôležité je aj učiteľské vyžarovanie a zanietenie. Keď je zanietený učiteľ, takí budú aj jeho žiaci. Z tohto dôvodu je naozaj viac ako potrebné, aby sme mali šťastných učiteľov, ktorí milujú svoju prácu. Žiaci totiž nasávajú nielen informácie, určité učivo, ale aj postoje, nálady a zanietenosť učiteľa. A keď sa vám podarí postupne v každom žiakoch nachádzať dobré stránky a podporovať ich v tom, v čom sú dobrí, žiaci si takého učiteľa obľúbia a už po krátkom čase nebudú na neho hľadieť len na niekoho, kto je na ich školé nový, ale hlavne na  niekoho, kto je úžasný. Žiaci budú napokokon šťastní, že prišiel učiť práve do ich školy.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku