Opakujeme s tretiakmi štvorciferné čísla

Pracovný list na opakovanie štvorciferných čísel s tretiakmi.
Pracovný list na opakovanie štvorciferných čísel s tretiakmi. / Foto: Shutterstock

Vysvetlenie učiva

Cifra to je číslica. Štvorciferné číslo znamená, že číslo má 4 číslice.  Máme desať číslic, teda cifier. Sú to: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Z týchto číslic vieme vytvoriť čísla.

 

  • Keď má číslo jednu číslicu, je to jednociferné číslo:  0 – 9 .
  • Ak má dve číslice, je to dvojciferné číslo :   10 – 99.
  • Ak tri číslice , je to trojciferné číslo : 100 – 999.
  • Ak máme štyri číslice, je to štvorciferné číslo:  1 000-9 999.

 

Každé číslo má svoje miesto. Tak ako v abecede je stále prvé písmeno A, tak aj číselná os začína číslom 0. Čísla pomenúvame podľa toho, na ktorom mieste stoja. Poznáme:

tisícky         stovky       desiatky     jednotky

 

Poradie nesmieme meniť !

 

Tisícky zapisujeme tak, že číslicu na mieste tisícok píšeme trošku ďalej od stoviek. Lepšie sa nám číslo číta.

 

Máme napríklad číslo 7 654.

Prvé zozadu nazývame jednotky. Na mieste jednotiek máme číslicu 4.

Druhé zozadu nazývame desiatky. Na mieste desiatok je číslica 5.

Tretie zozadu sú stovky. Na mieste stoviek je číslica 6.

Štvrté zozadu sú tisícky. Na mieste tisícok je číslica 7.

 

Keď to všetko spojíme, dostaneme číslo sedemtisíc šesťsto päťdesiatštyri.

 

Celý pracovný list Opakujeme s tretiakmi štvorciferné čísla – si môžete stiahnuť TU.

 

Cvičenia pre deti

1.Zápíš čísla ako súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek.

2. Napíš číslo, ktoré je hneď za daným číslom.

Vzor: 7199 - 7200                  

3. Doplň číslo hneď pred a hneď za číslom.

4. Vyrieš.

7 000 + 364 =                                                8 973 – 973 =

5 326 +     8 =                                                6 834 –     9 =

3 251 +   40 =                                                4 078 –    70 =   

9 498 + 300 =                                                5 630 –  500 =

 

5. Doplň číselný rad.

6. Napíš číslicami.

osemtisíc dvestotri                            _____________        

štyritíc štyristodvadsaťdeväť            ______________

tritisíc sedemnásť                             ______________       

sedemtisíc šesťdesiat                        _____________

 

7. Usporiadaj čísla od najväčšieho po najmenšie.

 

3 425, 3 033, 3 013, 3 483, 3 333, 4 973

____________________________________________________________

 

8. Porovnaj čísla  a zapíš pomocou znakov  >  <  =

 

VZOR: 5257        >         807                          

 

7123               1248

 

2260               6250  

                       

1835               1538

 

6292               9622                          

 

3633               3633

 

9. Katka si myslí číslo 4 652. Peťko si myslí číslo o 7 väčšie. Ktoré číslo si myslí Peťko?           _____________________________________________

 

10. Zlož na štvorciferné čísla

4000 + 800  + 20 + 6 =                      5000 + 300 + 90 + 7 =           5000 + 200 + 40 + 4=

9000 + 900 + 90 + 8 =                      6000 + 500 + 60 + 5 =           2000 + 600 + 30 + 1=

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku