Priateľstvo

Čo by deti mali vedieť o vzťahoch?

Ako vytvárať dobré vzťahy by sme mali učiť deti od malička. Práve toto poznanie intenzívne rozhoduje o tom, či budú žiť spokojný a šťastný život alebo nie. Ktoré zákonitosti správneho fungovania vzťahov by mali poznať?

Ako pomôcť dieťaťu cítiť sa dobre v rovesníckej skupine?

Rovesnícka skupina je pre dieťa významným a nenahraditeľným socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca. Rovesníkov spájajú rovnaké zážitky, skúsenosti, hovoria tou istou rečou, majú rovnaké túžby, obavy i strachy, zažívajú rovnaké problémy.

Priatelia nám pomáhajú regulovať aj naše vlastné emócie, tvrdí výskum

Všetci dobre vieme, že priatelia sú v živote nenahraditeľní. Prečo nám ale tak veľmi pomáhajú v ťažkých chvíľach?

Ako pomôcť dieťaťu, aby ho kamaráti a spolužiaci mali radi?

Obľúbené deti nie sú tie, ktoré majú najviac hračiek alebo najlepší mobil. Obľúbené sú tie, ktoré si dokážu vytvárať vzťahy s ostatnými deťmi vhodnými verbálnymi a neverbálnymi spôsobmi.

Aj imaginárni priatelia môžu podporiť zdravý vývin dieťaťa

Deti si občas predstavujú priateľov, ktorí však nie sú ozajstní. Niektorých rodičov môže takéto detské správanie vydesiť. Prečo sa netreba obávať?

Čo by ste mali deti naučiť o priateľstve

Tieto tipy môžu deťom pomôcť naučiť sa, ako byť dobrými priateľmi.

Ako sa správajú priatelia, ktorí nás ani v najhoršej situácii nesklamú?

Mať skutočného priateľa je v dnešnej uponáhľanej dobe veľkým darom. Podľa ktorých znakov ho môžete spoznať? Ako sa takýmto priateľom môžete stať vy sami?

Ste spoločenský introrvert? Prezradia to o vás tieto znaky

Rozdiely medzi introvertmi a extrovertmi všetci dobre poznáme. Existuje však aj skupina takzvaných spoločenských introvertov, ktorých si možeme ľahko pomýliť s extrovertmi. Ako sa títo ľudia prejavujú a podľa ktorých znakov ich môžeme ľahko spoznať?