Ako dodať starším deťom odvahu?

  

Dodávať inému človeku odvahu znamená presvedčiť ho, že v neho veríte. Dospievajúci mladý človek pozorne hľadá znaky toho, čo tvorí most medzi detstvom a dospelosťou. Proces odpútavania sa od rodinných väzieb a zmena v rodinnej konštelácii sa začína  už v puberte a v adolescencii sa zvyčajne končí. Mladý človek sa túži osamostatniť a pritom si zachovať  pozitívne vzťahy s rodičmi.  Má tiež potrebu experimentovať, aby našiel nové spôsoby správania a nové postoje. Je pre neho veľmi povzbudzujúce, keď cíti dôveru mamy a otca. Po tomto túžia viac, ako po neustálych radách a kritizovaní. Samozrejme, poskytovanie rád má svoje miesto pri výchove, ale niektorí rodičia to preháňajú. Keď dospievajúcemu niečo povieme prvýkrát, považuje to za informáciu. Keď to povieme druhý či tretíkrát, považuje to za sekírovanie. V tomto veku deti často pôsobia precitlivene a keď aj pomoc potrebujú, nechcú to povedať a radšej sa uzatvárajú do seba. Niektorí dospievajúci bojujú s množstvom problémom. Hľadajú si miesto v skupine rovesníkov, potrebujú vedieť odolať negatívnym nátlakom, nevedia si poradiť so zamilovanosťou, nevedia si vybrať povolanie,  riešia množstvo problémov v škole.  Popri tom všetkom pochybujú o sebe, o svojich schopnostiach, možnostiach, vedomostiach. Nevedia, do čoho sa pustiť a do čoho nie. Často sa zmietajú v úzkostiach aj keď o nich nehovoria. Potrebujú niekoho, kto by im dodal  nenápadne odvahu, kto by ich podržal. Najlepšie nenásilne, nepozorovane. Ako to urobiť? Ako byť múdrym rodičom, ktorý svoje dieťa neponižuje a tiež ho zbytočne nevedie k prehnanej pýche? Kadiaľ vedie bezpečná cesta, ktorá dospievajúcemu pomáha emocionálne aj sociálne rásť bez zbytočných zranení?

1. Ponúknite dospievajúcemu príležitosť zvládnuť nejakú úlohu

Niekedy stačí naozaj málo. Poproste ho, aby urobil malé opravy v domácnosti bez pomoci dospelých. Nech urobí nákup, zistí dôležité informácie na internete, ktoré pomôžu celej rodine, môže kúpiť darček pre príbuzných, nech zaplatí účty, vypíše poštové sprievodky alebo poštové poukážky a podobne.

2. Požiadajte dospievajúceho o radu

Súčasné deti, aj keď to možno na prvý pohľad tak nevyzerá, vedia toho naozaj veľa, a to hlavne v oblastiach, ktoré sú im veľmi blízke: internet, mobily, počítače, elektrotechnika, autá...Poproste svoje deti, nech vám pomôžu pri výbere nového auta, nech vám urobia webovú stránku,  oboznámia vás s novými aplikáciami v mobile, nájdu vhodné informácie na internete, urobia krátky rodinný film a podobne. Nielenže ich to veľmi poteší, ale im to hlavne  pomôže nájsť sebadôveru.

3. Pýtajte sa ho na jeho názory

Nič neulahodí lepšie duši dospievajúceho, ako keď sa ho opýtate na jeho názor. Pýtajte sa, pozorne počúvajte, ak je to možné, pochváľte niektoré z odpovedí. Čoskoro zistíte, že deti majú väčší prehľad o živote, ako ste si možno mysleli. Ono to neustále surfovanie na internete na dieťati zanecháva určité stopy. Či chce, alebo nechce, k informáciám sa sústavne dostáva, len možno práve my dospelí nemáme čas a chuť si vypočuť tieto zistenia.

4. Neznevažujte

I keď je to niekedy ťažké, snažte sa vyhýbať poznámkam o tom, že vy ste vo veku vášho dieťaťa všetko zvládli lepšie. Ak má vaše dieťa v niečom viditeľné nedostatky, pokúste sa nejako dohodnúť, ako by ste mu mohli pomôcť. Sústreďte sa však aj na pozitívne stránky a často ich vyzdvihujte.

5. Venujte sa priateľom svojich detí

Ak sa to dá, pozývajte ich čo najčastejšie domov. Porozprávajte sa s nimi a pripravte malé občerstvenie. Takto nebudete v očiach kamarátov len príjemnými spoločníkmi, ale  dozviete sa aj veľa vecí o živote dnešných mladých ľudí a budete mať tiež predstavu o tom, akých kamarátov má vaše dieťa.

6. Zaujímajte sa o aktivity vašich detí

Chodievajte na zápasy, ak vaše deti športujú alebo na kultúrne predstavenia, ak sa vaše deti venujú umeniu. Ak sa chcú v niečom zmysluplnom rozvíjať, finančne ich podporte. Môže to byť štúdium jazykov, získanie vodičského preukazu, fotografický kurz, tanečná škola a podobne.

7. Plánujte si spoločné aktivity

Už niekoľko mesiacov dopredu si naplánujte spoločné aktivity. Deti rady chodia s rodičmi plávať, lyžovať,  na turistiku, na spoločnú dovolenku a podobne. V tomto veku je naozaj dôležité plánovanie, aby sa vašim deťom rodinná aktivita neprekrývala s aktivitou, ktorú chcú absolvovať so svojou triedou, priateľmi alebo športovým klubom.

8. Podporte dospievajúceho v zárobkových  činnostiach

Pomôžte vašim deťom nájsť si letnú brigádu alebo iné aktivity, vďaka ktorým si môžu zarobiť vlastné peniaze. Aj táto skutočnosť zvyšuje ich sebahodnotu.

Dobré vzťahy, adekvátna pomoc a premyslená komunikácia sú vždy zárukou bezproblémového dospievania našich detí. Ak sa vám s deťmi podarí preplávať týmto obdobím bez väčších problémov, otvorí sa vám zároveň do budúcnosti perspektíva pozitívnych vzťahov aj v období, keď si vaše deti založia  vlastné rodiny.


Zdroje:

Francis X Walton: Ako porozumieť deťom a adolescentom

Raul Posse, Julian Melgosa: Umenie výchovy

Foto: tumblr.com

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Sebavedomie
Zdieľať na facebooku