Tresty pre deti

Ako dieťa správne povzbudiť, pochváliť alebo potrestať?

Za dobré pochváliť, za zlé potrestať. Tak uvažuje väčšina z nás. Aj to sa dá ale robiť rôznymi spôsobmi. A dôležité je ako to robíte denne.

Dievča za šikanu v školskom autobuse dostalo od otca trest. Nie všetci s ním súhlasili

Už po druhý raz v tomto školskom roku 10-ročné dievča vyhodili zo školského autobusu, lebo šikanovalo spolužiakov. Jej otec dospel k záveru, že je čas, dať jej pamätnú lekciu.

Chcete prestať kričať na svoje deti? Skúste to takto!

V modernej výchove bitka nemá miesto a zdá sa, akoby ju nahradil intenzívny krik. Mnoho rodičov sa preto cíti frustrovaných a vinných, že nedokážu prestať kričať na svoje deti. Ako prestať kričať na svoje deti?

Využívanie prirodzených a logických dôsledkov vo výchove

Tresty neučia dieťa rozhodovať sa správne a prijímať pravidlá. Vo výchove sú efektívnejšie prirodzené a logické dôsledky.

Namiesto nechávania žiakov po škole začali učitelia s deťmi meditovať

V základnej škole v americkom Baltimore sa rozhodli bojovať s neposlušnými deťmi pozitívnym spôsobom. Meditujú s nimi.

Zmyslom trestu by nemalo byť, aby dieťa trpelo, ale aby sa niečo naučilo

Vo výchove je rozdiel medzi prirodzeným dôsledkom správania sa detí na jednej strane a nezmyselným trestom na druhej strane. Prvý typ je postavený na logike akcie a reakcie a druhý na streľbe z ťažkého kalibru, ktorá býva často neopodstatnená, zbytočná a k ničomu nevedie.

Syndróm „dokonalého rodiča“

Každý rodič chce, aby jeho výchova fungovala a bola efektívna. Niektorí sa snažia až natoľko, že túžia byť „dokonalými rodičmi.“

Neviete ako deti vhodne pokarhať?

K rodičovskému umeniu patrí dať dieťaťu i negatívny feedback a pomôcť mu ním.Poznáte základné pravidlá efektívneho pokarhania?