Nemôžete si zapamätať mená žiakov? Tieto techniky vám pomôžu

Niekedy učiteľ musí v septembri učiť v novej triede, v ktorej ešte neučil a má problém si čo najrýchlejšie zapamätať mená jednotlivých žiakov. Existujú však možnosti, ktoré vám to uľahčia.
Niekedy učiteľ musí v septembri učiť v novej triede, v ktorej ešte neučil a má problém si čo najrýchlejšie zapamätať mená jednotlivých žiakov. Existujú však možnosti, ktoré vám to uľahčia. / Foto: Bigstock

Niekto nemá pamäť na mená a niektorí učitelia majú v triede aj 30 žiakov a pri takomto počte sa mená pamätajú naozaj veľmi ťažko. Postupne si človek na nové mená zvykne, najhoršie sú však prvé týždne v škole.

 

Niekedy učiteľ musí v septembri učiť v novej triede, v ktorej ešte neučil a má problém si čo najrýchlejšie zapamätať mená jednotlivých žiakov. Možno vám pri tom  pomôžu nasledujúce jednoduché techniky.

 

Kartičky s menami

Toto je snáď najjednoduchší spôsob, ako si postupne naučiť mená žiakov, ale je dobré si ho pripomenúť. Povedzte žiakom, aby si meno napísali na tvrdý papier a nech si ho postavia pred seba na lavicu. Ďalší spôsob spočíva v tom, že si  môžu žiaci meno samolepkou nalepiť na tričko alebo sveter.

 

Zasadací poriadok

Niektorým učiteľom môže pomôcť zase to, že si napíšu zasadací poriadok a položia si ho na svoj stôl. Takto sa dajú mená dobre zapamätať podľa rozmiestnenia žiakov v laviciach. Ak sa žiaci v laviciach často nemenia, ich mená si takto môžete rýchlo zapamätať.

 

Fotografie žiakov

V každej škole sa žiaci na konci školského roka spoločne fotia. A tak každá trieda má svoju spoločnú fotografiu. Pomôcť si môžete aj tak, že si napíšete mená k jednotlivým tváram žiakov a aj takýmto spôsobom sa môžete pokúsiť si ich zapamätať. Na niektorých školách sa fotografie žiakov nachádzajú aj priamo na webových stránkach školy, takže aj toto je jedna z možností, ako sa môžete s jednotlivými žiakmi postupne zoznamovať.

 

Stále si mená opakujte

Aj neustálym opakovaním si najlepšie precvičíte mená žiakov. Takže, čo najčastejšie oslovujte žiakov krstným menom. A ak máte chvíľku čas a žiaci pracujú v rámci samostatnej práce, skúste si mená opakovať napríklad podľa zasadacieho poriadku.

 

Pomôcť vám môžu aj hry

Hrajte sa spolu so žiakmi rôzne hry na zoznámenie. Aj vďaka nim sa vám podarí mená žiakov lepšie zapamätať. Najlepšie je, keď sa učiteľ priamo zapojí do hry.

 

Hra s loptičkou

Žiaci sedia v kruhu  a navzájom  si hádžu loptičku. Kto chytí loptičku, povie svoje krstné meno. Hru môžete obohatiť aj tak, že ten žiak, ktorý má v ruke loptičku, povie svoje meno a tiež nejakú svoju vlastnosť alebo záľubu, ktorá začína na prvé písmeno svojho mena.

 

Nakresli si svoje meno

Povedzte žiakom, aby si na výkres napísali svoje meno tak, ako túžia, aby ho volali. Napríklad Miroslav môže chcieť, aby ho volali Mirko, a tak takto napíše svoje meno na výkres. Okolo svojho mena môžu žiaci nakresliť niekoľko predmetov, ktoré ich určitým spôsobom charakterizujú. Potom si všetci sadnú do kruhu a povedia postupne spolužiakom, ako ich majú oslovovať a tiež niečo o svojich záľubách a vlastnostiach. Keď učiteľ žiakov počúva, postupne aj takýmto spôsobom sa učí ich mená.

 

Otázky a odpovede

Ďalšia hra spočíva v tom, že žiak, ktorý sedí na stoličke, povie meno jedného zo spolužiakov a ten si s ním vymení miesto. Každý žiak, ktorý sedí na stoličke, odpovedá na otázky spolužiakov. Spolužiaci sa pýtajú na záujmy, sny, túžby, ciele a podobne.

 

Povedz niečo o sebe

Učiteľ napíše mená všetkých prítomných na lístky a tie vhodí do nejakej nádoby. Učiteľ najprv vytiahne prvý lístok s menom. Žiak, ktorého meno vytiahne, sa postaví uprostred a povie jednu informáciu o sebe. Potom vytiahne ďalší lístok s menom žiaka. Ten sa postaví uprostred a hra pkračuje ďalej. Učiteľ sa snaží zapamätať nielen mená žiakov, ale aj informácie, ktoré o sebe hovoria.

 

Pavučina

Žiaci sa postavia do kruhu. Za jednu minútu si každý premyslí, čo by o sebe povedal ostatným. Potom jeden zo žiakov začína hru. Učiteľ mu dá do ruky klbko vlny a on niečo o sebe povie a hodí klbko niekomu ďalšiemu. Začiatok vlny však drží v ruke. Žiak, ktorý dostal klbko, ho hodí naspäť tomu, od koho ho dostal a opakuje jeho meno a informácie, ktoré o sebe povedal.

 

Zoznamovanie vo dvojiciach

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. Jeden z dvojice sa pýta toho druhého (asi 5 minút) na dôležité informácie, z ktorých potom zostaví krátku správu. Potom sa vymenia. Po 10 minútach si všetci sadnú do kruhu a každý predstaví svojho partnera, s ktorým viedol rozhovor. Povie všetko, čo si zapamätal alebo čo si zapísal. Učiteľ sa snaží zapamätať čo najviac informácií o žiakoch.

Zdieľať na facebooku