Ako zvládnuť situáciu, keď vás partner alebo partnerka citovo vydiera?

Citové vydieranie je najvyšším stupňom manipulácie.
Citové vydieranie je najvyšším stupňom manipulácie. / Foto: Bigstock

Citové vydieranie je nepríjemná záležitosť a človek, ktorý druhého citovo vydiera, si to väčšinou veľmi dobre uvedomuje. Je to jeho pomôcka, pomocou ktorej vždy dosiahne to, čo chce. Najviac citového vydierania sa vyskytuje v rodinách a v partnerských vzťahoch. Prečo to ľudia robia a ako sa zachovať v tejto situácii?

 

Na začiatku vzťahu zamilovaní vnímajú svojho partnera či partnerku len v pozitívnom svetle. Ako čas plynie, dvojica sa lepšie spoznáva a už v tomto období sa niektorí ľudia začínajú javiť ako citoví vydierači. Vydieranie sa môže prejavovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • vyhrážanie – ak nesplníte vydieračove požiadavky, budete potrestaní,
 • vyvolanie strachu – ak nesplníme požiadavky, hrozí konflikt, nezhody,
 • vydierač pozná vaše slabé miesta, ktoré používa proti vám,
 • hrá na city, dostáva sa vám pod kožu,
 • vydierač je neústupčivý a vynucuje si svoje,
 • využíva vzťah a hovorí vám, že keď ste vo vzťahu, musíte plniť to, čo on/ona vyžaduje,
 • pocit viny – nesplnenie požiadaviek má schopnosť vyvolať vo vás pocity viny.

 

Vydierač na prvý pohľad pripomína malé dieťa, ktoré si vynucuje to, čo chce. Pozná citlivé miesto svojich blízkych, ktoré chce vydierať a presne na tieto miesta  útočí. Zároveň sa však aj bojí, že ho partner/partnerka opustí, takže útočí opatrne. Nepozná kompromisy a ide mu väčšinou len o vlastné blaho. Iné myšlienky a názory nepripúšťa. Vždy sa snaží druhému vsugerovať svoju pravdu. V diskusii o tom, čo on chce, sa vás snaží zahnať do kúta, odkiaľ niet úniku a neostane vám nič iné, než pristúpiť na jeho hru.

Citových vydieračov najčastejšie charakterizujú tieto vety:

Ako môžeš byť tak sebecká (ý)?"

Ak odídeš, niečo si urobím!"

„Toľko som pre teba obetoval (a) a ty nič!"

„Prečo sa ku mne správaš takto sebecky?“

„Ak odídeš, zničíš tým túto rodinu!“

 

Tieto vety obete citových vydieračov počúvajú často. Je jedno, o koho sa jedná, či je to manžel, otec, matka, dieťa, brat, sestra alebo kolega v práci. Vydierajú stále a radi. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že citové vydieranie je najvyšším stupňom manipulácie.

 

Spôsoby vydierania u žien a mužov môžu byť odlišné

Ženy najčastejšie vydierajú výčitkami, slzami a nevinným výrazom v tvári. Vedia, že vyvolajú v partnerovi pocity ľútosti. Keď vidia, že partner je oslabený, môžu začať manipulovať. Toto manipulačné správanie môže žena využívať zámerne, teda premyslene ide za svojím cieľom alebo to robí podvedome. Vtedy sa spustí automatická reakcia, ktorá sa prejavuje špecifickým správaním, ktoré využíva vždy, keď sa veci nedejú podľa jej predstáv.

 

Muž môže manipulovať vyhrážkami, že niečo urobí sebe či partnerke, mrzutosťou, dokáže plakať, prosiť na kolenách, sľubovať, predstierať zdravotné problémy či predstierať záchvat hystérie. Paleta správania je na oboch stranách pestrá.

 

Niektoré znaky citového vydierača

 • Je zameraný výhradne na vlastné potreby a túžby, pocity a potreby vydieraného ho vôbec nezaujímajú.
 • Je prefíkaný, svoj nátlak dokáže maskovať vlastnou zraniteľnosťou a bolesťou.
 • Využíva k nátlaku svoje dočasné alebo prechodné životné znevýhodnenie (rozvod, stratu zamestnania, stratu niekoho blízkeho, odchod do dôchodku, chorobu...).
 • Snaží sa ochrániť svoj malý svet pred vpádom čohokoľvek a udržať si nad všetkým kontrolu.
 • Citoví vydierači poznajú vaše slabé miesta a neboja sa ich použiť proti vám. Ak ste si v niečom neistí a oni to vycítia, zmanipulujú vás k tomu, aby ste ich poslúchli a urobili presne to, čo si želajú oni.
 • Tvrdia o sebe, že sú hrozne citliví a zraniteľní. To je opäť lož, chcú tak pred vami len vyzerať, aby pôsobili sympatickejšie. Jedná sa o masku, ktorá je súčasťou ich citovej hry s vami. Chcú vás mať v hrsti.
 • Citoví vydierači sú často veľmi kritickí voči ostatným ľuďom. Sťažujú sa na to, že im neustále niekto ubližuje. Sami nikdy nepriznajú svoju chybu. Robia zo seba nevinné a čisté bytosti, hoci nimi nie sú. Aj podľa toho môžete spoznať, že žijete s citovým vydieračom.
 • Citoví manipulátori na vás dokážu zhodiť aj tú vinu, ktorá nie je vaša. Chcú, aby ste sa cítili previnilo a zodpovedali za činy, za ktoré vlastne ani nemôžete.

 

Ako situáciu čo najlepšie zvládnuť?

Odpor síce vyvolá vo vydieračovi hnev a hystériu, ale treba vydržať. Citový vydierač trpí pocitom menejcennosti, v skutočnosti sa vlastné zlyhanie snaží zhodiť na niekoho iného. Treba zaujať objektívny postoj a zachovať si chladnú hlavu a nenechať sa vtiahnuť do jeho hier. V týchto situáciách môžete využiť asertivitu, ktorá funguje ako sebaobrana.

 

Môžete využiť napríklad niektoré z nasledujúcich krokov:

 

Snažte sa  vydieračovi najprv porozumieť a pomenujte problém

To, že vydiera,  je jeho/jej problém, nie váš. Snažte sa pochopiť, že je na tom zle a snaží sa na vás zhodiť vlastný pocit viny. Toto uvedomenie vám dá veľkú silu. Pomenujte jeho/jej problém veľmi jasne: „To, o čo sa pokúšaš, je citové vydieranie." Môžete použiť napríklad aj tieto vety:

„Vidím, že si teraz veľmi nahnevaná/-ý. Ak by si však mal/-a možnosť porozmýšľať o tejto situácii v pokoji, možno by si sa na ňu pozeral/-a iným spôsobom.“

„Mrzí ma, že to takto berieš. Čo konkrétne vnímaš ako sebectvo?“

„Mojím cieľom nebolo ublížiť ti. V tom momente som to vnímal/-a ako najlepšie možné rozhodnutie.“

„Skús porozmýšľať o tom, čo sa deje a príď s návrhom riešenia."

„Mrzí ma, že to berieš takto, ale moje rozhodnutie je nemenné."

„Máš návrh, ako by sme situáciu zvládli k spokojnosti oboch?"

 

Stanovte si hranice a prejavte pochopenie

Sami v sebe si určte, čo ste pre vydierača ochotní urobiť a čo už nie. A toho sa držte. Pochopenie môžete vyjadriť takto: „Vidím, že sa kvôli tomu trápiš a ako človek, ktorý som s tebou už niečo prežil, to mrzí aj mňa, je však dôležité, aby si vedel/a, že táto forma manipulácie je pre mňa neprijateľná."

 

Zaujmite objektívny postoj

Snažte sa zaujať objektívny postoj, zachovajte si chladnú hlavu, nenechajte sa vtiahnuť do vydieračskej debaty. Môžete použiť vety:

„Rozumiem, čo sa s tebou deje, čo chceš, ale toto nie je správna cesta.

„Najprv sa upokojíme a potom to rozoberieme pokojne.”

Týmito vetami zastavíte prúd konfliktu, situácia sa zmierni.

 

Komunikujte

Vydieračovi treba povedať, kde máte svoje hranice a že ich práve prekročil. Treba si stáť za svojím rozhodnutím a odolávať. Dajte vedieť, že ste ochotní hovoriť o jeho/jej probléme a žiadosti, ak sa upokojí. Vydieranie a podobné javy sa dejú vždy tam, kde ľudia nerozumejú sami sebe a nevhodne komunikujú. Dôležité je toto správanie opísať, charakterizovať a odhaľovať. Ak niekto vydiera, svedčí to o značnej osobnostnej nezrelosti. Možno bol daný človek sám vydieraný, zažil to, videl to, niekde sa to naučil. Či už vedome alebo nevedome.

 

Aké môže byť konečné riešenie?

Riešenia existujú rôzne, a to v závislosti od hĺbky vzťahu, situácie, okolností, od osobnosti, temperamentu, únavy, vyčerpania, citovej angažovanosti na vzťahu. Vo všeobecnosti však možno voliť tri cesty.

 

1. Jemnejšia forma

Sem patrí diskusia, vysvetlenie a dohoda na pravidlách pre budúcnosť za predpokladu, že partner/partnerka sa pokúsil(a) o citové vydieranie prvýkrát a cieĺom bolo skúšať hranice toho druhého.

 

2. Tvrdšia forma

V tejto fáze je dôležité pomenovať jasne, že v komunikácii ide o citové vydieranie. Samozrejme, hrozí riziko konfliktu, ktorý môže spôsobiť, že problému budete musieť venovať veľa energie a času, ale v určitých situáciách môže práve zvládnutie tohto problému vzťah viac posilniť a problém sa odstráni.

 

3. Ukončenie vzťahu

V prípade, že vzťah s citovým vydieračom je pre partnera vyčerpávajúci, nič sa nemení k lepšiemu, všetko sa ešte viac zhoršuje a trvá to veľmi dlhé obdobie a už nie je ďalšia perspektíva na  zlepšenie, hoci sa jedna strana veľmi snaží, je vhodné zvážiť ukončenie tohto vzťahu.

Prejavy citového vydierania netreba podceňovať, no nemali by ani viesť k okamžitému zavrhnutiu citového vydierača. Dôležité je, či je dotyčná osoba schopná a ochotná priznať si vlastné komunikačné chyby a či má snahu zmeniť svoje manipulátorské praktiky na úctivé a slušné správanie voči milujúcemu človeku.

 


ZDROJE A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:
Nancy van Peltová: Umenie komunikovať bez zábran
Forward S., Fraizier, D.: Citové vydíraní. Jak ho poznat a ubránit se mu
Andreas Edmüller a Thomas Wilhelm :Veľká kniha manipulativních technik
Marián Béreš: Jak manipulovat s lidmi
Andreas Edmüller a Thomas Wilhelm: 27 manipulativních techník
Čítajte viac o téme: Manipulácia
Zdieľať na facebooku