Články: Pre študentov
O projekte

 

Rybárstvo učí deti trpezlivosti a dokáže ich odpútať aj od mobilov

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
V súčasnosti čoraz viac detí chodí so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi loviť ryby. / Foto: Bigstock

Rybolov a športové rybárstvo prežíva v posledných rokoch obrovský rozmach. Príroda a jej čaro láka k vodným plochám čoraz viac ľudí a čo je veľmi pozitívne, láka aj deti.

 

V súčasnosti čoraz viac detí chodí so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi loviť ryby. Je to jedna z tých aktivít, ktorá spája rodiny, mladšie a staršie generácie, pomáha udržiavať si kontakt s prírodou. Rybárstvo je dobrá aktivita aj pre deti, len je potrebné dodržiavať určité pravidlá.

 

Povolenia na rybolov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ. Užívateľom je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo životného prostredia SR pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Rybársky lístok vydáva obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva:

  • trojročný,
  • ročný,
  • mesačný,
  • týždenný.

 

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

 

Rybárstvo a deti

Ak deti nechodia na ryby s rodinnými príslušníkmi a majú záujem o túto aktivitu, môžu sa prihlásiť aj do rybárskych krúžkov. Cieľom záujmového krúžku je prostredníctvom záujmu o športový lov rýb podporovať a rozvíjať záujem deti a mládeže o športový rybolov, rozvíjať ich záujem o biológiu, pestovať v nich kladný vzťah k prírode a vychovávať z nich aktívnych ochrancov životného prostredia. Pomáhať im vniknúť do podstaty javov a zákonitosti prírody, spoznávať možnosti zásahov človeka do prírodných procesov, a tak ich učiť vnímať človeka ako súčasť prírodného celku. Väčšinou do rybárskeho krúžku chodia deti od 6 – 15 rokov. Na krúžku sa deti venujú nielen loveniu rýb, ale aj teórii, kde sa učia o rybách, o spôsoboch rybolovu či zloženie udice. Až po zvládnutí teoretickej časti sa venujú rybolovu. Účasť detí v krúžku mladého rybára a v iných útvaroch v oblasti rybárstva môžu vedúci a animátori spestrovať praktickými činnosťami, a tak im umožniť hlbšie prežívanie v danej oblasti. Medzi takéto aktivity patria napríklad tieto:

  • kreslenie a maľovanie na témy súvisiace s vodou a rybami,
  • odlievanie olovených záťaží,
  • viazanie umelých mušiek a strímrov,
  • zhotovenie signálok záberu, plavákov z balzy, korku či plastických hmôt,
  • výroba podložiek na pažerákové zuby kaprovitých rýb, plútvy lipňov, šupín rýb, preparované hlavy dravcov,
  • výroba príveskov s rybárskou tematikou.

 

Do oblasti praktickej činnosti patrí aj cvičenie v rybolovnej technike, osobitne vrh na cieľ a do diaľky, zostrojenie udice, nácvik viazania rôznych uzlov, praktický lov rýb a podobne. Nemenej významnou praktikou činnosťou je účasť členov krúžku na likvidácii odpadov v miestnych potokoch a na brehoch miestnych vodných nádrží a rybníkov najmä od splavených a zanechaných plástových fliaš. Zapojiť členov krúžku do uvedených praktických činnosti možno iba pri opätovnom poučení a zásadách hygieny a bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia s použitím ochranných pomôcok, rukavíc a podobne.

 

Detské rybárske tábory a kempy

V letných kempoch a táboroch  sa deti učia základom rybárčenia, inštruktori ich vedú k dobrému vzťahu k prírode a rybám, čistote, poriadku a sebadisciplíne v lone prírody. Program detských rybárskych táborov býva vopred naplánovaný. Okrem lovenia rýb nechýbajú rôzne súťaže, loptové hry, hry vo vode, člnkovanie a štafetové hry v prírode. Vedúci v mnohých táboroch však okrem zábavy myslia aj na dobré skutky, a tak sa deti venujú napríklad zbieraniu odpadkov pri vodných plochách a podobne.

 

Rybárstvo nepodporuje u detí len vzťah k prírode, ale formuje aj ich vlastnosti

Vďaka rybárčeniu si deti formujú trpezlivosť, férovosť, starostlivosť, ale i sebaovládanie, pretože musia byť dlhšiu dobu v tichu. Je to aj výborná aktivita, ktorá dokáže na dlhšiu dobu odpútať dieťa od mobilu, notebooku alebo tabletu. Rybárčeniu sa deti väčšinou venujú cez víkend. Niekedy chodia s rodičmi alebo so starými rodičmi aj na viac dní. Prespávajú v stanoch, chatkách či karavanoch, a tak je celá rodina spolu. Takto sa vytvára ideálny čas a priestor na budovanie kvalitných vzťahov i úprimnú komunikáciu.

 

V dnešnej dobe žijeme vo virtuálnom svete a deti  čoraz viac zaujímajú počítače, mobily či iné vychytávky doby.  O to viac je potrebné, aby sa venovali aj takým veciam, ktoré sú úzko spojené s prírodou. Je potrebné ich motivovať tak, aby sa na pobyt pri vode v prírode tešili a aby tam chodili s radosťou. Väčšinou vďaka rybárčeniu sa u mnohých z nich postupne začína meniť vzťah k prírode k lepšiemu a tešia sa na každý pobyt pri vode. To je vždy najväčšia odmena pre tých, ktorí ich k tejto záľube priviedli a trpezlivo sa im aj dlhé roky venujú.


Čítajte viac o téme: Príroda
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.