Zoznámte vaše dieťa s efektívnymi metódami učenia

Foto: Shutterstock
Najpoužívanejšie spôsoby učenia často nie sú vôbec efektívne. / Foto: Shutterstock

V súčasnosti už existuje množstvo informácií o tom, ako sa správne učiť. Je dobré o nich informovať aj deti. Pozrime sa najznámejšie a najefektívnejšie spôsoby učenia sa.

 

Vedci z Univerzity v Kente skúmali, ako sú efektívne jednotlivé spôsoby učenia. Ukázalo sa, že tie najpoužívanejšie, sú často aj najmenej účinné. Ktoré študijné stratégie sú podľa vedcov menej účinné a ktoré sú najúčinnejšie?

 

Najpoužívanejšie, ale málo účinné spôsoby učenia

Možno budete oponovať, že pomocou nasledujúcich techník ste sa vždy dosť naučili. Ale ako dlho ste si učivo aj pamätali?

 

Ešte si to trikrát prečítam

Opakované čítanie učiva je jedna z najpasívnejších techník učenia. Tiež je najmenej účinná. Mozog nad čítaným textom často ani nepremýšľa. Určite sa aj vám stalo, že ste po prečítaní odseku ani nevedeli, o čom ste čítali. Preto len čítanie nestačí. Skúste si vždy po prečítaní odseku položiť otázku a dopovedajte si na ňu vlastnými slovami. Preberané učivo si prečítajte po niekoľkodňovom odstupe. Len tak si ho dlhodobo zapamätáte.


 

Dôležité veci si zvýrazním

Mnohí žiaci a študenti si podčiarkujú a zvýrazňujú dôležité veci. V podstate sa jedná o podobný efekt ako pri čítaní. Nevyžaduje väčšie zapojenie mozgu. Mnohí podčiarkujú bezmyšlienkovito. Aj v tomto prípade platí, aby ste si vlastnými slovami povedali to, čo ste si podčiarkli.

 

Mnemotechnické pomôcky

Podľa vedcov sa dá na túto metódu spoľahnúť len krátkodobo, a to v horizonte niekoľkých mesiacov. Táto technika dobre funguje napríklad v prípade periodickej sústavy prvkov.

 

Krátke poznámky

Mnoho žiakov a študentov si zvykne zhrnúť informácie do krátkych poznámok. Je to efektívnejší spôsob ako len čítanie textu. Nepomáha však pri testovaní, kde sa určuje jedna alebo viac správnych odpovedí. Tento spôsob je účinnejší pri previerkach s otvorenými odpoveďami.

 

Stredne účinné spôsoby učenia

Pri využívaní týchto metód si žiaci a študenti pamätajú naučenú látku dlhšiu dobu po teste.

 

Vysvetľovanie učiva sebe samému

Predstavte si, že ste učiteľ a vysvetľujte látku imaginárnemu študentovi tak, aby ju na sto percent pochopil. Táto metóda núti človeka používať mozog a dokáže preformulovať aj často zložité učebnicové texty do normálneho jazyka študentov.

 

Otázky k učivu

Prečo to tak je? To je jedna z otázok, ktorú si pri tejto metóde študenti často hovoria. Vďaka tejto metóde sa hneď zapája do činnosti mozog a pomerne v krátkom čase sa dokážete naučiť aj detaily z učiva. Všetko si tiež dokážete dobre zapamätať. Ak sa naučíte všetky súvislosti, váš mozog si informácie zapamätá na dlhšiu dobu.

 

Mimoriadne účinné spôsoby učenia

Niektoré veci zo školy si pamätáte dodnes. Je to spôsobené tým, že učivo, ktoré si pamätáte, ste si pre seba veľmi dobre vysvetlili alebo ste ho možno aj niekoľkokrát v praxi použili. A presne tieto spôsoby sú aj najefektívnejšie.

 

Testovanie

Jedna z neúčinnejších strategií je testovanie na nečisto. Vyžaduje najväčšiu aktivitu zo strany študenta  alebo žiaka, a tak informácie v hlave zostávajú najdlhšie. Namiesto kvízu si vyberajte hlavne otvorené otázky. Napríklad si ťahajte kartičky so slovíčkami, s dátumami, s príkladmi, so vzorcami, s názvami prvkov a podobne. Odpovedajte na ne. Vizuálnym typom pomáhajú aj obrázky na kartičkách.

 

Priebežné učenie

Väčšina žiakov a študentov sa učí tesne pred písomkou, odpoveďou alebo skúškou. Tento spôsob je najobľúbenejší, ale je málo účinný. Nabifľované učivo sa v hlave dlho neudrží. Lepšie je učiť sa dlhšiu dobu priebežne a dávať si medzi učením prestávky. Keď sa začnete učiť 14 dní pred testom, väčšinou dosiahnete výrazný úspech.

 

Každý človek obľubuje inú metódu učenia. Na každom funguje niečo iné. Dôležité je, aby ste naučili svoje deti učiť sa pravidelne a aby si na tento spôsob zvykli čo najskôr. Na strednej alebo vysokej škole budú spokojní, že sa vedia učiť a poďakujú vám za to.

 

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Úspech
Zdieľať na facebooku