Chcete mať s ľuďmi dobré vzťahy? Skúste uplatňovať tieto prístupy

Všetci túžime po krásnych vzťahoch. Oveľa viac nad touto témou premýšľame hlavne teraz, pred Vianocami.
Všetci túžime po krásnych vzťahoch. Oveľa viac nad touto témou premýšľame hlavne teraz, pred Vianocami. / Foto: Bigstock

Všetci túžime po krásnych vzťahoch. Oveľa viac nad touto témou premýšľame hlavne teraz, pred Vianocami. Podstatné je, aby sme nečakali na zázraky a začali od seba. Keď sa začneme meniť my, začnú sa zrazu meniť aj ľudia okolo nás. Ktoré pravidlá a prístupy k druhým nám v tom môžu pomôcť?

 

Uznávajte iných a chváľte ich

Každý človek je určitým spôsobom výnimočný.  Ľudia sú väčšinou zvyknutí závidieť a ohovárať. Závisť je emócia, ktorú cítime, keď niekto iný má veci, vlastnosti alebo postavenie, ktoré my nemáme a túžime ich tiež mať. Pociťujeme krivdu, že ich nemáme a objekt závisti ich má. Je na nás, či budeme závidieť alebo sa  otvoríme prajnosti. Každý si zaslúži mať v živote všetko, čo potrebuje. Otvorte sa tomu, prijmite to a užívajte si, tešte sa a vychutnávajte si to. Robte to pozitívne a s čistými úmyslami, nie na úkor niekoho iného. Čo najčastejšie želajte úspech aj iným ľuďom. Naučte sa tešiť z cudzieho šťastia a úspechu. Vyjadriť úžas nad činmi iného človeka a úprimne ho pochváliť, na to všetci potrebujeme mať určitú vnútornú silu. Pochvala nás nič nestojí, a tak je dobré sa ju naučiť používať. Je totiž len otázkou času, kedy ľudia, ktorých povzbudzujeme, začnú povzbudzovať nás. Obľúbení ľudia uplatňujú aj túto dôležitú zásadu: „Chvál na verejnosti, kritizuj v súkromí.“ Človek, ktorý túži po pekných vzťahoch, verejne nezosmiešňuje druhého.

 

Buďte súcitní a empatickí

V dnešnej dobe sa čoraz viac stretávame s aroganciou, ľahostajnosťou, necitlivosťou a drsnosťou. Mnohí ľudia sú z toho už naozaj unavení a smutní. Jediným riešením je čoraz viac prejavovať súcit a empatiu. Tu je potrebné si uvedomiť, že nech sa deje čokoľvek, potrebné je zostať v pokoji a súcit či empatiu prejavovať. Pri takomto prístupe je  potrebné mať v sebe dostatok sily na to, aby sme sa nenechali vtiahnuť do zlej nálady, apatie či arogancie. Súcit je emócia, ktorá znamená zdieľať utrpenie, často kombinované s túžbou uvoľniť alebo zmenšiť utrpenie druhého, ukázať špeciálnu starostlivosť pre tých, ktorí trpia. Často je prejavovaný cez empatiu a je často charakterizovaný cez činy, kedy sa osoba, ktorá koná so súcitom, bude snažiť pomôcť ľudom, s ktorými súcití. Súcit znamená okrem iného prejaviť, čo cítim, keď vnímam to, čo  cítia iní. Ukázať súcit znamená prejaviť vrchol a podstatu nášho človečenstva. Súcitná osoba je citlivá na to, čo cítia iní, na ich bolesť, radosť, sklamanie, strach. Ďalším krokom, ktorý nám pomáha rozvinúť súcit, je vybudovať si empatiu voči všetkým ľudským bytostiam. Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa dotknúť toho, čo cítia iní, je pozorne a aktívne počúvať. Iba súcitiacim počúvaním môžeme vstúpiť do vnútra iného a dotknúť sa ho, nazrieť do jeho srdca a duše. Potom tým, že mu povieme alebo ukážeme, že s ním cítime, vyjadrujeme svoj súcit. V našich slovách ľudia cítia našu prítomnosť, náš starostlivý dotyk, našu vrúcnosť a blízkosť.

 

Praktizujte konanie dobra

Konať dobro sa dá rôznymi spôsobmi. Niekedy stačí povzbudivé slovo, úsmev, úprimný rozhovor,  pomoc pri vykonávaní nejakej práce. Nech je to čokoľvek, čo pomáha zmierniť utrpenie druhých. Keď sa konanie dobra stane súčasťou vašich dní, sami zrazu zistíte, že žijete šťastný a spokojný život.

 

Prijímajte aj názory iných

Je úplne v poriadku nesúhlasiť s inými názormi a činmi. To, že s niečím nesúhlasíme, nám však nedáva právo očierňovať druhých len za to, čo si myslia a čomu veria. Nemali by sme ničiť ich sny len preto, že sa nám nepáčia. Musíme sa neustále učiť rozpoznávať podstatu iných názorov a iných pohľadov. Musíme sa to učiť aj napriek tomu, že  budeme možno musieť prekonať vlastnú hrdosť a pýchu. Ale určite je to veľmi potrebné, lebo skutočné priateľstvo nie je boj o moc ani o pravdu.  Priateľstvo nepredstavuje žiadny súboj. Jeho podstata spočíva vo vzájomnom pochopení. Preto nám vo vzťahoch veľmi pomáha, keď sme  ochotní prijímať aj iné názory.

 

Doprajte druhým pocit slobody

Tým najkrajším z ľudských práv je aj právo byť tým, kým chceme byť. Mnoho ľudí žije cudzí život. Plní cudzie predstavy, sny, úlohy. Obetujú tomu väčšinu svojho dňa, teda väčšinu svojho života. Často majú pocit, že nemôžu byť tými, kým chcú byť. Majú pocit, že musia druhých počúvať viac ako sami seba. Je úžasné, keď rešpektujete iných a doprajete im určitú dávku slobody, v rámci ktorej môžu rozvíjať svoje sny a talenty. Vzťahom veľmi prospieva, keď sa nesnažíme  definovať druhých  na základe našich predstáv, ale keď dokážeme ich prijať do svojho sveta na základe toho, čo oni chcú robiť a kým chcú byť.

 

Úprimne ľudí podporujte

Snažme sa ľudí vo svojom okolí, najmä priateľov a členov rodiny, ale aj celkom neznámych ľudí, podporovať v ich ceste. Nie je dôležité, čo si o nej myslíme, pretože je ich. Snažme sa ich podporiť, kedykoľvek k tomu máme príležitosť. Je to jedna z najkrajších vecí, ktorú môžeme pre iných urobiť.

 

Aktívne počúvajte a venujte ľuďom sústredenú pozornosť

Poskytnúť niekomu pozornosť je najhodnotnejšou gesto, aké existuje. Niekedy akoby sme tomu človeku vdýchli nový život. Náhle je tu niekto pre neho. Máme tu moc zahojiť cudzie rany, podporiť niekoho v jeho napredovaní. A stačí dať tomu druhému len čas a svoju láskavosť. Verte, že pozornosť je lepšia ako akýkoľvek vecný dar. Vašu pozornosť si  človek bude navždy  pamätať. Jeden z najväčších úspechov v komunikácii je ten, keď dokážeme osobu počúvať nielen ušami, ale aj srdcom. Lenže na to, aby sme dokázali iných počúvať, je potrebná aj pokora. S pokorou totiž  rastie aj schopnosť počúvať iných. Ak je v človeku viac pýchy ako pokory, tak sa nedokáže dobre sústrediť na iného človeka, lebo má neustále pocit, že len jeho život je ten najdôležitejší. Sústredené počúvanie nespočíva v tom, aby sme dávali pozor, kedy sa ten druhý odmlčí a aby sme v tej chvíli začali rozprávať my. Dobré je na chvíľu mlčať a dať šancu rozprávať tomu druhému. Budeme prekvapení, koľko sa toho dozvieme. Počúvanie môže poskytnúť puto intimity, ktorá prehlbuje naše spojenie s ostatnými.

Čítajte viac o téme: Priateľstvo, Šťastie, Komunikácia
Zdieľať na facebooku