Aktivity a hry, ktoré pomáhajú deťom budovať vzťah k prírode

Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej.
Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej. / Foto: Bigstock

Leto je v plnom prúde. Možno sa práve v týchto dňoch chystáte so svojimi deťmi niekde do prírody. Pobyt v prírode má pre deti obrovský význam. Okrem toho, že má pozitívny vplyv na ich zdravie, vďaka rôznym tvorivým činnostiam si formujú aj svoj vzťah k prírode, k planéte, k rastlinám k zvieratám i k ľuďom. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko tvorivých aktivít a hier, ktoré môžete so svojimi deťmi využiť v lese, na lúke, pri vode, v parku alebo aj doma v záhrade.

 

Príroda nám ponúka veľké množstvo podnetov na spoločné hry, aktivity a rozhovory. Pri nich môžeme formovať  v deťoch zážitky súvisiace s prírodou. Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej. Kto cíti lásku k prírode, má väčšinou rád aj ľudí a je empatický. Vzťah detí k prírode môžete formovať aj pomocou nasledujúcich aktivít.

 

Počúvanie zvukov

Povedzte deťom, nech si zavrú oči a nech počúvajú dve minúty zvuky v prírode. Potom ich vymenujú. Neskôr sa môžete prozprávať o tom, aké zvuky počujú v meste. Nech ich porovnajú so zvukmi v prírode. Ktoré sa im páčia viac? Môžu si tiež na mobil rôzne zvuky nahrať a vytvoriť si archív zvukov.

 

Vnímanie dotykov

Keď sa  vyberiete na vychádzku do prírody, inšpirujte deti k tomu, aby sa nebáli dotýkať predmetov v prírode. Povedzte im, nech sa dotýkajú kameňov, stromov, kvetov, vody, piesku, hliny, ihličia, listov. Nech občas zavrú oči a vnímajú predmet len hmatom. Môžete im aj šatkou zaviazať oči. Keď sa vrátite naspäť, rozprávajte sa  o tom, čo im bolo príjemné a čo naopak nepríjemné.

 

Skúmanie prírodnín

Povedzte  deťom, aby si na prechádzke v prírode všímali rôzne prírodniny, ktoré sú k dispozícii. Môžu to byť skalky, listy, konáriky, kvietky a podobne. Keď materiál nazbierajú, môžu si ho nalepiť na tvrdý výkres tak, aby bolo všetko farebne zladené. Inokedy  im môžete povedať, aby skúsili namaľovať obrázok pomocou farieb získaných z prírody. Napríklad im dovoľte maľovať trávou, malinami, jahodami, čučoriedkami a podobne. Inokedy postačia štyri konáre, hrubší špagát, (najlepšie prírodný) a rôzne prírodniny (steblá tráv, vetvičky, kvety, šišky...). Z konárov urobte štvorcovú konštrukciu, ktorú zviažete špagátom v rohoch. Dovnútra popriväzujte špagáty v rovnakej vzdialenosti od seba. Vytvoríte tak základ, do ktorého môžete pridávať rôzny prírodný materiál. Zozbierané prírodné materiály dotvorené do umeleckej koláže rozvíjajú cit pre krásu.

 

Maľovanie v piesku

Piesok je dobrý na vytváranie detských kresieb. Čo sa nepodarí, jednoducho sa zmaže a kreslí sa znova.

 

Tvorba obrázkov

Počas prechádzky si nazbierajte spolu s deťmi rôzne druhy listov, rôznych tvarov a rôznej veľkosti. Môžete si so sebou vziať aj pastelky, lepidlo a výkresy. Z listov si potom môžete vytvárať rôzne obrázky, ktoré nalepíte na výkres a spolu s deťmi dotvoríte pastelkami alebo inými farbami.

 

Maľovanie na kamene

Povedzte deťom, aby v lese hľadali také kamene, na ktoré sa bude dať maľovať. Kamene si môžu zobrať domov alebo môžete spoločne maľovať priamo v prírode. Uprednostnite farby v potravinárskej kvalite, ktoré neubližujú životnému prostrediu.

 

Pozorovanie vodných živočíchov

Deti si pomocou sieťky vyberajú vodný hmyz a cez lupu pozorujú rôzne živočíchy. Táto činnosť pre nich vždy predstavuje veľkú zábavu.

 

Hľadači v piesku (v hline)

Zoberte niekoľko malých postavičiek a poskrývajte ich pieskoviska alebo v lese do hliny. Hľadať môže ísť každé dieťa samostatne alebo všetci naraz. Okrem postavičiek či iných predmetov môžete do piesku skryť aj papieriky s hádankami.

 

Pátrači a lesné poklady

Pred odchodom z domu si nájdite obrázky predmetov, ktoré môžete nájsť v lese a vytlačte si ich na papiere. Na začiatku vychádzky ukážte deťom, čo majú na prechádzke nájsť. Okrem šišiek, listov, môžu deti hľadať hmyz, krmítko pre srnky, šípky, huby, bukvice a podobne.

 

Zbieranie odpadkov

Náučná a motivačná hra pre deti vonku súvisí s odpadom. Práve ten do lesa nepatrí a už od útleho veku sa to snažte deťom vysvetliť. Pri prechádzke môžete dať každému dieťaťu vrecko do ruky a zadať úlohu, aby pozbieralo čo najviac odpadu, ktorý do lesa nepatrí. Deti môžete motivovať prekvapením pre toho, kto bude mať najplnšiu tašku. 

 

Príbehy o rastlinkách

Sadnite si s deťmi na lúku alebo do parku. Povedzte im, aby svoj pohľad upriamili na nejaký kvietok a opísali ho. V ďalšej fáze rozvíjajte ich fantáziu tak, že píšu príbeh o tom, čo cíti rastlinka. V príbehu môžu použiť napríklad tieto vety: „Som margarétka. Žijem na tejto lúke a teší ma...Cítim...Najradšej mám, keď...Túžim... Ďalej nech píšu napríklad o tom, čo by kvietok mohol zažiť, ako sa cíti, keď deti po ňom šliapu, čo vidí z miesta, kde rastie a podobne.

 

Prebúdzanie zmyslov

Skôr než vyrazíte do hôr, veľa sa o vašom putovaní s deťmi rozprávajte, hľadajte informácie v encyklopédiách, v mapách a na internete. Zistite si o krajine čo najviac informácií. Najprv v knihách skúmajte rastliny, zvieratá a pohoria. Hľadajte príťažlivé a nevšedné zvláštnosti. Naplánujte si vychádzky. Keď deti budú vedieť, na čo sa majú tešiť, ich radosť sa zdvojnásobí. Keď už budete na mieste, nezabudnite kráčať pomaly a veľa sa rozprávať o tom, čo práve vidíte. Všetko deťom podrobne vysvetlite. Nezabudnite na ďalekohľad, fotoaparát a mapy. Aj tieto maličkosti deťom putovanie prírodou spríjemnia. Ponáranie sa do prírody učí vnímať tvary, farby, materiály, zvuky, vône, chute.

 

Vítanie slnka

Vstaňte skoro ráno a vyberte sa na blízky kopec privítať slnko. Cestou počúvajte spev vtákov, žabí koncert, môžete si skúsiť chôdzu naboso v rannej rose. Na jasnú žiaru slnka v skorých ranných hodinách vaše deti nikdy nezabudnú. Je to veľký zážitok.

 

Lesné domčeky

Deti v lese rady stavajú aj rôzne domčeky a príbytky pre zvieratká alebo iné rozprávkové bytosti. Záleží len od fantázie, čo si spoločne vymyslíte. Najprv pozbierajte lesný materiál: vetvičky, kamienky, mach, listy, šišky... Nájdite pekné miesto, ktoré by sa zvieratkám mohli páčiť. Spoločne s dieťaťom sa pustite do stavby „domčeka“ podľa vlastnej fantázie. Vôbec nezáleží na tom, ako bude vyzerať, dôležité je, že spoločne s dieťaťom niečo robíte. S chlapcami sa môžete hrať aj tak, že postavíte v lese garáž pre autíčka a dieťa sa potom môže hrať v lese s autíčkami.

 

Hra na fotografov

Táto hra sa hrá vo dvojiciach. Jedno dieťa  je fotograf a druhé je fotoaparát. Jedno dieťa si zavrie oči a nechá sa viesť fotografom na určité miesto, kde je zvlášť krásny, zaujímavý alebo neobvyklý motív, napríklad list, kvet, kôra. Fotograf opatrne nastaví fotoaparát do pozície, z ktorej je motív najlepšie vidieť, napríklad otočí hlavu nabok, dole. To všetko sa deje bez toho, aby spolu obidvaja hovorili. Až je pozícia fotoaparátu optimálna, fotograf poklepe dieťaťu na ramená a povie „cvak“. Druhé dieťa otvorí oči a zapamätá si obraz. Potom pokračujú ďalej. Po piatich obrazoch sa vymenia. Na záver si  vymenia skúsenosti a dojmy. Povedia, čo sa im najviac páčilo, či bol niektorý detail na zábere nejasný a podobne.

 

Hry s lístím

Vyberte sa s deťmi do lesa a nazbierajte rôznofarebné listy rôznych tvarov. Doma môžete urobiť koláž. Nakreslite korunu stromu. Dieťa bude na konáre naliepať listy, ktoré nazbieralo v lese. Druhá možnosť je robiť z listov farebné odtlačky. Dieťa natrie lístok vodovými alebo temperovými farbami a odtlačí ho na papier.

 

Čítajte si nápisy na náučných chodníkoch, fotografujte, natáčajte si videá

Nie všetky turistické chodníky sú náročné. Existujú aj veľmi jednoduché trasy, ktoré sa dajú prejsť aj s deťmi. Existujú i náučné chodníky, kde na tabuliach je opísaný život zvierat. Môžete spojiť turistiku aj s čítaním textu. Existujú tiež chodníky, okolo ktorých sú umiestnené preliezky, pomôcky na posilňovanie, rôzne prekážkové dráhy. Takýto chodník sa vinie napríklad okolo Štrbského plesa. Hrajte sa spolu rôzne hry, sledujte stopy zvierat, počúvajte a nahrávajte spev vtákov,  natáčajte videá, robte fotky, objavujte spolu čaro ukryté v prírode. Po príchode domov si môžete fotky vytlačiť a urobiť  si vlastnú knižku.

 

Hrajte sa v lesnom potôčiku alebo v jazere

Dnes je moderné chodiť s deťmi do aquaparkov, ale skúste urobiť výnimku. Môžete sa jeden deň vybrať k lesnému potôčiku alebo k jazeru. Je tam nielen tichšie, čistejšie, ale deti sa tam môžu hrať iné hry, ktoré sa v aquaparkoch hrať nemôžu. Môžu voľne behať v potoku, hádzať kamene do jazera, púšťať si loďky dolu prúdom, striekať sa do sýtosti vodnými pištoľami a podobne. V malom potôčiku si môžete urobiť svoju vlastnú priehradu.

 

Príroda dieťa motivuje k citlivému vnímaniu sveta. Zrazu sa pre neho stredobodom stáva les, potok, zvieratko, kvietok, východ a západ slnka, dúha či nočná obloha. Aby dieťa dokázalo tieto skutočnosti citlivo vnímať, musí sa stíšiť, naučiť sa mlčať, v tichosti čakať, občas sa skryť, nerušiť, neplašiť. Aby deti dokázali svet okolo seba správne vnímať, musíte ich v tomto vnímaní usmerňovať. Nie je to však zbytočná cesta, pretože vďaka takémuto prístupu ich učíte láske k životu, k ekológii a narastá v nich aj vlastné svedomie.

 


ZDROJE:
H. Harazim, R. Hudáková: Dobrodružství v přírodě pro děti
Z. Šimanovský, B. Šimanovská: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
D. Bartůněk: Hry v přírodě s malými dětmi
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Príroda
Zdieľať na facebooku