Otcovia, milujte svoje manželky tak, ako chcete, aby vaše dcéry milovali ich manželia

Takmer každý otec sa od narodenia svojej dcéry zaoberá myšlienkou, ako ju vychovať tak, aby bola šťastná, spokojná, milujúca a milovaná.
Takmer každý otec sa od narodenia svojej dcéry zaoberá myšlienkou, ako ju vychovať tak, aby bola šťastná, spokojná, milujúca a milovaná. / Foto: Bigstock

Takmer každý otec sa od narodenia svojej dcéry zaoberá myšlienkou, ako ju vychovať tak, aby bola šťastná, spokojná, milujúca a milovaná. Mnohí otcovia sa boja hlavne tej situácie, že im ich dcéra jedného dňa predstaví svojho partnera. Ako sa na túto situáciu čo najlepšie prirpaviť?

 

Psychológovia tvrdia, že od spôsobu, ako sa otec k tejto situácii postaví závisí, či svojej dcére pomôže alebo ju raní. Mnohí otcovia sú presvedčení a žijú v domnení, že dcére nikdy žiadneho priateľa nepovolia. Roky však rýchlo plynú a dcéra predstaví otcovi partnera skôr, ako si to on predstavoval. Často to už býva aj v období puberty. A potom nejeden otec prežíva šok, pretože na túto realitu nebol vôbec pripravený. A preto je rozumnejšie svojim dcéram ukazovať, aké formy správania muža k žene sú prijateľné, vhodné a slušné. A samozrejme, veľa by sa mal každý otec so svojou dcérou rozprávať aj o tom, aké formy správania zo strany muža by žena nikdy nemala tolerovať. Niekedy stačí týmto otázkam venovať aspoň trochu pozornosti, času a priestoru a môžu sa dostaviť veľmi dobré výsledky.

 

Budujte si s dcérou pevný vzájomný vzťah

Pevný vzájomný vzťah medzi otcom a dcérou výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že dievča bude mať v dospelosti zdravé sebavedomie i sebaúctu a bude vedieť lepšie riešiť problémy. Bude  tiež schopná pevného a súdržného vzťahu so svojím vlastným životným partnerom. Takto sa jej otvoria dvere k šťastnejšiemu životu v práci i v osobnom živote. Tam, kde je dôverný vzťah medzi otcom a dcérou, prebieha aj úprimná a otvorená komunikácia. Keď dcéra otcovi dôveruje, prijíma jeho názory a má tendenciu riadiť sa nimi. V opačnom prípade to funguje veľmi ťažko. Ak sa otec stane pre dcéru vzorom, dcéra sa vďaka nemu naučí správnym spôsobom vnímať opačné pohlavie a utvára si vnútorné predstavy o budúcom partnerovi. Okrem toho majú otcovia obrovský vplyv na dcérino vnímanie ženskej roly a učia ju vnímať hodnotu svojho ženstva.

 

Dcéry si formujú predstavy o láske na základe toho, čo vidia doma

Dcéra sa od otca učí, aké jednanie si od muža v budúcnosti zaslúži, a to aj bez toho, že by ste ju otvorene poučili o pravidlách týkajúcich sa vzťahov. Deti totiž vždy viac pozorujú, ako počúvajú, čo hovoríte. Vzťahy sú náročné pre každého, dokonca aj pre veľmi dobrých, milých, štedrých a láskavých ľudí. Každý otec chce pre svoju dcéru len to najlepšie a praje si, aby v živote zažila čo najmenej utrpenia. Z tohto pohľadu je ideálne, keď je pre svoju dcéru vzorom v tom, ako by sa mal muž k žene správať. To znamená, že ako muž by ste svoju ženu mali milovať tak isto, ako si prajete, aby bola svojim budúcim mužom milovaná vaša dcéra. Každý deň prejavujte svojej manželke úctu prostredníctvom vašich slov a skutkov. Často ju držte za ruku a objímajte ju.Keď prídete z práce domov, predtým ako začnete vybavovať telefonáty alebo zapnete televízor, so svojou ženou vždy nadviažte očný kontakt a usmejte sa na ňu. Keď rozpráva, naozaj počúvajte, čo hovorí, dodajte jej sebavedomia a pochváľte ju za to, čo dosiahla. Každý deň jej prejavte, ako veľmi je pre vás dôležitá. Keď to bude potrebovať vyjadrite jej podporu, prejavte jej skutočnú empatiu vždy, keď bude u vás hľadať pomoc. A úprimne jej tiež hovorte, aká je nádherná. Tak ako o iných veciach, tak aj o tom, čo je to láska, sa dcéra veľmi rýchlo učí z príkladov, ktoré vidí okolo seba. A ten najväčší príklad má práve doma v podobe svojho otca. Iné vzory, ako sú napríklad spolužiaci, filmy, hudba, spoločnosť jej môžu poskytovať aj zlé príklady. Platí však, že ten najsilenejší vzor je práve otec. A keď má dobrý príklad v otcovi, tak ju nemôže ohroziť ani okolitý svet. Takže, ak si prajete, aby našla dlhý, trvácny vzťah naplnený láskou, musíte sa sám stať príkladom tak, že budete k jej matke pristupovať s úctou a čistou láskou.

 

Toto dcére povedzte o chlapoch a vzťahoch

Dnes si mnoho dievčat buduje svoje sebavedomie na základe počtu lajkov pri fotke na Facebooku. Práve od tohto sa každý deň odvíja nálada mnohých dievčat. Ale reálny život takto nefunguje. Nikdy sa nemôžeme páčiť všetkým. Každý človek je iný a každý si vyberá priateľov podľa vlastných kritérií. A tak povedzte svojej dcére, že nie každý človek vie pochopiť, aká v skutočnosti je a nemôže to ani nijako ovplyvniť. Jediné, čo môže ovplyvniť je to,  ako sa bude sama na seba pozerať a čo bude v sebe vidieť. Každý človek túži s niekým zdieľať svoj život. A tak dcére povedzte, aby svoj čas a energiu venovala ľuďom, ktorí chcú vedieť, akým človekom v skutočnosti je a nech  nedovolí, aby niečí pokrivený  pohľad na ňu zatienil jej vlastnú predstavu o sebe. Tiež jej povedzte, že veľa chlapcov, aj keď nie všetci, bude hovoriť a robiť čokoľvek, len aby mali pocit, že ju získali. Sú aj takí, ktorí chcú dievčatá a presviedčajú ich, že v prípade, ak nedostanú to, čo chcú, sa ich sklamanie stane aj  bremenom dievčat. Takýmto chlapcom je lepšie sa vyhnúť. Pri tomto type chlapcov majú dievčatá stále pocit, že  už dali zo seba všetko a nedostali nič. Určite ani vaša dcéra  nechce tento pocit zažiť, a tak ju na toto nebezpečenstvo vopred upozornite.

Vedci tiež dokázali, že ak otec ako prvý povie svojej dcére, že je krásna, nepotrebuje predčasne nadväzovať vzťahy s chlapcami, ktorí jej majú pomôcť potvrdiť si sebavedomie. Ak je otec mlčanlivý a v detstve nehovorí svojej dcére, že je jedinečná práve preto, aká je, vyvoláva v nej množstvo otázok. Prázdnota, ktorá potrebuje byť vyplnená nielen prejavmi lásky od matky, prechádza u citlivých dievčat v puberte do vsugerovania si pocitu vlastnej ničoty a neschopnosti. Dcéry, ktoré nikdy nepočuli, že ich otec má rád, sa necítia byť milované a ťažko uveria, že ich budúci partner bude naozaj milovať a obdivovať.

 

V dobe, kedy je tlak na ženy v súvislosti s dokonalosťou pomerne veľký, je o to dôležitejšie, aby dievča už v detstve malo oporu nielen v matke, ale aj v otcovi. Otcovská láska a podpora majú podľa odborníkov na sebavedomie dievčat výrazný vplyv. Ak sa dievča už v detstve naučí bez zábran komunikovať s otcom a pohybovať sa v jeho spoločnosti, veľmi jej to pomôže v nadväzovaní vzťahov  s mužmi v budúcnosti. Veľmi jej pomôže aj to, keď jej poviete: „Som tvoj otec a môžeš za mnou kedykoľvek prísť.“ Ukážte jej, že vaša náruč je miesto, kde sa vždy môže vrátiť, kde nájde upokojenie a často i pravdu, ktorú hľadá v svete plnom protikladov.

 


Odporúčaná literatúra:
John Stasi Eldredge: Očarujúca
John Stasi  Eldredge: Divoký v srdci
Čítajte viac o téme: Oteckovia
Zdieľať na facebooku