6 krokov, ako pomôcť dieťaťu zvládnuť agresivitu iných detí

Rodina má obrovskú šancu deti usmerňovať a aj chrániť pred inými agresívnymi deťmi.
Rodina má obrovskú šancu deti usmerňovať a aj chrániť pred inými agresívnymi deťmi. / Foto: Bigstock

Niekedy nastávajú situácie, že vaše dieťa je pokojné, pekne sa hrá, ale zrazu sa okolo neho vyskytnú iné deti, ktoré sa prejavujú agresívne. Ako sa zachovať v tejto situácii? Čo  povedať  svojmu dieťaťu?

 

Agresivita (útočnosť, výbojnosť, dobyvačnosť) je energia vytvárajúca určitú dispozíciu reagovať, resp. správať sa agresívne. Je úmyselná a pomáha dosiahnuť určený cieľ. Agresivita je súčasťou nášho života. Môže mať charakter pozitívneho ale i nežiaduceho negatívneho správania. Obe tieto formy prejavu pozorujeme rovnako v detstve ako i v dospelosti. Ak agresivita má charakter útočného správania sa voči niečomu alebo niekomu s cieľom deštrukcie alebo ublíženia, ide o nežiaduce správanie. Čím viac sa dieťa s agresivitou stretáva, tým skôr sa môže stať súčasťou aj jeho vlastného života. Rodina aj v tomto smere má však obrovskú šancu deti usmerňovať a aj chrániť pred spomínaným javom. Niekedy nastanú situácie, keď nemusíte riešiť agresivitu vášho dieťaťa, ale detí, ktoré sa v jeho blízkosti vyskytnú. Psychologička Laura Markham radí, ako vtedy čo najsprávnejšie reagovať.

 

1 | Uistite vaše dieťa, že ho ochránite

Otočte sa ku svojmu dieťaťu a povedzte niečo v tomto zmysle: „Fíha, tento chlapček pôsobí veľmi nahnevane. Neboj sa, ja sa postarám o to, aby sa na pieskovisku nikomu nič nestalo.“ Nevadí, keď vaše vety bude počuť nielen vaše, ale aj to druhé dieťa. Možno práve tieto vaše vety zastavia agresívne dieťa v jeho nevhodnom správaní.

 

2 | Uznajte to, čo bolo povedané, pokým je to aspoň trochu bezpečné

Samozrejme, táto stratégia sa nedá použiť vtedy, ak je niekto mimoriadne zúrivý. Ale väčšinou je to tak, že deti, ktoré sa prejavujú podráždene, potrebujú si len potvrdiť svoju pozíciu. Keď dáte dieťaťu najavo, že rozumiete jeho obavám, začne sa cítiť menej ohrozene, a preto začína menej ohrozovať aj ostatné deti. Pretože sa pravdepodobne rozprávate s dieťaťom, ktoré má nejaký dôvod cítiť sa nešťastné, vždy je dobré uznať jeho uhol pohľadu. „ Asi je pre teba ťažké deliť sa s inými o toto pieskovisko, však? Neboj sa , pieskovisko je dosť veľké na to, aby sa v ňom mohli hrať aj ďalšie deti.“ V takejto situácii sa deti väčšinou upokoja a prestanú ubližovať ostatným.

 

3 | Ak je to nutné, predveďte aj svoju fyzickú silu

Ak iné dieťa povie vášmu dieťaťu napríklad, že pieskovisko je len jeho a že sa tam nesmie hrať alebo sa mu snaží fyzicky ublížiť, je potrebné, aby ste aj vy predviedli silu, pomocou ktorej môžete ochrániť svoje dieťa tým, že vstúpite medzi nich dvoch. Môžete opäť povedať: „Viem, že je ťažké deliť sa, ale toto pieskovisko je skutočne pre každého! Ďakujem ti!“

 

4 | Motivujte svoje dieťa k tomu, aby sa dokázalo aj samo brániť

Ak sa stane, že vaše dieťa sa ocitne v situácii, že iné dieťa ho chce biť alebo mu vezme hračku, môžete svojmu dieťaťu dať povolenie, že sa môže samo seba zastať. Môžete jemne povedať: „Súhlasíš s tým?“ Môžeš povedať: „Nestrkaj do mňa! Ja sa hrám s touto hračkou. Požičiam ti ju, keď sa ja dohrám.“

 

5 | Obráťte sa na dospelého, ktorý má na starosti iné dieťa

Samozrejme, nechcete sa dostať do konfliktu s druhým dospelým na pieskovisku. Usmejte sa a priamo povedzte dotyčnému dospelému napríklad toto: „Zdá sa, že vaše dievčatko má pieskoviská veľmi rado a asi bude potrebovať svoje vlastné. My sme sem prišli skôr a teraz sa tu hrajú naše deti. Keď sa naše deti dohrajú, pokojne sa vaše dievčatko tu môže hrať, lebo samej jej bude asi lepšie.“ V takejto situácii väčšina dospelých vezme svoje dieťa na iné pieskovisko.

 

6 | Pomôžte svojmu dieťaťu spracovať emócie

Pre dieťa je dosť nepríjemné, keď cíti, že je predmetom cudzej agresie. Keď dieťa z pieskoviska odíde, povedzte: „To bolo trochu ťažké. To dievčatko asi malo ťažký deň. Čo myslíš?“ Ak dieťa je naozaj veľmi rozrušené, môžete si zahrať malú scénku, aby si skúsilo povedať: „Prepáč! Ja som sa hral v tom pieskovisku. Nechám ťa v ňom hrať, keď sa ja dohrám!“ Povzbuďte dieťa, aby použilo svoj najsilnejší hlas.

O trochu neskôr nechajte dieťa sa zasmiať nad touto príhodou a aj takto mu pomôžete rozohnať úzkosť.

 

Keď budete dieťaťu pravidelne ukazovať formu slušného správania, ľahšie si na ňu privykne a bude ju brať ako prirodzenú. Pri hrách s inými deťmi sa ho snažte naučiť i tolerancii, ktorá je opakom agresie.

Čítajte viac o téme: Agresivita
Zdieľať na facebooku