Ako píšeme v slovenčine názvy sviatkov? Napíšte vianočné a novoročné priania bez chýb

Pri písaní veľkých písmen platia špecifické pravidlá. Aké sa uplatňujú pri písaní názvov sviatkov?
Pri písaní veľkých písmen platia špecifické pravidlá. Aké sa uplatňujú pri písaní názvov sviatkov? / Foto: Bigstock

Blížia sa Vianoce a nový rok a mnohí z nás budú písať svojim blízkym pohľadnice či SMS správy. Ako písať názvy sviatkov správne?

 

Vianoce, vianočné sviatky, nový rok, Nový rok

Pretože sa blížia Vianoce a nový rok, najprv sa pozrieme na písanie písmen v názvoch týchto sviatkov. Prídavné meno vianočný je utvorené z vlastného mena Vianoce a v spojení vianočné sviatky sa píše s malým začiatočným písmenom, lebo tu nejde o vlastné meno. Prídavné meno nový v spojení nový rok sa píše s malým začiatočným písmenom vtedy, keď sa ním označuje celý nasledujúci rok. Slovné spojenie Nový rok s veľkým začiatočným písmenom je názov sviatku a označuje iba jeden deň – 1. január.  To isté platí aj o Štedrom dni (sviatok), Novom roku (sviatok). V iných spojeniach sa píše malé písmeno.V iných spojeniach, napríklad  štedrovečernom stole ,  o novoročných blahoželaniach, sa píše malé písmeno. Dá sa to vysvetliť aj tak, že vzťahové prídavné meno odvodené od vlastného podstatného mena sa píše s malým písmenom. Pri Novom roku si dajte pozor hlavne preto, lebo ak niekomu prajete šťastný Nový rok, znamená to, že šťastie mu dožičíte iba  prvý deň v roku. Ak napíšte šťastný nový rok, tak osobe prajete šťastný celý nalsedujúci rok. 6. januára  slávime sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov. Je to jeden z najstarších sviatkov, ktorý sa slávi od 3. storočia. Jedná sa o deň, kedy sa na oblohe objavila hviezda oznamujúca narodenie Božieho Syna všetkým národom. Všetky tieto slová tiež píšeme s veľkým písmenom.

 

Veľká noc a veľkonočné sviatky

Štyridsať dní pred veľkonočnými sviatkami je Popolcová streda, ktorou sa začína pôst, pôstne obdobie. Veľkonočný týždeň  trvá od  Kvetnej nedele po Bielu sobotupočas neho si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Často sa stretávame pri dvojslovnom spojení odvodenom od vlastného mena Veľká noc s výrazom veľkonočné sviatky. Toto spojenie sa píše vždy s malým začiatočným písmenom, lebo je to prídavné meno vytvorené z vlastného mena Veľká noc. Z tohto dôvodu sa spojenie  veľkonočné sviatky píše s malým začiatočným písmenom, keďže nejde o vlastné meno. Termín Veľkej noci nie je pevne stanovený, každoročne sa mení. Veľká noc vždy pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu – nedeľu, pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote. Veľkonočný týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas neho si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. K tomuto sviatku sa viaže aj veľké množstvo vlastných podstatných mien. Ako ich píšeme? Názvy   Veľkonočný pondelok, Veľká noc, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Kvetná nedeľa či Veľkonočná nedeľa píšeme s veľkým začiatočným písmenom, pretože ide o vlastné mená. Sú to názvy sviatkov. V tomto prípade nejde o vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od nejakého vlastného podstatného mena. Veľkonočné obdobie vrcholí päťdesiat dní po Veľkej noci svätodušnými alebo turíčnymi sviatkami, ktoré sa v rímskokatolíckej cirkvi nazývajú Turíce.

 

Mená bohov, božstiev z rôznych mytológií, biblických bytostí...

V súvislosti so sviatkami sa stretávame aj s menami rôznych cirkevných osobností. Ako píšeme ich mená?  S veľkým písmenom píšeme mená bohov a biblických bytostí, a to hlavne všetky podoby pomenovanie Boha, Panny Márie, Ježiša Krista v kresťanskom ponímaní. Píšeme to takto: Pán Boh, Syn Boží, Spasiteľ, Matka Božia, Nebeský Otec, Stvoriteľ, Ježiš, Kristus, Boží Syn (Syn Boží), Spasiteľ, Vykupiteľ, Baránok, Pán, Svätý Duch (Duch Svätý), Božia Matka (Matka Božia), Panna Mária, Sedembolestná matka (Matka sedembolestná), Bohorodička, Madona... Slovo pánboh píšeme s malým začiatočným písmenom. V náboženských textoch sa používa podoba Pán Boh, tiež sa používajú aj podoby Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. V tomto prípade platí výnimka pri tvorení prídavných mien. Prídavné meno utvorené od vlastného mena Boh sa píše s veľkým začiatočným písmenom, teda Boží. Napríklad Boží súd, Božia milosť, Božie milosrdenstvo. Rovnako sa slovo Boží píše s veľkým začiatočným písmenom vo viacslovných vlastných menách typu Božia Matka, Boží Syn.  S malým písmenom píšeme slovo boh, bohovia, keď máme na mysli bohov napríklad z gréckej mytológie. Slovo boh ako pomenovanie nadprirodzenej bytosti píšeme tiež  s malým začiatočným písmenom.

 

Názvy pamätných dní

Pozrime sa tiež, ako sa píšu názvy ďalších známych sviatkov a pamätných dní:

Deň matiek, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň vzniku Slovenskej republiky, Deň železničiarov, Deň zeme, Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň detí, Pamiatka zosnulých...

 


Zdroje:
Pravidlá slovenského pravopis
 E. Paulíny: Slovenská gramatika
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku