Opakujeme násobenie a delenie

Cvičenia na násobenie a delenie
Cvičenia na násobenie a delenie / Foto: Bigstock

Ak si potrebujete so svojimi deťmi precvičiť násobenie a delenie, môžete na to použiť nasledujúce cvičenia. Sú vhodné pre tretiakov i štvrtákov.

 

Celý pracovný list Opakujeme násobenie a delenie - si môžete stiahnuť TU.

Cvičenia pre žiakov

1. Vynásob a vydeľ!

  príklad výsledok príklad výsledok
  7.7=   36:4=  
   6.6=   45:9=  
  9.6=   72:8=  
  8.8=   49:7=  

 

2.Vypočítaj!

8 . 4 = ____                                               64 : 8 = ____

7 . 8 = ____                                               16 : 4 = ____

7 . 6 = ____                                               28 : 7 = ____

9 . 3 = ____                                               30 : 3 = ____

7 . 5 = ____                                               45 : 5 = ____       

 

3. Farebne vyznač, čo je viac.

10 . 5          alebo           7 . 6

8 . 3            alebo           5 . 6

16 : 2          alebo           18 : 2

7 . 4            alebo            4 . 8

 

4. Sedem kníh stojí 49 eur. Koľko eur stojí jedna kniha?

____________________________________________________

 

5. Katka má 6 rokov. Jej babka má 10 krát viac rokov. Koľko rokov má babka?

_____________________________________________________________

 

6. Na ihrisku športuje  9 dievčat a 3 krát viac chlapcov. Koľko chlapcov športuje?

_____________________________________________________________

 

7.  Nájdi k príkladu v hornom riadku výsledok v dolnom riadku a spoj ich.

 

príklady 2 . 5 3 . 7 6 . 4 5 . 5 7 . 2 3 . 4 6 . 7
výsledky 14    24 10   42 12  21   25

 

8. Doplň správne číslo.

9. Doplň správne znamienko.

10. Prečiarkni čísla, ktoré nie sú násobkom čísla 7.

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

 

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku