15 znakov, ktoré o vás prezrádzajú, že radi premýšľate

Vo všeobecnosti prevláda názor, že hlbokí myslitelia väčšinou  pozorne počúvajú, radi čítajú a majú radi samotu.
Vo všeobecnosti prevláda názor, že hlbokí myslitelia väčšinou pozorne počúvajú, radi čítajú a majú radi samotu. / Foto: Bigstock

Niekto veci a javy analyzuje viac, niekto menej. Niekto sa rád hlboko zamýšľa nad každou skutočnosťou, niekto to k životu nepotrebuje. Ak chcete zistiť, ako je to s vami, možno vám v tom pomôžu nasledujúce znaky uvedené v článku.

 

Vo všeobecnosti prevláda názor, že hlbokí myslitelia väčšinou pozorne počúvajú, pretože rozhovory s inými vždy považujú za príležitosť naučiť sa niečo nové. No okrem tohto existuje ešte veľké množstvo ďalších znakov, na základe ktorých sa dá zistiť, či človek premýšľa rád alebo sa radšej venuje niečomu inému.

 

1. Väčšinou je to introvert

Väčšina ľudí, ktorí veľa premýšľajú, pôsobia odmeraným dojmom, sú pokojní a introvertní. Radi prežívajú  čas sami so svojimi myšlienkami. Potvrdzuje to aj nemecký psychológ, Hans Eysenck, ktorý vedeckými metódami skúmal mozog introvertov. Zistil, že mozog introvertov je prirodzene omnoho citlivejší na zvýšenie hladiny kortizolu, čo znamená, že introvert je schopný za sekundu spracovať viac informácií než priemerný extrovert. Na základe tohto zistenia môžeme povedať, že mozog introvertov spracováva všetky informácie omnoho hlbšie než mozog extrovertných osôb. Asi ten najväčší mýtus, ktorý medzi ľuďmi prevláda je ten, že introverti sú plachí a nesmelí. Opak je však pravda. Často bývajú veľmi spoločenskí a ústretoví aj napriek tomu, že sú introvertmi. Sú to dve rozdielne veci, ktoré si netreba zamieňať. Tiež je potrebné si uvedomiť, že  introverti si dopĺňajú zásoby energie svojím špecifickým spôsobom. Zdroj energie nachádzajú vo svojom vnútri. Extroverti hľadajú energiu v ľuďoch okolo seba a na to, aby sa cítili dobre, potrebujú interakciu s druhými. Hlbokí myslitelia bývajú takmer vždy introvertnej povahy. Potrebujú veľa pokoja, aby sa mohli sústrediť na svoje myšlienky.

 

2. Často analyzuje svoje skúsenosti

Pre tých, čo veľa premýšľajú, je charakteristické i to, že veľa času strávia analyzovaním svojich minulých, súčasných a možných budúcich skúseností. Fakty a skúsenosti z minulosti vždy spájajú s novými faktami a skúsenosťami. Vo svojej mysli si radi utvárajú komplexné obrazy, v ktorých je všetko poprepájané a všetko so všetkým nejako súvisí. Využívajú a rozvíjajú si pri tom svoju schopnosť riešiť problémy.

 

3. Na vec sa snaží pozerať z viacerých uhlov pohľadu

Keď rozprávajú druhí, hlboký mysliteľ sa snaží všetko si pozorne všímať. Výnimočnou vlastnosťou tohto človeka je i to, že si  pozorne a presne všíma všetky stránky spoločenskej situácie a to, ako druhí ľudia vnímajú a reagujú. Vie si veľmi rýchlo predstaviť viac pohľadov na tú istú vec. Vďaka tomu vie, ako sa má prispôsobiť, aby komunikácia medzi ním a druhými prebiehala lepšie.

 

4. Je empatický a tolerantný

Kto vie aktívne počúvať, kto vie veci podrobne premyslieť, je zároveň aj empatický človek. Zároveň dokáže poskytnúť pomoc a podporu tým, ktorí sa necítia dobre. Človek, ktorý veľa myslí, je empatický a tolerantný voči druhým a navyše, na riešenie problémov dáva vždy realistické odpovede.

 

5. Je zábudlivý

Niektorí ľudia, ktorí veľa premýšľajú, sa zamerivajú hlavne na tie problémy, ktoré sa im javia ako veľmi dôležité a podstatné. Z tohto dôvodu pre každodenné úlohy a povinnosti už v ich mysli neostáva veľa miesta.

 

6. Je zvedavý

Pre hlbokého mysliteľa je typická veľká zvedavosť a záujem o okolitý svet. Chce vedieť, ako všetko naozaj funguje a tiež, aké sú skutočné motívy konania ľudí. Rozširovanie si poznania ho robí šťastným. Je zaujímavým partnerom pri akejkoľvek debate.

 

7. Má otvorenú myseľ

Psychológovia sa väčšinou zhodujú v tom, že ľudia, ktorí sú schopní vidieť viac strán nejakého problému, obyčajne získavajú aj vyšší počet bodov v inteligenčných testoch. No zároveň platí aj to, že neakceptujú novú myšlienku nekriticky a rýchlo. Charakterizuje ich  aj tento  Aristotelov výrok: „Znakom vzdelanej mysle je, že sa dokáže zaoberať nejakou myšlienkou aj bez toho, že by ju akceptovala.“

 

8. Vidí aj to, čo iní nevidia

Ďalšou výnimočnou vlastnosťou takéhoto človeka je aj to,  že vie o sebe a druhých také veci, ktoré druhí jednoducho nemajú ako vedieť. Je to to práve vďaka tomu, že so svojimi myšlienkami prežíva tak veľa času. A vďaka tomu je potom veľmi všímavý nielen pri riešení veľkých problémov, ale aj každodennom živote.

 

9. Dokáže sa zasmiať sám na sebe

Aj keď hlbokí myslitelia bývajú ako ľudia vážni, majú tiež schopnosť odpúšťať sami sebe a veľmi dobre si uvedomujú, že aj oni v živote urobia nejaké chyby. Takýto človek často prekvapuje zmyslom pre humor a má rád život. Vie, že v humore sa skrýva veľká múdrosť. Preto sa dokáže nad svojím životom aj zasmiať.

 

10. Veľmi veľa číta

Človek, ktorý si vychutnáva premýšľanie, je ochotný sa učiť nové veci a prijímať informácie, ktoré mu pomáhajú rásť celý svoj život. Po ukončení školy učenie pre neho nekončí. Nové informácie potrebuje preto, aby ich neskôr v reálnom živote nejako použil.

 

11. Ak sa mu nedarí sústrediť sa na svoju prácu, má sklon byť trochu roztržitý

Ak ste hlbokým mysliteľom, potom vám asi robí trochu problémy sústrediť sa na veci, ktoré nemajú nič spoločné s vašou prácou alebo s vaším poslaním. A možno kvôli tomuto máte možno neporiadok v izbe. Psychológovia však upozorňujú, že nič zlé sa nedeje. Nepotrebujete sa predsa stresovať a robiť si starosti o veci, ktoré nepovažujete za také dôležité. A rozhodne nedajte na to, čo považujú za dôležité druhí ľudia. Neporiadok v dome nie je vždy dôkazom lenivej osobnosti. Neporiadok v dome môže byť napríklad znakom hlbokého mysliteľa, ktorý má na starosti dôležitejšie veci.

 

12. Veľmi rád sa učí

Hlboký mysliteľ miluje učenie sa nových vecí. Učenie je pre neho jedna z vecí, ktoré mu robia život zaujímavým. Ľudský život vníma ako príležitosť naučiť sa o svete toľko, koľko sa len dá. Miluje čas strávený s učebnicami, novými zážitkami a skúsenosťami.

 

13. Rád rieši problémy

Človek, ktorý rád premýšľa, neustále sa usiluje pochopiť všetky rôzne pohľady na daný problém. Vďaka tomuto prístupu existuje menšia pravdepodobnosť, že pri riešení problému urobí nejaké chyby. Je to preto, lebo si  poriadne premyslel všetky odlišné možnosti riešenia.

 

14. Nemá záujem o plytké rozhovory

Rozhovory o počasí či o tom, ako sa má, ho vôbec nezaujímajú. No ak prídete s takými témami, ako je vesmír alebo zmysel života, to sa s vami porozpráva rád. Jednou z jeho vlastností je aj tá, že prehovorí iba vtedy, ak má pocit, že to, čo povie, je naozaj zmysluplné. Chvíle ticha nevníma  ako trápne či nepríjemné. Klebety a ohováračky vníma ako toxickú energiu, ktorej jednoducho odmieta dať vo svojom živote akýkoľvek priestor.

 

15. Je veľmi pozorný

Hlbokí myslitelia sú voči druhým veľmi pozorní a veľmi radi sa pohybujú v pozícii  poslucháča. Sú obozretní a nenáhlia sa vyslovovať nejaké súdy alebo domnienky. Svoju schopnosť kritického myslenia využívajú naplno, aby zanalyzovali všetky dostupné informácie a až potom si utvoria nejaký názor. To, čo si myslí väčšina ľudí, nie je pre premýšľajúceho človeka  žiadnym kritériom spoľahlivosti. Dostupné informácie detailne preskúma radšej sám.

 

Čítajte viac o téme: Efektívna komunikácia, Mozog, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku