Precvičovanie učiva zo slovenčiny pre 6. ročník – slovesá

Opakovanie učiva zo slovenčiny pre šiestakov - slovesá
Opakovanie učiva zo slovenčiny pre šiestakov - slovesá / Foto: Bigstock

Ak máte doma šiestaka alebo šiestačku, pripravili sme pre vás opakovanie slovies.

 

Celý pracovný list Opakovanie zo slovenčiny pre 6. ročník - slovesá - si môžete stiahnuť TU.

 

Čo by mali vedieť šiestaci o slovesách?

Slovesá vyjadrujú dej, činnosť alebo stav osôb, zvierat a vecí.

 

Čo určujeme pri slovesách?

1. osoba

1.osoba (ja, my)

2. osoba (ty, vy)

3. osoba (on, ona, ono, oni, ony)

 

2. číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

 

3. čas

a. minulý

čítal som, prečítal som

b. prítomný

čítam

c. budúci

budem čítať, prečítam

 

4. spôsob

a. oznamovací (Ja čítam.)

b. rozkazovací (Čítaj!)

c. podmieňovací (Bol by som čítal.  Čítal by som.)

V prítomnom čase tvoríme vety  pomocou BY.

V minulom čase tvoríme vety pomocou BOL BY, BOLA BY, BOLO BY, BOLI BY.

 

POZOR! Neexistuje opytovací spôsob.

 

5. Zvratné a nezvratné slovesá

a) zvratné slovesá: dariť sa, mračiť sa, predstaviť si

Zvratné slovesá sa skladajú z dvoch častí: sloveso + zvratné zámeno sa, si.

b) nezvratné slovesá: vzlietnuť, večerať

 

6. Jednoduchý a zložený slovesný tvar

Slovesné tvary podľa zloženia delíme na jednoduché a zložené.

Jednoduchý slovesný tvar tvorí jedno slovo: napíše, čítajú, chytíme, zdá sa. Zvratné slovesá sú jednoduchými slovesnými tvarmi.

Zložený slovesný tvar sa skladá z dvoch alebo viacerých slov: budem písať, stavil by som sa, rozmýšľal som.

 

Cvičenia pre dieťa

1. Doplň údaje do tabuľky.

sloveso osoba číslo čas spôsob tvar Zvratné-nezvratné
čítajú            
Skry sa!            
Píšte!            
recitovali by ste            
bol by som spal            
budem lietať            

 

2. Ktorou otázkou sa pýtame na slovesá?      

    a) kto? čo?                  b) čo robí?                     c) aký? aká?

 

3.  Slovesá sa:

    a) skloňujú                  b) stupňujú                     c) časujú

 

4. Ako sa volá základný tvar slovies?

    a) prípona                     b) neurčitok                     c) predpona

 

5.  Ktoré kategórie určujeme pri slovesách?

   a) osobu, číslo, pád       b) rod, číslo, pád           c) osobu, číslo, čas

 

6. Napíš neurčitok slovies.

pečieme____________________  cvičíš ____________________ tancujú________________

 

7.  Podčiarkni v hádankách slovesá.

Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím. Kto som?

Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša.

Sedem kamarátov spolu býva, šesť ich do práce beží a siedmy si doma leží.

Nikdy nešije, no s ihlami žije.

 

8.  Doplň správne i, y, í, ý.

Má nové farb__, a tak steny farb__. V mori lov__ ryby. Kos___ veľké lúky. Um__ si ruky!

 

9. Napíš slovesá podľa zadania v zátvorke.

upraviť (2. os., sg., min. č.) -      _________________­­­­­­­­­­­­­­_______________________

uvariť (1. os., pl., bud. č.) -         ________________________________________

sadiť (3. os., sg., prít. č.) -           ________________________________________          

grilovať (2. os., pl., bud. č.) -      ________________________________________

 

10. Vyčasuj sloveso čítať v prítomnom čase.

 

Prítomný čas

 

ja

my

 

ty

vy

 

on/ona/ono

oni/ony

 

11. Utvor zo slovies 2. osobu množného čísla minulého času podmieňovacieho spôsobu.

plávať __________________      vravieť _________________     bežať ______________

 

Kľúč správnych odpovedí pre rodičov

1. Doplň údaje do tabuľky.

sloveso osoba číslo čas spôsob tvar Zvratné-nezvratné
čítajú 3. plurál prítomný oznamovací jednoduchý nezvratné
Skry sa! 2. singulár prítomný rozkazovací jednoduchý zvratné
Píšte! 2. plurál prítomný rozkazovací jednoduchý nezvratné
recitovali by ste 2. plurál prítomný podmieňovací zložený nezvratné
bol by som spal 1. singulár minulý podmieňovací zložený nezvratné
budem lietať 1. singulár budúci oznamovací zložený nezvratné

 

2. Ktorou otázkou sa pýtame na slovesá?      

    a) kto? čo?                  b) čo robí?                     c) aký? aká?

 

3.  Slovesá sa:

    a) skloňujú                  b) stupňujú                     c) časujú

 

4. Ako sa volá základný tvar slovies?

    a) prípona                     b) neurčitok                     c) predpona

 

5.  Ktoré kategórie určujeme pri slovesách?

   a) osobu, číslo, pád       b) rod, číslo, pád           c) osobu, číslo, čas

 

6. Napíš neurčitok slovies.

pečieme -  PIECŤ 

cvičíš -  CVIČIŤ

tancujú - TANCOVAŤ

 

7.  Podčiarkni v hádankách slovesá.

Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím. Kto som?

Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša.

Sedem kamarátov spolu býva, šesť ich do práce beží a siedmy si doma leží.

Nikdy nešije, no s ihlami žije.

 

8.  Doplň správne i, y, í, ý.

Má nové farby, a tak steny farbí. V mori loví ryby. Kosí veľké lúky. Umy si ruky!

 

9. Napíš slovesá podľa zadania v zátvorke.

upraviť (2. os., sg., min. č.) -      ty si upravil

uvariť (1. os., pl., bud. č.) -         my uvaríme

sadiť (3. os., sg., prít. č.) -           on sadí     

grilovať (2. os., pl., bud. č.) -      vy budete grilovať

 

10. Vyčasuj sloveso čítať v prítomnom čase.

  Prítomný čas
  ja čítam my čítame
  ty čítaš vy čítate
  on/ona/ono číta oni/ony čítajú

 

11. Utvor zo slovies 2. osobu množného čísla minulého času podmieňovacieho spôsobu.

plávať - vy by ste boli plávali

vravieť - vy by ste boli vraveli

bežať - vy by ste boli bežali

Zdieľať na facebooku