Rady, vďaka ktorým vaše deti prežijú šťastnejší život

Svet by sa zmenil k lepšiemu, keby sa všetky deti naučili pokore, cnosti, láskavosti, súcitu, ušľachtilosti, trpezlivosti, úcte a prijímaniu iných.
Svet by sa zmenil k lepšiemu, keby sa všetky deti naučili pokore, cnosti, láskavosti, súcitu, ušľachtilosti, trpezlivosti, úcte a prijímaniu iných. / Foto: Bigstock

Dnes nikto nevie s úplnou presnosťou povedať, aký bude svet o niekoľko rokov. Výchovné pôsobenie rodičov sa rokmi mení, ale hodnoty a dobré rady, ktoré by mali odovzdávať deťom, by mali zostať rovnaké. Overil ich čas, fungujú stovky rokov, a tak niet pochybností o tom,že by nemali fungovať aj v budúcnosti.

 

Skúste si predstaviť, ako by sa svet zmenil, keby sa všetky deti naučili pokore, cnosti, láskavosti, súcitu, ušľachtilosti, trpezlivosti, úcte a prijímaniu iných. Samozrejme, nie každý rodič má čas každý deň rozprávať deťom o týchto hodnotách, ale bez ohľadu na to, koľko času so svojimi deťmi trávi, mal by sa  pokúsiť počas týchto spoločných chvíľ, vyjadrovať sa aj  k týmto životne dôležitým hodnotám. A tiež je dobré nezabúdať na to, že najlepšie sa vychováva prostredníctvom vlastnému príkladu. Iba vďaka týmto hodnotám a dobrým radám, ktoré sa časom nemenia, sa deti môžu v dospelosti stať zdravými, šťastnými a spokojnými ľuďmi. Takže, ktoré rady pomáhajú deťom pochopiť, ako žiť šťastný a spokojný život? Ktoré rady by ste im mali povedať?

 

1. K ľuďom sa správaj s úctou, a to aj vtedy, keď s ich názorom nesúhlasíš

Vždy nie je všetko rovnaké a ani ľudia nie sú úplne rovnakí. S touto skutočnosťou je potrebné oboznamovať deti už od malička. Niekto môže byť úplne iný, ako je dieťa zvyknuté vnímať okolo seba. Ak sa dostane do kontaktu s odlišnými ľuďmi, je potrebné mu vysvetliť, že na našej planéte nie je všetko rovnaké a že jej krása spočíva hlavne v jej rozmanitosti. Predstavte si, koľko utrpenia by sme dokázali odvrátiť, keby sme sa jeden k druhému správali s úctou, bez ohľadu na to, či spolu súhlasíme alebo nie. Naučte svoje deti správať sa ku každému s dôstojnosťou, súcitom a úctou, aj keby nenašli nič, čo by ich s ním spájalo. Vďaka tomuto prístupu sa vyhnú zbytočným konfliktom a problémom, ktoré im len zbytočne budú odoberať energiu.

 

2. Vždy dávaj, čo môžeš a pomáhaj iným

Dnes pod vplyvom reklamy veľa detí verí tomu, že keď budú myslieť hlavne na seba a budú sa obklopovať super vecami, že prežijú ten najšťastnejší život. Len po dlhých rokoch často zistia, že to nie je pravda. Keby mali možnosť dospievať v súlade s názorom, že je potrebné dávať čo možno najviac iným a nič za to nečakať, svet by bol celkom určite oveľa láskavejší a krajší. A preto, naučte svoje deti, že dávať je oveľa dôležitejšie a cennejšie, než dostávať. Pretože úsmev na tvári niekoho, komu sme pomohli, je tou najväčšou odmenou. Existuje veľa rodičov, ktorí  odstránili zo svojho života napríklad televíziu a nenechávajú svoju rodinu oovplyvňovať  reklamou, ktorá doslova kričí z obrazoviek každých pár minút. Mnohí už pochopili, že sú takto šťastnejší a hlavne slobodnejší. Odstránením reklamy zo života sa stávajú  viac sami sebou. Sústreďujú sa na svoje skutočné potreby a dokážu peniaze investovať do vecí, ktoré sú pre nich  dôležité a robia im skutočnú radosť.

 

3. Buď vďačný (vďačná) nielen za veľké, ale aj za malé veci

Často sa naháňame za túžbami namiesto toho, aby sme otvorili oči a zbadali, že v živote máme milión dôvodov na radosť. Tieto dôvody sú občas veľké, inokedy malé a často priam priesvitné, a preto ich zvykneme prehliadať. Vždy sú však tu, treba ich len vidieť, vážiť si ich a byť za ne vďační. A preto učte deti od najútlejšieho veku tomu, čo je naozaj dôležité a budú si to pamätať po celý zvyšok života. Nebudú sa naháňať za nezmyselnými vecami v domnení, že im prinesú šťastie a časť svojho dňa vždy venujú tomu, aby proste len žili alebo robili radosť niekomu inému. Kým máme strechu nad hlavou a vodu na pitie, kým si máme čo obliecť, jedlo na stole a milujúcich ľudí okolo seba, žijeme oveľa lepšie, než sa domnievame. Túto jednoduchú životné skutočnosť by sme mali svojim deťom pripomínať, pretože súčasná kultúra nám vnucuje presvedčenie, že ak nevlastníme všetky najnovšie novinky, žijeme v nedostatku.

 

4. Choď za volaním svojho srdca

Naučte svoje deti ísť za tým, čo v živote chcú, naučte ich, aby sa nikdy nevzdávali. Naučte ich nasledovať to, čo im prináša pocit šťastia, aj keby v tom iní ľudia nevideli žiadny zmysel. Kým budú v živote nachádzať uspokojenie a budú ho milovať, nezastaví ich nič. Svet ich môže ťahať na rôzne strany, avšak ten najistejší kompas majú vo svojom vnútri. Ak človek nenasleduje hlas svojho srdca, vedie bitku so svojou vlastnou dušou a nikdy nie je šťastný. Naučte svoje deti, že bez ohľadu na to, čo im hovorí svet, tie pravé odpovede poznajú ony samy. Naučte ich nazerať do vlastného vnútra a nehľadať správnu cestu inde ako v sebe.

 

5. Buď láskavý (láskavá) a súcitný (súcitná)

Láskavosť nestojí nič, ak je však preukazovaná nezištne, jej hodnota je veľká. Keby sme dokázali naučiť svoje deti každého milovať, slúžiť všetkým a nič za to nečakať, vyrástli by z nich ľudia, ktorí sú schopní meniť svet tým, že by žili v súlade so svojimi hodnotami. Naučte svoje deti prejavovať láskavosť a súcit. Niekedy stačí len  vrátiť niekomu úsmev, pomôcť uložiť nákup do auta alebo podržať dvere. Ľudia potrebujú pomoc každý deň. Vedci zistili, že ak  deti pravidelne vykonajú nejaký láskavý čin, pozitívne sa zmenia ich akademické výsledky a v rámci rovesníkov sú sociálne akceptovanejší. Navyše, vďaka ich konaniu získava aj celá komunita, pretože tieto deti sa ľahšie včleňujú do kolektívu a zriedkavo sú z nich šikanujúci jedinci. Súcit je zase dôležitý v živote hlavne preto, lebo nám pomáha spolupracovať s ostatnými, aby sme sa dokázali postarať aj o iných a nielen sami o seba. Tiež je potrebný na to, aby sme dokázali robiť šťadstnými nielen seba, ale aj iných. Základom je dobrý príklad. Deti by mali vidieť okolo seba súcitných rodičov, učiteľov a iných dospelých. Mali by vidieť, ako vyzerá empatické správanie. O súcite je potrebné viesť aj rozhovory, pýtať sa detí, ako sa cítia ostatní, keď ich vidia v určitých nepríjemných alebo naopak príjemných situáciách. Je potrebné sa rozprávať aj o tom, ako sa dá zmierniť utrpenie ľudí, ako robiť maličké láskavosti, ako robiť šťastnejšími ľudí.

 

6. Dávaj si pozor na svoje myšlienky

Optimizmus a pozitívne myšlienky majú dopad na naše zdravie. Predlžujú život, priaznivo vplývajú na psychickú a fyzickú stránku človeka, znižujú pocity úzkosti, strachu a dokonca aj riziko kardiovaskulárnych chorôb. Naučte svoje deti, aby svoje myšlienky ovládali a snažili sa pozerať sa na veci optimisticky. Negativita vyčerpáva ich energiu, zatiaľ čo kladný pohľad ju obnovuje. Naučte ich vidieť veci z tej lepšej stránky a život im nebude pripadať taký zložitý.

 

7. Neboj sa robiť chyby

Snáď jedna z najdôležitejších vecí, ktorú by ste mali svojim deťom vštepiť čo najskôr, je aj tá, aby sa nebáli robiť chyby. Vylúčite tak možnosť, že budú paralyzované strachom a obavami. Naučte svoje deti, aby videli ďalšie možnosti, keď sa pred nimi jedny dvere zatvoria. Znamená to len toľko, že pre nich to neboli tie najlepšie dvere. Naučte ich, že chyby sú zdravou súčasťou ľudského bytia. Deti, ktoré sa cítia podporované, sa nevzdávajú, ak sa im niečo nepodarí na prvýkrát. Skúšajú ďalej. Naopak deti, ktoré bývajú karhané, mávajú väčší problém s riešením problémov ako dospelí. Schopnosť pozerať sa na veci z inej perspektívy je viac o výchove ako o vrodenej schopnosti. Ak sa tomuto naučia v detstve, pomôže im to uspieť v dospelosti.

 

8. Neboj sa zmeny

V budúcnosti sa svet bude meniť ešte rýchlejšie ako v súčasnosti. Hlavnou konkurečnou výhodou  dnešných detí v dospelosti bude schopnosť prijať zmenu, vysporiadať sa s ňou a rýchlo sa  zorientovať v nastavených podmienkach doby. A práve preto k tejto zručnosti je potrebné deti od raného detstva viesť.

 

9. Nauč sa odlišovať podstané veci od tých menej podstatných

Schopnosť odlíšiť podstatné od nepodstatného, hodnotné od nehodnotného je niekedy naozaj veľkým umením. Len poznanie, že sme nepremárnili svoj život získavaním nepotrebných vecí, nám dáva skutočnú radosť, pokoj a vnútorné naplnenie. Len život zameraný na preferovanie trvalých hodnôt, sa aj v dnešnej dobe môže stať zárukou úspechu, ktorý je zaručený a  dlhodobý.Z tohto dôvodu je potrebné to učiť deti čo najskôr.

 

10. Neporovnávajte sa s inými

Je dobré, keď poviete deťom, že veľa nepríjemných pocitov do nás vkĺzne často vtedy, keď sa sústavne porovnávame s inými. Porovnávanie potom vedie k závisti a práve tá je prameňom ďalších zlých pocitov a mnohých psychických problémov. Nemá zmysel závidieť, lebo nikdy nevieme,  či človek, ktorému závidíme, je naozaj aj šťastný. Nepoznáme pôvod jeho majetku, a to, čo navonok vyzerá ako niečo úžasné, môže byť prameňom niečoho, čo dotyčného človeka ani neteší.      

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku