Komunikácia

Aj diskusiou môžete deti vzdelávať. Ako ju používať na vyučovaní?

Diskusia učí žiakov akceptovať názory iných a hľadať silné argumenty, aby presvedčili svojich oponentov. Ale to nie je všetko. Diskusia prináša žiakom ešte množstvo ďalších benefitov.

Tipy pre učiteľov, ako spolupracovať s helikoptérovými rodičmi

Počas svojej učiteľskej praxe učitelia spoznávajú množstvo rôznych typov rodín a všetky používajú svoj špecifický spôsob, pomocou ktorého podporujú svoje deti. A ktorí rodičia sa javia ako najproblematickejší? Učitelia sa jednoznačne zhodujú v tom, že sú to helikoptéroví rodičia.

Aktivity zamerané na rozvoj komunikácie v materskej škole

Formovanie komunikácie predstavuje dôležitú podmienku pre normálny psychický vývoj dieťaťa. Deti si komunikáciu rozvíjajú v bežných situáciách, ale aj pomocou hier a rôznych ďalších aktivít v materskej škole.

5 krokov, ktoré pomáhajú učiteľom pokojne reagovať na e-maily nahnevaných rodičov

Niektorí rodičia vystupujú v komunikácii nepriateľsky až agresívne. V dnešnej dobe sa to deje hlavne prostredníctvom telefonátov alebo prostredníctvom e- mailov. Čo by mal robiť učiteľ v tejto situácii?

Vety, pomocou ktorých dokážete povzbudiť žiakov

Slová a vety majú veľkú silu. Ak učitelia dokážu používať na vyučovaní vhodné vety, dokážu výrazným spôsobom motivovať svojich žiakov.

Učenie spojené s tvorbou otázok

Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. Spolupráca a pocit spolupatričnosti pri učení sú základom silnej motivácie učiť sa.

Vyskúšajte so žiakmi metódu diskusná aréna

Komunikácia, diskusia, kladenie otázok, zdieľanie nápadov, to sú všetko činnosti, ktoré je neustále potrebné na vyučovaní precvičovať a rozvíjať. Dnes si predstavíme metódu diskusná aréna, ktorá patrí medzi diskusné metódy.

Nie je otázka ako otázka. Spoznajte 4 druhy otázok

V našom živote sa s otázkami stretávame na každom kroku. V práci, v škole i v súkromnom živote. Schopnosť klásť správne, presne a účinne otázky,ovplyvňuje kvalitu vzájomných vzťahov a zvyšuje aj šance na úspech. Naopak zle položená otázka môže mať za následok ukončenie dialógu alebo stratenú príležitosť. Umenie klásť otázky je tiež základným predpokladom rozvoja kritického myslenia.