Psychologička Mária Tóthová Šimčáková radí, čo robiť, keď dieťa vstupuje do puberty

Psychologička Mária Tóthová Šimčáková hovorí, že puberta je mimoriadne ťažké obdobie nielen pre deti, ale aj pre rodičov.
Psychologička Mária Tóthová Šimčáková hovorí, že puberta je mimoriadne ťažké obdobie nielen pre deti, ale aj pre rodičov. / Foto: archív MTŠ

Puberta je mimoriadne ťažké obdobie nielen pre deti, ale aj rodičov. Niekedy je dobré poznať jej zákonitosti a prejavy, pretože vďaka nim môžu rodičia lepšie pochopiť svoje dieťa.

 

Puberta patrí ku komplikovaným obdobiam ľudského života, ktoré nie je ľahké ani pre tých, ktorí ho prežívajú, ale ani pre rodičov a vychovávateľov. V puberte sa oveľa viacej rozvíjajú rozumové schopnosti, dieťa pomaly vstupuje do štádia formálnych operácií, vďaka čomu je schopné vidieť seba i svet v celej zložitosti, podobne ako dospelí. Vytvára si vlastné schémy videnia sveta, buduje si svoje názory a postoje, ktoré v mnohom narážajú na to, čo bolo v jeho vnútornom svete v prvých rokoch života pevne zabudované od rodičov. Toto prepracovanie je náročné a spravidla sa nezaobíde bez búrlivých prejavov. Prebúdzajú sa tiež  funkcie pohlavných žliaz, čo podnecuje nové emocionálne a pudové zmeny a nárast agresívnych síl. Dieťa musí čeliť mnohým telesným i duševným zmenám. Puberta má svoje zákonitosti. U niekoho prebehne bez problémov, u niekoho je taká silná, že zamestná na niekoľko mesiacov či rokov nielen celú rodinu, ale aj učiteľov v škole, ba dokonca pracovníkov psychologických poradní.

O tom, ako sa čo najlepšie pripraviť na pubertu svojich detí porozprávala vo svojej prednáške na podujatí Umenie byť ženou Mária Tóthová Šimčáková, známa detská psychologička a autorka knihy Som rodič a čo s tým?

 

Všímajte si prvé prejavy puberty

O tom, že je už dieťa v puberte, môžu rodičov presvedčiť určité prejavy, medzi ktoré patria napríklad tieto:

1. Dieťa sa začína  v prítomnosti kamarátov hanbiť za rodičov.

2. Snaží sa nájsť svoje miesto v živote, hľadá partiu, v ktorej by sa mohlo presadiť.

3. Začína presadzovať vlastnú vôľu a vlastné nápady.

4. V  tom, čo ho naozaj baví, sa veľmi snaží. Často sa snaží hlavne v oblasti, športu, umenia a podobne.

5. Niektorí dospievajúci začínajú byť voči sebe veľmi kritickí. Pramení to z toho, že sa porovnávajú s druhými a začínajú si uvedomovať, že nie vo všetkom môžu vynikať.


Ako môžu pomôcť rodičia?

1 | Povzbudzujte dieťa v tom, v čom je dobré

Povzbudzujte hlavne tie deti, ktoré si neveria a ktoré sú voči sebe veľmi kritické. Naučte ich, aby sa neporovnávali so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Dôležité je, aby si všímali svoj vlastný posun v určitej oblasti za určité časové obdobie. Dovoľte dieťaťu experimentovať a hľadať nové cesty. Nebuďte sklamaní, keď si dieťa každý rok vyberie iné krúžky. Patrí to k veku a k procesu skúmania. Dnešný svet ponúka nekonečné množstvo možností. Deti sa často cítia zmätené, a tak hľadajú. Často to, čo ste im vybrali vy, ich prestane baviť. Hľadajú vlastnú cestu. Čím skôr ju nájdu, tým lepšie. Najhoršie je, keď dieťa nebaví nič. Vtedy mu pomôžte niečo nájsť.

 

2 | Podporujte dobré kamarátstva

Nájsť si dobrého kamaráta je niekedy veľmi ťažké. Ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do puberty, je dobré mu vysvetliť zásady dobrého kamarátstva a to, čo je to vlastne kamarátstvo. Je dobré to deťom vysvetliť skôr preto, lebo v puberte sa môže stať, že vás už do svojho sveta nevpustia, uzavrú sa a potom sa vám to bude ťažko vysvetľovať. Ak dieťa vstupuje do puberty s osvojenými zásadami, ľahšie pochopí, čo sa občas v jeho vzťahoch v triede či medzi kamarátmi deje. V tomto období je dobré rozprávať sa s deťmi aj o vzťahoch medzi chlapcami a dievčatami.

 

3 | Matky sú nositeľky bezpečia a istoty v rodine

Vďaka matkám sa vytvára v rodine príjemná atmosféra a vďaka nim sa rodina stáva bezpečným prístavom, do ktorého sa večer všetci môžu vracať. Po takomto mieste pohody, pokoja a lásky túži každé dieťa. Otcovia sú tí, ktorí dieťa povzbudzujú vo výkonoch a motivujú ich k určitým cieľom. Mária Tóthová Šimčáková upozorňuje, že podľa výskumov práve matky sú nositeľkami lásky a pokoja v rodine.

 

4 | Rozprávajte sa s deťmi aj o fyzických zmenách počas puberty

Ešte skôr, ako dieťa vstúpi do puberty, by malo vedieť, že okrem psychických zmien bude na sebe pozorovať aj určité fyzické zmeny. Rodičia by mali deti upozorniť na toto:

 

Fyzické zmeny v období puberty

Dievčatá

 • rast do výšky,
 • rast ochlpenia na pohlavných orgánoch, nohách a v podpazuší,
 • výraznejšie potenie, mastenie vlasov,
 • rast pŕs, rozšírenie bokov, zoštíhlenie pásu,
 • výtok z pošvy,
 • menštruácia,
 • pokožka sa stáva mastnejšou, objavujú sa vyrážky (akné).

 

Chlapci

 • rast do výšky,
 • rast ochlpenia na pohlavných orgánoch, nohách a v podpazuší,
 • zväčšenie penisu a semenníkov,
 • výraznejšie potenie, mastenie vlasov,
 • rozšírenie ramien, rast fúzov,
 • prehĺbenie hlasu, mutovanie,
 • prvá ejakulácia.

 

Uvedené telesné zmeny môže u obidvoch pohlaví sprevádzať únava, skleslosť, nízky tlak, bolesti končatín a kĺbov, porucha rovnováhy, bolesti chrbta. Ak dievčatá a chlapci nie sú dobre oboznámení s tým, aké telesné zmeny ich čakajú, môžu mať veľké problémy s ich psychickým prežívaním. Napríklad pri prvej menštruácii alebo pri prvom výrone semena môžu prežívať pocity viny, hanby, zľaknutia či strachu. Pokiaľ nemajú dostatočne pozitívny obraz samých seba, môžu u nich nastať vážne psychosomatické problémy, ktoré môžu viesť napríklad až k mentálnej anorexii.

 

5 | Pomôžte dieťaťu pri hľadaní vlastnej identity

Dospievanie je aj obdobím hľadania vlastnej identity, boj s neistotou a  pochybnosťami o sebe. Dieťa potrebuje vyriešiť otázky: „Kto som, čo viem a kde patrím?“ Ak nechcete v tomto vývinovom období svojich detí narobiť veľké výchovné chyby, musíte mať na pamäti, že u dospievajúcich detí vzniká často rozpor medzi tým, aké sú a aké by chceli byť. Ďalšou vývinovou úlohou pri hľadaní vlastnej totožnosti mladého človeka v puberte je zaradenie sa do určitých spoločenských skupín. Toto zaradenie vyžaduje rozdielne rozumové schopnosti a manuálne zručnosti, ale aj iné citové a pudové vybavenie. Svoju spoločenskú rolu má človek danú len do určitej miery, v konečnom dôsledku si svoje postavenie musí vybrať a vybojovať sám. Rodičia by mu pri tom nemali klásť prekážky. Mali by pochopiť a následne rešpektovať, že genetické vybavenie dieťaťa, jeho názory a postoje nemusia byť zhodné s ich postojmi a ponechať dieťaťu primeranú mieru slobody. Je pochopiteľné, že čím väčšie prekážky v tomto období rodičia deťom kladú, tým búrlivejšie sa deti bránia ich nátlaku. Ak bolo vytvorené silné puto medzi rodičom a dieťaťom, tak aj tento boj dieťa úspešne zdolá. „A hlavne nezabudnite upozorniť svoje deti na to, že ak chcú samostatnosť, musia prijať aj zodpovednosť. Ináč sa to urobiť nedá,“ upozorňuje psychologička.

 

6 | Snažte sa dieťaťu porozumieť a rešpektujte ho

Dieťa v puberte sa snaží diskutovať o problémoch, ale nie tak, že vy mu budete radiť, ono chce, aby ste ho hlavne počúvali. „Keď vás dieťa postaví pred hotovú vec, napríklad vám povie, že chce ísť na tri dni na chatu, tak nepovedzte hneď NIE. Povedzte, že si to musíte premyslieť. Takto sa vyhnete zbytočným výbuchom hnevu,“ upozorňuje Mária Tóthová Šimčáková. Psychologička odporúča rodičom, aby deťom občas dovolili urobiť aj to, čo si neželajú alebo vedia, že v určitej situácii môže nastať aj problém. Je to dôležité kvôli tomu, aby dieťa získalo určité ponaučenie do života. Ak si niektoré veci neprežijú v puberte, tak to potom skúšajú ešte aj po dvadsiatke ako mladí dospelí ľudia. Samozrejme, občas môže rodič aj niečo prísne zakázať, ale ak už raz niečo zakáže, tak by tú vec už nemal po premyslení alebo po určitom čase povoliť. V opačnom prípade stráca autoritu. Dôležité je tiež stanoviť určité hranice, ktoré vyplývajú z bezpečnosti dieťaťa. Psychologička si myslí, že v dnešnej dobe, keď má už takmer každé dieťa mobil, tak je povinné zavolať rodičom v prípade, ak sa niekde zdrží.

 

7 | Rešpektujte súkromie dieťaťa

V tomto období je tiež veľmi dôležité rešpektovať súkromie dieťaťa. Psychologička ale odporúča rodičom, že by mali aspoň raz začas skontrolovať dieťaťu mobil, Facebook a hry v počítači. Kým je dieťa dieťaťom, rodič má právo kontrolovať tieto veci, aby mal prehľad, s kým si dieťa píše a hlavne o čom.

 

Ako s dieťaťom hovoriť?

Mária Tóthová Šimčáková odporúča rodičom, aby:

 • nelamentovali,
 • nekritizovali,
 • používali JA výroky,
 • nekomunikovali v hneve.

 

Najdôležitejšia veta, ktorú by malo počuť každé dieťa v puberte je: „Ja som tvoj rodič a čokoľvek sa prihodí, vždy budem stáť pri tebe.“ Táto veta dáva dieťaťu maximálnu istotu a pocit dôvery. Táto veta veľmi pomáha aj rodičom. Keď rodičia myslia na túto vetu a  keď sa niečo prihodí, tak odsudzujú ČIN a nie dieťa ako také. Nepovedia, že dieťa je zlé. Povedia len, že sa im nepáči nevhodný skutok, ktorý dieťa urobilo.

Život počas puberty je náročný, ale správny prístup a primeraná komunikácia dokážu veľmi pomáhať nielen deťom, ale aj rodičom.

Čítajte viac o téme: Dospievanie | Tínedžeri
Zdieľať na facebooku