Ako deťom vybrať správny hudobný nástroj?

Hudba nás sprevádza po celý život. Niekto rád spieva, iný si rád zahrá na nejaký hudobný nástroj. Správny výber hudobného nástroja môže významne ovplyvniť život dieťaťa.
Hudba nás sprevádza po celý život. Niekto rád spieva, iný si rád zahrá na nejaký hudobný nástroj. Správny výber hudobného nástroja môže významne ovplyvniť život dieťaťa. / Foto: Bigstock

Hudba nás sprevádza po celý život. Niekto rád spieva, iný si rád zahrá na nejaký hudobný nástroj. Správny výber hudobného nástroja môže významne ovplyvniť život dieťaťa. Blíži sa nový školský rok a vy možno premýšľate nad tým, na ktorom hudobnom nástroji by sa mohlo začať učiť hrať vaše dieťa. Ako vybrať ten najsprávnejší?

 

Podľa Platóna sa hudba spája s ľudskou prirodzenosťou a vedie ju k poznaniu krásy. Aristoteles tvrdil, že človek má vrodený zmysel pre rytmus a melódiu. Preto na neho hudba silno pôsobí a môže mu poskytnúť očistu od nepríjemných psychických stavov. Pre tieto účinky oceňoval význam hudby aj v mravnej výchove. Aj súčasní vedci už niekoľko rokov skúmajú vplyv hudby na deti a ich výskumy jednoznačne hovoria v prospech spievania, počúvania hudby a predovšetkým hrania na hudobný nástroj. Hudba a spev vplývajú na deti vo viacerých oblastiach.

 

hudbou sa človek stretáva v pasívnej alebo v aktívnej podobe. Pasívne prijímanie hudby (počúvanie) má na ne iba krátkodobý efekt. Dotýka sa nálady, nabáda k tancu alebo spievaniu. Deti, ktoré sa do hudby vložia aktívne, a to tak, že napríklad  hrajú na hudobný nástroj alebo chodia na hodiny spevu, ovplyvňujú si tým kvalitu svojho života. Podľa výskumov dosahujú  títo študenti lepšie výsledky ako ich rovesníci, ktorí sa hudbe aktívne nevenujú. Často vynikajú v jazykoch, biológii, chémii a matematike. Ich reakcie a odpovede bývajú pohotovejšie. Čím skôr sa dieťa začne hudbe venovať, tým lepšie. Hranica, kedy je mozog v tomto smere najtvarovateľnejší, je pred 7. rokom života. Hra na hudobný nástroj je pre rozvoj mozgu ideálna, pretože posilňuje nervové dráhy. Učí tiež dieťa vytrvalosti, disciplíne, zvýši sa jeho sebavedomie, pochopí, čo je to tímová práca a nenásilne sa naučí aj čosi z kultúrnej histórie. Hlavne pri väčších deťoch, okolo 12 rokov, sa ukazuje, že tie, čo sa venujú hre na hudobný nástroj, majú lepšie školské výsledky. Na to, aby sme tieto benefity zvýšili, je dobré vybrať dieťaťu nástroj, ktorý sa mu nielen páči, ale pri ktorom má aj predpoklady čo najlepšie ho zvládnuť. Ak teda máme  skutočný záujem, aby dieťa začalo na nejaký hudobný nástroj hrať, musíme mu pomôcť nájsť si cestu k správnemu  výberu nástroja, ktorý ho bude dlhodobo zaujímať. Je dobré ho aktívne zapojiť do výberu, viac ho to potom motivuje, ako keď mu len poviete, že bude navštevovať napríklad hodiny klavíra.

 

Čo by malo predchádzať výberu hudobného nástroja?

Prečítajte si niekoľko overených rád, ktoré vám pomôžu vybrať správny hudobný nástroj.

 

1. Experimentujte so sluchom. Nechajte dieťa vybrať si zvuk, ktorý  sa mu páči

Najdôležitejšiu úlohu pri výbere zohráva samotný zvuk, ktorý konkrétny hudobný nástroj vydáva. Odborníci sa domnievajú, že práve zvuk rozhoduje najviac o výbere hudobného nástroja. Ak vaše dieťa obdivuje klavír, sprístupnite mu viacero žánrov. Môžete spoločne počúvať klasiku, džez, pop alebo pokojne aj nejakú skladbu z rozprávok. Takto zároveň formujete aj jeho sluch. Keď pochopí, aký rozsah a možnosti daný hudobný nástroj ponúka, dokáže sa lepšie rozhodnúť.

 

2. Využite aj hmat. Dovoľte dieťaťu vyskúšať, ktorý hudobný nástroj by mu vyhovoval

Ak sa výber hudobného nástroja zúžil a dieťa vyčlenilo tie, ktoré lahodia jeho sluchu, umožnite mu priamy kontakt s vybranými nástrojmi a dovoľte mu vyskúšať si ich. Hudobný nástroj vyberajte vždy s ohľadom na vek dieťaťa. Napríklad, keď vyberáte sláčikové nástroje, upozornite dieťa, že najprv bude hrať na husliach a až neskôr sa dostane k hraniu na viole, violončele alebo kontrabase. Vysvetlite mu, že keď bude staršie, môže si vybrať akýkoľvek sláčikový nástroj. Toto platí napríklad aj v oblasti dychových nástrojov. Nevnímajte dovtedajšie hudobné vzdelanie ako zbytočnú investíciu či stratu času. Dieťa bude naďalej rozvíjať svoje zručnosti a získané vedomosti aj pri hre na nový hudobný inštrument a jeho láska k hudbe bude rásť.

 

Pomôžte dieťaťu vybrať si hudobný nástroj čo najskôr. / Zdroj: Bigstock

 

3. Ukážte dieťaťu, kde všade sa môžu hudobné nástroje využívať

K správnemu rozhodnutiu pri výbere hudobného nástroja pomáha aj to, ak dieťaťu umožníte vypočuť si konkrétny hudobný nástroj z rozmanitých zdrojov. Môžete si pozrieť koncerty na obrazovke, počúvať hudbu v rozhlase, na internete, ale najlepšie je, keď idete priamo na koncert. Dieťa tiež zoznámte s rôznymi hudobnými skupinami, spevákmi, speváčkami, pozrite si filmy o týchto umelcoch. Vysvetlite mu, ktoré povolania hudobníci môžu vykonávať.

 

4. Finančná náročnosť nie je zanedbateľná

Ak budete zvažovať výber hudobného nástroja, ani financie nie sú zanedbateľným faktorom. Najnákladnejšie je určite klavírne krídlo, lacnejším riešením je digitálna verzia klavíra. Z tých drahších nástrojov sú aj elektronické súpravy bicích. Husle, flauty, trúbky či gitary sú omnoho dostupnejšie. Zvážiť môžete aj prenájom nástroja pokiaľ neviete, či to bude dieťa baviť, alebo kúpu použitého. 

 

Prečítajte si tiež: Ako dieťa vhodne motivovať ku hre na hudobný nástroj

 

Čo robiť, keď sa dieťa nechce učiť hrať na hudobný nástroj?

Samozrejme, nie každé dieťa inklinuje k hre na hudobný nástroj. Čo teda robiť, aby sa aspoň trochu venovalo hudbe? Môžete vyskúšať prinajmenšom rôzne hudobné hračky, ktoré do určitej miery tiež rozvíjajú hudobné cítenie a sluch. Skvelou voľbou sú sady hudobných nástrojov veľkostne aj farebne prispôsobené deťom. V setoch obvykle bývajú tamburína, xylofón, rumba gule, píšťalka alebo flauta, ktorá napomáha rozvoju správneho dýchania, ďalej činely, triangel a podobne. Niektoré sady ponúkajú aj fúkacie harmoniky či malú detskú gitaru. Dieťa má možnosť vyskúšať postupne rôzne druhy nástrojov a v skupine s ďalšími deťmi či dospelými objavovať ich krásu. Staršie deti môžu vyskúšať aj rôzne detské mixážne pulty, interaktívne podložky na tancovanie a podobne. Aj tieto hračky rozvíjajú hudobné cítenie, podporujú dieťa v pohybe aj v hre.

 

Keď sa už chystáme kúpiť akúkoľvek hudobnú hračku, vždy je dobré mať na pamäti, koľko rokov dieťa má. Je dobré ju vyberať aj s ohľadom na schopnosti a motorickú vyzretosť dieťaťa, ktorému je hudobná hračka určená. Nie je to len kvôli prípadnému zraneniu, ale aj riziku, že príliš zložitým nástrojom dieťa od ďalších hudobných pokusov odradíte. Dobre kúpená hudobná hračka niekedy dieťa naštartuje až k tomu, že sa bude chcieť učiť hrať na nejaký hudobný nástroj.

Čítajte viac o téme: Hudba
Zdieľať na facebooku