Dr. Ross Cambell: Prečo je dôležité milovať deti bezpodmienečnou láskou?

Iba bezpodmienečná láska môže dieťaťu zaručiť plný rozvoj všetkých jeho schopností.
Iba bezpodmienečná láska môže dieťaťu zaručiť plný rozvoj všetkých jeho schopností. / Foto: Bigstock

Základ spoľahlivého vzťahu s dieťaťom pomáha vytvárať bezpodmienečná láska. Dr. Ross Cambell bližšie vysvetlil, v čom spočíva podstata tejto lásky.

 

Univerzitný profesor a spisovateľ Dr. Ross Cambell vo svojej knihe Potřebuji tvou lásku píše: „Iba bezpodmienečná láska môže dieťaťu zaručiť plný rozvoj všetkých jeho schopností. Základy položené bezpodmienečnou láskou sú prevenciou pred vznikom takých citových problémov, ako je napríklad hnev, vina, strach, neistota či pocit dieťaťa, že je nemilované alebo odmietané.“

Aj mnoho ďalších psychológov sa zhoduje v tom, že dieťa dostáva dobrú výchovu za predpokladu, že náš prvotný vzťah k nemu  je daný láskou, ktorá si nekladie žiadne podmienky. Ak si toto rodičia neuvedomujú, nemôžu dokonale rozumieť dieťaťu a jeho správaniu a tiež nemôžu vedieť, ako jednať v prípade, keď sa dieťa nevhodne správa. Bezpodmienečná láska znamená, že milujeme dieťa bez ohľadu na to, aké je. Nie je dôležité, ako vyzerá. Rozhodujúce nie sú jeho kvality, sklony alebo handicapy. Nie je podstatné, čo z neho bude a vôbec najťažšie na tejto láske je to, že nezáleží ani na tom, ako sa správa. Samozrejme, to neznamená, že jeho správanie sa nám vždy páči.

Bezpodmienečná láska znamená, že svoje dieťa milujeme i vtedy, že sa nám jeho správanie protiví. Naplniť tento ideál sa dá málokedy na sto percent. Je dobré, keď sa k ideálu aspoň priblížime. Dr. Ross Cambell odporúča rodičom, aby si neustále pripomínali týchto 8 skutočností, ktoré im pomôžu napĺňať svoj ideál o bezpodmienečnej láske:

 

1. Sú to deti.

2. Jednajú ako deti.

3. Mnohé z ich detských prejavov sú nepríjemné.

4. Ak plním svoju rodičovskú úlohu a milujem svoje deti aj napriek nevhodnému správaniu, postupne dozrejú, začnú sa meniť a postupne sa vzdajú svojich detských spôsobov.

5. Ak milujem svoje deti iba vtedy, keď mi robia radosť, necítia moju lásku ako skutočnú. Cítia sa neisto, ich sebavedomie sa znižuje, bráni im to v získavaní kvalitného sebaovládania a zrelého správania. Preto majú zodpovednosť za svoje správanie nielen ony, ale aj ja.

6. Ak milujem bez podmienok, budú mať moje deti o sebe dobrú predstavu a budú samy so sebou spokojné.

7. Ak ich milujem iba vtedy, keď splnia moje požiadavky, budú pociťovať svoju nedostatočnosť. Bude ich trápiť neistota, úzkosť, budú sa podceňovať.

8. Ako rodič, ktorý má rôzne problémy, kvôli sebe, ale tiež kvôli svojim deťom prosím o to, aby moja láska k deťom bola bezpodmienečná do takej miery, ako to len dokážem. Uvedomujem si, že budúcnosť mojich detí závisí aj od tohto.

 

Dieťa a jeho city

Dieťa vníma pocity od narodenia. Jeho vedomosti o okolitom svete sú nepatrné, a preto so svetom komunikuje pomocou citov. Prvé dojmy o svete teda získava cez pocity. A tak citový život dieťaťa predurčuje jeho videnie sveta a to, ako vníma rodičov, domov, samo seba. Ak dieťa vníma okolie  ako odmietavé, nemilujúce, nepriateľské, tak sa ľahko súčasťou jeho života môže stať úzkosť, bude ťažšie vytvárať vzťahy a ťažšie sa mu môže aj učiť. Môže byť tiež ľahko zraniteľné. Dieťa najviac zo všetkého zaujíma hlavne to, či ho rodičia majú radi. Túto otázku väčšinou nevie povedať priamo, ale odpoveď chce získať aj napríklad svojím správaním. No a rodičia mu odpovedajú nielen slovami, ale tiež tým, ako sa k nemu správajú. Takže dieťa vníma lásku svojich rodičov hlavne podľa toho, ako sa k nemu správajú. Dieťa je viac ovplyvnené naším konaním a správaním ako tým, čo hovoríme. Každé dieťa má svoju vlastnú „ citovú nádrž“. Znamená to, že každé dieťa má individuálne citové potreby a vyžaduje špecifický spôsob, ako ich naplniť. Od toho, či je jeho "citová nádrž" naplnená, závisí, ako sa cíti. Teda, či je poslušné, plačlivé, drzé, hravé, spokojné alebo uzavrené. Čím je viac naplnená jeho „citová nádrž“, tým pozitívnejšie sú  tiež jeho city  a tým lepšie je jeho správanie. „ Len pri naplnenej citovej nádrži dokáže dieťa naplno rozvinúť všetky svoje schopnosti,“ upozorňuje Ross Cambell. Deti sú ako zrkadlá. Ak im rodičia prejavia lásku, ony ju vracajú. Ak im rodičia dávajú bezpodmienečnú lásku, tak sa ju učia odovzádvať aj ony.

 

Ako prejavovať lásku?

Ross Cambell uvádza štyri spôsoby, ako čo najlepšie prejaviť dieťaťu bezpodmienečnú lásku. Sú to:

  • kontakt očami,
  • fyzický kontakt,
  • sústredená pozornosť,
  • disciplína.

 

Všetky tieto spôsby sú veľmi dôležité. V súčasnosti sa najviac zdôrazňuje disciplína a na ostatné sa niekedy zabúda. Mnoho detí sa napríklad slušne správa, ale necítia sa milované. Toto dobré správanie im vydrží dovtedy, kým sú malé. Obyčajne sú veľmi tiché, zachmúrené a uzavrené. Často im chýba spontánnosť, zvedavosť a živosť. Väčšinou potom majú výchovné problémy v čase dospievania, lebo nemajú k rodičom silné citové puto. Preto Ross Cambell odporúča využívať všetky štyri spôsoby, ktorými môžeme prejaviť bezpdomienečnú lásku.

 


Zdroj: Dr. Ross Cambell: Potřebuji tvou lásku
Čítajte viac o téme: Vývoj dieťaťa
Zdieľať na facebooku