10 tipov, ako si rozvíjať sebadôveru

Sebadôvera nás posúva k vyšším métam a pomáha nám dosiahnuť to, po čom túžime.
Sebadôvera nás posúva k vyšším métam a pomáha nám dosiahnuť to, po čom túžime. / Zdroj: Pexels

Sebadôvera nás posúva k vyšším métam, pomáha nám dosiahnuť to, po čom túžime - či je to v láske, iných vzťahoch, zamestnaní alebo štúdiu. Výrazne sa prelína celým naším životom. Ak nie je dostatočná, žijeme v nepokoji, že by náš život mal vyzerať inak. Ako si možno sebadôveru rozvíjať?

 

Mnohí ľudia majú mimoriadne cenné vlastnosti, dosahujú v živote množstvo úspechov, ale i napriek tomu sa necítia sebaisto a majú nízku sebadôveru. Niekedy trvá aj niekoľko rokov, kým človek zmení na seba názor a začne si veriť. Tí ľudia, ktorí si vážia sami seba, sú so sebou spokojnejší a vďaka tomu sa stávajú aj úspešnejší. Existuje veľa prípadov, v ktorých významná a trvalá zmena nenastane bez podpory psychológa či iného odborníka, no v mnohých prípadoch stačí prijať určité rady, uvažovať o svojich myšlienkach a činoch a toto tiež  dokáže pomôcť. Každému môže pomôcť nejaká iná rada, pretože každý človek je iný. Julián Melgosa vo svojej knihe  Objav svoju hodnotu uvádza 10 rád, pomocou ktorých si  môžete rozvíjať sebadôveru.

 

1. Naučte sa vážiť si, kým ste a aký/aká ste

Nemyslite si, že druhí sú vždy vo všetkom lepší. Verte tomu, že aj vy ste veľmi hodnotný človek, ktorý môže byť povzbudením pre iných. Začnite tým, že si spravíte analýzu svojich kladov a nedostatkov. Identifikovať svoje slabé stránky neznamená znenávidieť sa. Je prirodzené, že takmer každý má svoje dobré i zlé stránky. Vážiť si sám seba neznamená, že sa nepotrebujeme zlepšovať. Je dobré si uvedomiť, že hoci sa všetko dá a môže meniť, už teraz máte cenné vlastnosti, ktoré si musíte vážiť.

 

2. Vytýčte si ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť

Súčasťou rastu, a to aj v oblasti sebadôvery, je potrebné si stanoviť realistické ciele. Venujte čas uvažovaniu nad tým, ktoré stránky svojej osobnosti môžete v rozumnej miere zlepšiť. Prílišná ambicióznosť môže viesť k sklamaniu a veľká skromnosť vás zase bude obmedzovať v raste. Dobrí priatelia vám môžu pomôcť vidieť veci triezvo a vďaka nim si môžete vytýčiť primerané ciele.

 

3. Verte si

Nedostatok sebaistoty je charakteristický pre človeka s nízkou sebadôverou. Dôveru vo vlastné schopnosti musíte posilňovať. Dobré je opakovať danú úlohu dovtedy, kým si neuvedomíte, že ju úplne a presne ovládate. Ak máte v niečom problém a chcete sa v tejto oblasti zlepšiť, je dôležité venovať veľa času práve tejto oblasti. Takto získate dôveru vo vlastné schopnosti.

 

4. Odpustite si svoje chyby

Niektoré udalosti z minulosti sú pre mnohých obrovskou záťažou, ktorú so sebou stále nosia a ktorá ovplyvňuje ich sebadôveru. Ak ste kedysi spravili niečo, čo vás znova a znova mrzí, spravte všetko pre to, aby ste sa tohto bremena zbavili. Ak ide o problém s druhým človekom, udobrite sa, ak ste ho urazili, požiadajte o odpustenie a snažte sa obnoviť vzájomný vzťah. Potom odpustite sami sebe a urobte za tým hrubú čiaru.

 

5. Vyjadrite svoje pocity tak, aby ste si nespôsobili traumu

Naučiť sa vyjadriť svoje emócie je veľmi potrebné, má to terapeutický význam. Vynikajúci je aj plač. Plač prináša úľavu od trápenia. Táto forma emocionálneho uvoľnenia podporuje celkové zlepšienie v pocitovej oblasti a pomáha tiež v tom, aby ste sa cítili viac sami sebou, čo je tiež úzko späté so sebadôverou.

 

6. Vnímajte ľudí okolo seba takých, akí skutočne sú

Je dosť možné, že máte sklon považovať svojich priateľov, príbuzných, kolegov a susedov za veľmi šťastných jedincov, ktorí majú  množstvo pozitívnych stránok a šťastia v živote. Seba možno vidíte ako niekoho, kto nedosahuje úroveň všetkých týchto ľudí. Ide o veľmi častý spôsob porovnávania sa s druhými. Prejavuje sa to hlavne  u ľudí, ktorí majú sklon k nízkej sebadôvere. Je potrebné si uvedomiť, že zdanie  často klame a že každý človek má aj svoju horšiu stránku.

 

7. Buďte pre iných prospešní

Miera vašej sebadôvery sa môže zlepšiť  vďaka uspokojeniu z pomoci a podpory, ktorú venujete iným. Ide o overenú metódu, ktorá vedie k emocionálnej pohode tých, ktorí ju praktizujú. Zvyšuje to aj ich sebadôveru. Všimnite si preto niekoho, kto potrebuje pomocnú ruku a podajte mu ju. Pozorujte svoje okolie a čoskoro uvidíte, komu môžete nejako pomôcť.

Julián Melgosa vo svojej knihe uvádza niekoľko nápadov, ako sa dá pomáhať druhým:

  • Môžete pomáhať slobodným matkám, ktoré sú často na všetko samy a nemajú dostatok času.
  • Môžete pomáhať dôchodcom, ktorí majú veľa času a ktorých veľmi poteší, keď ich niekto navštívi.
  • Môžete pomáhať v charitatívnych organizáciách, v mimovládnych organizáciách,  v detských táboroch alebo v detských domovoch.
  • Môžete pomáhať deťom z rodiny alebo od susedov pri písaní domácich úloh.

 

8. Žite s plným vedomím

Ako sa dá žiť s plným vedomím a ako dosiahnuť takýto stav vedomia? Psychoterapeut Nathaniel Brandon odporúča, že je dobré udržiavať si aktívnu myseľ, pretože pomalá a spiaca myseľ môže byť príčinou slabého vnímania. Odporúča veľa čítať, debatovať o náročných témach, chodiť na prednášky a každý deň sa naučiť niečo nové. Odporúča tiež uvedomovať si svoje ciele, aký pokrok ste dosiahli a či náhodou nestojíte na jednom mieste. Tiež je potrebné si neustále primomínať, aké sú vaše zásady a hodnoty. Toto uvedomenie vedie  k zodpovednému konaniu a umožňuje mať dobré svedomie. Presvedčenie o svojich základných hodnotách vytvára pocit spokojnosti a ten pozitívne vplýva na sebadôveru.

 

9. Prijmite svoj vzhľad

Najlepšie je, keď prijmete svoje fyzické ja, svoju jedinečnosť a  keď pochopíte, že sme rôzni a že každý je zajímavý niečím iným.

 

10. Buďte zodpovední a čestní

Byť zodpovední prináša pocit psychickej pohody, ktorá zvyšuje sebadôveru. Naučte sa byť zodpovední za svoje činy, vzťahy a za to, ako využívate svoje schopnosti. Byť čestným človekom znamená, že vaše správanie je v súlade s vaším presvedčením, zásadami a hodnotami. Ak sa vaše skutky a každodenný život zhodujú aj s vašou životnou filozofiou, budete pociťovať harmóniu, čo mimoriadne pozitívne vplýva na vašu sebadôveru. Zrádzať svoje presvedčenie a základné princípy vedie k strate sebahodntoy a sebaúcty.

 

Je len jeden spôsob, ako sa dostať späť do rovnovážneho stavu, a to konať poctivo, v súlade s vlastným presvedčením a prijatými hodnotami. Znamená to denne sa rozhodovať pre morálny a čestný život a denne prijímať zásadu, že sa budete držať svojich ideálov.

 


Zdroj: Julián Melgosa: Objav svoju hodnotu
Čítajte viac o téme: Sebavedomie
Zdieľať na facebooku