Ako spoznať narcistických ľudí? Spoznáte ich podľa týchto 3 znakov

Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými.
Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými. / Foto: Bigstock

Vo všeobecnosti sú ľudia s narcistickou poruchou osobnosti tí, ktorí sú zaujatí vlastným úspechom a veľkým pocitom vlastnej dôležitosti, ktorá ovplyvňuje ich rozhodnutia a interakcie. Okrem toho existuje aj niekoľko viditeľných znakov, pomocou ktorých ich môžete odhaliť.

 

Narcistická porucha osobnosti je duševnou poruchou, ktorá postihuje mužov i ženy. Človek, ktorý ňou trpí, sa potýka s nadmerným pocitom vlastnej dôležitosti a hlbokú potrebou obdivu na pracovisku i vo vzťahu. Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými. Osoby s narcistickou poruchou osobnosti sa týmito vlastnosťami a nadmerným vyžadovaním oceňovania od druhých dostávajú do opakovaných a niekedy vyhrotených konfliktov. Na kritiku či nepotvrdenie vlastnej jedinečnosti reagujú často veľmi odmietavo, konfrontačne a agresívne, ale niekedy aj depresívne. Majú problém s empatiou voči druhým a cítia sa nimi nepochopení. Často sa opájajú rôznymi fantáziami, v ktorých je preukázaná ich jedinečnosť, výnimočnosť – napríklad, že sú slávni objavitelia, umelci a podobne. Navzdory prípadnému talentu často pre svoju potrebu okamžitého ocenenia nedoťahujú svoje plány dokonca a začnú hľadať ocenenie v inej oblasti. Pri narcistickej poruche osobnosti ide o extrémny variant bežne sa vyskytujúcich a dôležitých vlastností, ako sú sebavedomie, sebaúcta a sebapresadenie. Narcista  často uráža svoje okolie len preto, aby lepšie vynikli ich vlastné kvality.

 

Príčiny vzniku narcistickej poruchy osobnosti

Príčiny vzniku narcistickej poruchy osobnosti nie sú dostatočne vyjasnené. Z biologických faktorov, ktoré prispievajú k vzniku narcistickej poruchy osobnosti, sú to dedičné vplyvy. Za významnú príčinnú premennú sa považuje aj nevyrovnaná, excentrická rodinná výchova s nestálymi vzťahmi a pravidlami, kde sa zdôrazňujú hodnoty ako výnimočnosť, predurčenosť a nadradenosť členov rodiny. Narcistická porucha osobnosti alebo jej príznaky nie sú zriedkavé u reálne úspešných, nadaných či inak výnimočných ľudí. U týchto ľudí sa porucha zvykne paradoxne ešte zhoršovať, pravdepodobne pre vyhrotenú konfrontáciu s konkurentmi. Je veľmi ťažké uspokojiť potrebu človeka s narcistickou poruchou osobnosti po uznaní vlastnej výnimočnosti. Z hľadiska psychických príčin sa uvažuje nad hlbokou sebaneistotou, neistotou vo vzťahoch k druhým a k životných hodnotám, ktoré sú hyperkompenzované presvedčením o svojej jedinečnosti. Akékoľvek vnímané spochybnenie či nepotvrdenie tejto skutočnosti následne vníma človek s narcistickou poruchou osobnosti ako silný a nepriateľský útok zo strany druhých a aktívne až agresívne na to reaguje, niekedy dokonca prepadá depresii.

 

Všímajte si hlavne slová, emócie a činy ľudí

Ako spoznať narcistu? Právnik a terapeut Bill Eddy zistil, že by sme si mali všímať hlavne nasledujúce  tri znaky, pomocou ktorých môžeme zistiť, že ide o narcistického človeka. Sú to tieto znaky:

 

1. Slová a vety narcistu

Narcisti používajú prehnane pozitívne alebo naopak negatívne slová, ktoré dotyčný povie o vás alebo o ostatných. Môže ísť napríklad o vety typu: „Si stredom môjho života! Nikdy som sa nestretol s niekým takým úžasným ako si ty! Si o toľko lepší ako ostatní!" Alebo naopak: „Všetci, ktorí odmietli môj skvelý nápad, sú proste hlúpi! Však ja im ešte ukážem, nakoniec ich šéf prepustí a ja budem povýšený!" Narcista dokáže prežívať vzrušenie z nadradenosti a výrazná je u neho aj absencia empatie. Akonáhle narcistovi poviete o svojej vlastnej zlej skúsenosti, jeho reakcia bude vždy hnaná túžbou prebiť vašu skúsenosť jeho vlastnou, samozrejme takou, ktorá bude ešte horšia ako tá vaša.

 

2. Podozrivé emócie

V okolí narcistu sa môžete občas cítiť neobyčajne dobre. Je to hlavne kvôli tomu, že dokáže prehane lichotiť. Dajte si ale pozor. Ľudia, ktorí intenzívne lichotia, často nie sú takí, akí sa zdajú byť. Samozrejme, môže to byť naozaj jedinečná osoba, akú ste ešte nikdy nepoznali, môže ísť ale aj o skrytého narcistu. Všímajte si radšej to, čo dotyčný narcista skutočne urobí, než to, o čom len rozpráva. Druhú emóciu, ktorú narcista vie vo svojom okolí neobyčajne dobre vyvolať, je pocit, že ľudia sú hlúpi a absolútne neschopní.

 

3. Všímajte si činy

Všímajte si radšej to, čo dotyčný narcista skutočne urobí, než to, o čom len rozpráva. Narcisti sa dokážu zo svojho zlého správania totiž bravúrne vyhovoriť kúzelnými slovami.

 

Pre človeka s narcistickou poruchou osobnosti sú, okrem už spomínaných troch znakov, typické ešte aj tieto prejavy:

 • velikášsky pocit vlastnej dôležitosti, preháňanie úspechu a talentu, očakávanie uznania vlastnej nadradenosti bez zodpovedajúcich úspechov,
 • opájanie sa fantáziami o vlastnej úspešnosti, moci, brilantnosti, kráse či ideálnej láske,
 • viera vo vlastnú jedinečnosť a zvláštnosť a v to, že môže byť pochopený výhradne výnimočnými ľuďmi, poprípade, že sa môže stretávať len s jedinečnými či vysokopostavenými ľuďmi alebo inštitúciami,
 • potreba nadmerného obdivu,
 • pocit oprávnenia, prehnané požiadavky a očakávania prednostného zaobchádzania či automatického súhlasu s vlastnými požiadavkami,
 • zneužívanie druhých k vlastnému prospechu,
 • nedostatok empatie, t.j. neochota alebo neschopnosť rozpoznať a vžiť sa do pocitov a potrieb druhých,
 • narcisti odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za svoje správanie, najradšej obviňujú iných,
 • zastrašuje a chce prevziať moc nad inými,
 • často sa dáva do pozície obete,
 • narcista má nenásytnú túžbu byť stredobodom pozornosti celú dobu,
 • keď ho téma rozhovoru nezaujíma, rýchlo preruší dialóg a pokúsi sa zamerať pozornosť rozhovoru na seba,.
 • prejavuje arogantné, povýšené a domýšľavé postoje či správanie.
   

Rozdiely medzi narcistom a narcistkou

Narcistický muž sa nespráva rovnako ako narcistická žena. U muža môže ísť aj o sebazničujúce správanie, nadmerné užívanie drog a alkoholu alebo bezohľadné šoférovanie. Pritom nejde len o získanie pozornosti, ale často aj o prekonanie vnútorného pocitu hanby a prázdnoty. Narcistická  žena sa často prejavuje aj tak, že si vytvorí okolo seba skupinu  mužov - obdivovateľov, pre ktorých sa snaží byť stredobodom vesmíru. Podobnú skupinu obdivovateliek má utvorenú aj zo svojich najbližších kamarátok, ktoré ju slepo nasledujú. Beda tým, ktoré by jej postavenie chceli ohroziť. 

Čítajte viac o téme: Sebavedomie
Zdieľať na facebooku