Ako zvládnuť stretnutie s ľuďmi, s ktorými sa nechcete stretnúť?

Dôvodov, prečo sa s niektorými ľuďmi necítime príjemne, môže byť naozaj veľa. Ale aj na stretnutie s takýmito ľuďmi sa dá pripraviť.
Dôvodov, prečo sa s niektorými ľuďmi necítime príjemne, môže byť naozaj veľa. Ale aj na stretnutie s takýmito ľuďmi sa dá pripraviť. / Foto: Pexels

Je pravdepodobné, že počas svojho života stretnete ľudí, s ktorými si nebudete dobre rozumieť. Budú mať iné názory, hodnoty, život budú vnímať ináč ako vy. No niekedy je potrebné práve s týmito ľuďmi komunikovať, spolupracovať alebo riešiť vzniknuté problémy. Ako to zvládnuť čo najlepšie?

 

Je to úplne normálne, že stretnete ľudí, s ktorými si nesadnete a budete mať úplne odlišné názory na svet. Neznamená to však, že niekto z vás je zlý. Niektorí ľudia sú napríklad dominantnejší než tí druhí alebo majú iný spôsob vyjadrovania pocitov. Skúste to proste akceptovať a vnímať ich takých, akí sú. Nemusia to byť ani zlí ľudia. Len sú slabí a nevedia získať pozitívnu energiu sami zo seba. A tak ju čerpajú z iných. Večne si na niečo sťažujú, sú stále nespokojní, neustále sú zamračení alebo sú veľmi úzkostliví. Môžu byť tiež veľmi pyšní, arogantní alebo neustále ohovárajú. Dôvodov, prečo sa s niektorými ľuďmi necítime príjemne, môže byť naozaj veľa. Možno vás čoskoro čaká nepríjemná návšteva alebo  pracovné stretnutie s takýmto človekom. Ako sa na takéto stretnutie pripraviť čo najlepšie?

 

1. Nastavte si hranice

Vy ste pánom svojho času a len vy rozhodujete o tom, s kým ho budete tráviť. Ak sa vo vašom okolí vyskytuje osoba, ktorej prítomnosť vám nie je príjemná, ale s ktorou ste z akéhokoľvek dôvodu nútení sa stretávať, nastavte si presný časový limit, počas ktorého budete v kontakte. Čím kratšiu dobu budete s touto osobou, tým menej sa naruší vaša psychická pohoda. Prvá dobrá rada teda spočíva v plánovaní času. Urobte to, ak sa vám dá. Nie vždy je to však možné.

 

2. Udržujte si odstup

Obmedziť dobu, ktorú musíte tráviť s určitými ľuďmi, niekedy nie je možné. Týka sa to pracovnej oblasti i súkromia. Spolupracovníkov, učiteľov, šéfov alebo niektorých príbuzných si nemôžete vyberať. Život vám ich priviedol do cesty a záleží len na vás, ako dokážete zvládnuť tieto situácie. Keď teda nemôžete pracovať s časom, ktorý si s nimi naplánujete, musíte začať pracovať s emočnou energiou, ktorú im venujete. Psychológovia v takýchto situáciách odporúčajú baviť sa na spoločenskej úrovni tak, ako dobré správanie vyžaduje, ale nezabiehajte hlboko do osobných detailov. Dávajte si tiež pozor na to, aby vám títo ľudia nezačali obmedzovať váš voľný čas alebo vám diktovali, kedy, kde a na ako dlho sa budete stretávať. Majte na pamäti, že môžete regulovať svoje pocity. Udržujte s nimi kontakt, ale nevkladajte do stretnutí veľa svojej energie. Držte si odstup. Buďte zdvorilí, ale nemusíte byť prehnane milí či zhovorčiví.

 

3. Ovládajte hlavne sami seba

Tí, ktorí dokážu vnímať iných takých, akí sú, mávajú menej problémov s prijatím iného názoru. Neberú si to príliš osobne a sú viac nad vecou. Niekedy je ťažké odosobniť sa, ale nedovoľte nikomu, aby vás limitoval. Keď vás rozčuľujú komentáre iných, zamyslite sa prečo. Možno vás niečo rozčuľuje v práci, ale doteraz ste to ignorovali a to, že do vás niekto rýpe je len poslednou kvapkou. Radšej sa sústreďte na zlepšenie toho, čo viete zlepšiť. Taktiež sa prestaňte porovnávať s inými a radšej si pripomeňte, čo ste vďaka svojim schopnostiam dosiahli a možno zistíte, že tí, ktorí sa vám snažia ubližovať, vám len závidia.

 

Ak sa chcete ešte účinnejšie chrániť pred negatívnymi vplyvmi, myšlienkami a pôsobením iných ľudí, skúste využívať nasledujúce praktiky:

  • Nekritizujte a nepočúvajte kritiku.
  • Neobviňujte ani v myšlienkach a nepociťujte vinu.
  • Neurážajte a neurážajte sa.
  • Nezhadzujte sebevedomie iných a nepočúvajte tých, ktorí chcú pošliapať vaše sebavedomie.
  • Nepoukazujte na nedostatky iných a nevšímajte si, že niekto poukazuje na vaše nedostatky.

 

A ako čo najlepšie predísť tomu, aby ste sa stali obeťou kritiky zo strany iných?

  • Chváľte iných.
  • Snažte sa pochopiť motívy nevhodného správania u iných ľudí.
  • Upokojujte iných ľudí.
  • Dvíhajte iným ľuďom sebavedomie.
  • Poukazujte na prednosti iných ľudí.

 

4. Regulujte svoje myšlienky

Pracujte so svojou mysľou a prinúťte ju, aby pracovala vo váš vlastný prospech. Keď viete, že vás čaká deň, kedy sa budete musieť stretnúť s niekým, koho vyložene nemusíte, nepremýšľajte o tom dni ako o stratenom čase. Pripomeňte si svoje preferencie a skutočnosť, že nemusíte byť obeť. Nájdite si na všetkom niečo pekné. Povedzte si, že to stretnutie vás má niečo nové naučiť. Alebo si situáciu zľahčite a povedzte si, že stretnutie bude trvať len chvíľu.

 

5. Myslite na seba

Človek nie je egoista, ak myslí aj na seba a keď si sám seba váži. Sú veci, ktoré urobiť musíte. Napríklad ako absolvovať nejakú návštevu u rodinných príslušníkov. Ale sú veci, ktoré robiť nemusíte. Nemusíte napríklad každý piatok chodiť  na bowling s kolegami z práce, ktorých nemáte radi, ale úzkostlivo sa snažíte zapadnúť do partie. Zvažujte, čo je potrebné a čo nie. Voľte vždy menšie zlo. A nevyčítajte si tiež, keď partnerovi (partnerke) raz za čas poviete, že s ním (s ňou) nepôjdete na stretnutie s priateľmi, pretože si chcete oddýchnuť. Musíte sa starať o mentálne i fyzické zdravie, aby ste zostali silní. Prispôsobujte sa, ale nie vždy a za každých okolností.

 

6. Snažte sa vniesť do stretnutia trochu pozitivity

Základom je nereagovať prehnane, lebo potom aj druhá strana spraví to isté a veci sa zbytočne vyostria. Snažte sa zamerať na fakty a problém, ignorujte absurdnú či iracionálnu reakciu druhej osoby. Ak potrebujete priestor a predýchať to, zoberte si ho. Ak niekto do vás rýpe, radšej ho ignorujte, usmejte sa a choďte preč. Snažte sa jednať so všetkými ľuďmi s rovnakým rešpektom. Aj keď s niekým nesúhlasíte, správajte sa prirodzene a slušne.

 


Zdroj:  Nancy van Peltová: Umenie komunikovať bez zábran
Čítajte viac o téme: Komunikácia, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku