Deti preberajú slovnú zásobu od otca a rozprávať sa učia od mamy

Na rozvoji reči u dieťaťa majú podiel obaja rodičia.
Na rozvoji reči u dieťaťa majú podiel obaja rodičia. / Foto: Pexels

Vedci tvrdia, že mamy aj otcovia ovplyvňujú reč dieťaťa. Každý z nich však iným spôsobom.

 

Podľa vedca Menghana Zhanga z Fudanskej univerzity v Šanghaji existuje vzájomný vzťah medzi jazykovovu štruktúrou a chromozómom Y. Podľa najnovších výskumov proces učenia jazyka súvisí okrem iného aj od toho, do akej miery pôsobí na dieťa otec i mama. Jedna zo štúdií tvrdí, že na tom, ako deti rozprávajú, majú takmer rovnaký podiel obidvaja rodičia. Dôležité je však uvedomiť si to, že každý z rodičov má vplyv na inú oblasť jazyka.


V roku 1997 sa objavila teória, ktorá oponovala zaužívanému termínu „materinský jazyk“. Podľa tejto teórie prijímali deti jazyk hlavne od otcov. Výskum, ktorý viedla talianska vedkyňa Estella Poloni na ženevskej univerzite, ukázal, že jazykové zručnosti súvisia viac s mužským chromozómom Y, ktorý je zdedený po otcovi a nemajú žiadnu súvislosť s mitochondriálnou DNA, ktorá je od matky. Materinský jazyk sa deti začínajú učiť ešte predtým, než sa narodia.

 

Označenie „materinský jazyk“ však nie je úplne mimo. Deti, ktoré počujú hlas matky, imitujú zvuk, ktorý matka vydáva, ešte skôr, než začnú hovoriť prvé slová. Matky majú veľký podiel na tom, ako sa deti učia rozprávať. Je to predovšetkým preto, lebo až do obdobia dospievania  deti vo všeobecnosti trávia s matkami viac času než s otcami.

 

Deti už pred pôrodom rozoznajú viac než 800 zvukov

Deti sa dokonca učia materinský jazyk ešte predtým, ako sa narodia. Pred pôrodom sú schopné rozoznať okolo 800 zvukov a tiež dokážu odlíšiť jazyk matky od cudzích jazykov. Matka dieťaťu tým, že ho učí rozprávať, neodovzdáva len jazyk, ale tiež tradície, správanie a zodpovednosť.

 

Lingvistický jing a jang

Zhangov tím uskutočnil geneticko-lingvistickú štúdiu 34 moderných indoeurópskych jazykových skupín so zameraním na vzťah medzi slovnou zásobou a mužským chromozómom Y a tiež medzi zvukom a ženskými mitochondriálnymi génmi. Skúmali slovnú zásobu a fonematické (zvukové) systémy samostatne. Vyšlo tak najavo, že otcovské gény sú spojené práve s tvorbou slov a materské gény s výslovnosťou, čo odporuje s doposiaľ platnými teóriami. Podľa Zhangovej štúdie sa učíme výslovnosť a zvuk od našich matiek, ale samotné slová sa učíme od otcov.


Neexistuje teda konflikt medzi meterinským jazykom a otcovským jazykom. Oba fungujú spolu vo vzájomnej harmónii. A to je na tom to najkrajšie a najlepšie.

Čítajte viac o téme: Reč detí
Zdieľať na facebooku