Komunikácia

5 krokov, ktoré pomáhajú učiteľom pokojne reagovať na e-maily nahnevaných rodičov

Niektorí rodičia vystupujú v komunikácii nepriateľsky až agresívne. V dnešnej dobe sa to deje hlavne prostredníctvom telefonátov alebo prostredníctvom e- mailov. Čo by mal robiť učiteľ v tejto situácii?

Vety, pomocou ktorých dokážete povzbudiť žiakov

Slová a vety majú veľkú silu. Ak učitelia dokážu používať na vyučovaní vhodné vety, dokážu výrazným spôsobom motivovať svojich žiakov.

Učenie spojené s tvorbou otázok

Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. Spolupráca a pocit spolupatričnosti pri učení sú základom silnej motivácie učiť sa.

Vyskúšajte so žiakmi metódu diskusná aréna

Komunikácia, diskusia, kladenie otázok, zdieľanie nápadov, to sú všetko činnosti, ktoré je neustále potrebné na vyučovaní precvičovať a rozvíjať. Dnes si predstavíme metódu diskusná aréna, ktorá patrí medzi diskusné metódy.

Nie je otázka ako otázka. Spoznajte 4 druhy otázok

V našom živote sa s otázkami stretávame na každom kroku. V práci, v škole i v súkromnom živote. Schopnosť klásť správne, presne a účinne otázky,ovplyvňuje kvalitu vzájomných vzťahov a zvyšuje aj šance na úspech. Naopak zle položená otázka môže mať za následok ukončenie dialógu alebo stratenú príležitosť. Umenie klásť otázky je tiež základným predpokladom rozvoja kritického myslenia.

Nemôžete si zapamätať mená žiakov? Tieto techniky vám pomôžu

Niekto nemá pamäť na mená a niektorí učitelia majú v triede aj 30 žiakov a pri takomto počte sa mená pamätajú naozaj veľmi ťažko. Postupne si človek na nové mená zvykne, najhoršie sú však prvé týždne v škole.

Rodičia verzus škola – ako spolu vychádzať?

Čo možno zmeniť, aby rodičia lepšie vychádzali s učiteľmi? Ako zlepšiť vzťahy rodič a škola?

Hry na rozvoj komunikácie žiakov

Ľudské správanie má komunikačný charakter. A týka sa to nielen reči, ale aj mimiky, postojov a gestikulácie. Už odmalička je potrebné žiakov učiť medzi sebou správne komunikovať. V tejto činnosti môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity.