Idete do školy v prírode? Inšpirujte sa týmito tipmi na prácu s deťmi ( 2. časť)

Rôzne skupinové hry sú v škole v prírode vynikajúcim spestrením času a dobrým nástrojom na budovanie vzťahov.
Rôzne skupinové hry sú v škole v prírode vynikajúcim spestrením času a dobrým nástrojom na budovanie vzťahov. / Zdroj: Bigstock

Hľadáte inšpirácie, ako zabaviť deti v škole v prírode či v tábore? Tu je zopár tipov, ktoré vám určite spríjemnia spoločné chvíle.

 

Škola v prírode je časom, keď  deti prežívajú niekoľko dní mimo domova, bez rodičov, v spoločnosti spolužiakov, učiteľov a vychovávateľov. Je to čas, ktorý deťom prináša nielen zábavu, ale i poznávanie a možnosť formovania vzťahov s ostatnými. Na jednej strane sa upevňujú už existujúce priateľstvá, na druhej strane vznikajú nové vzťahy. Deti sa zrazu vidia aj v iných situáciách  ako v škole, vidia kamarátov pri aktivitách, ktoré nie sú v škole bežné. Príroda ponúka možnosti aj na také aktivity, na ktoré v škole často nebolo dostatok času. S niektorými tipmi na prácu s deťmi v škole v prírode ste sa mohli zoznámiť v predchádzajúcom článku. Dnes sa pozrieme na ďalšie.

 

Hra Hľadanie pokladu

Žiakov rozdelíme do dvoch skupín. Obidve skupiny najprv vyrobia poklad, napríklad môžu uvariť puding. Potom ho musia niekde v okolí skryť. Spoločne s každou skupinou ho ide ukryť aj špión z druhej skupiny. Členovia skupín ukážu špiónovi, kde poklad skryli, ale ten si nesmie robiť poznámky, kresliť mapu a nesmie mať pri sebe ani mobil, ani fotoaparát. Potom sa skupiny vyberú hľadať poklad. Špión im môže porozprávať, kde majú ísť poklad hľadať, ale nesmie ísť s nimi do terénu. Keď nájdu poklad, vrátia sa do cieľa a spolu so špiónom zjedia puding. Ak ho nenájdu, nechá si ho tá skupina, ktorá si ho vyrobila.

 

Hra Kto chytí líšku?

Pripravte si lístky s číslami. Jedno staršie dieťa alebo učiteľ si dá na krk červenú šatku a bude „líška“. Odíde  o 15 minút skôr do lesa, udržuje si náskok a značkuje číslami cestu. Skupina detí musí objaviť všetky čísla, vystopovať líšku a vziať jej šatku.

 

Hra Citáty (príslovia, porekladlá, pranostiky) ukryté v lese

Učiteľ ukryje v lese v obálkach rôzne citáty, príslovia, pranostiky alebo porekladlá. Potom deti rozdelí do skupín. Skupiny majú za určitý časový limit nájsť čo najviac obálok. Zvíťazí tá skupina, ktorá ich nájde najviac.

 

Hra Lovci perál

Učiteľ do bazéna nahádže veľké množstvo menších loptičiek. Žiakov rodzelí na dve skupiny. Obidve naraz skočia do vody a za určitý časový limit majú do siete alebo vedra nazbierať čo najviac loptičiek. Vyhráva tá skupina, ktorá nazbiera viac loptičiek.

 

Hra Beh s úlohami

Pásikmi krepového papiera vyznačíme 500 m dlhý členitý lesný úsek. Vysvetlíme deťom pravidlá aktivity a dôležitosť ich dodržiavania kvôli bezpečnosti. Rozdelíme ich do dvoch družstiev s rovnakým počtom. Každé družstvo má trasu vyznačenú inou farbou. Na štarte sa družstvá dohodnú na prvej strofe piesne, ktorú všetci poznajú. Úlohou družstva je prebehnúť čo najrýchlejšie zvolenou trasou do cieľa, v cieli sa zhromaždiť a spoločne zaspievať vybranú pieseň. Pri hodnotení môžeme prihliadať nielen na rýchlosť behu, taktiku, dodržiavanie pravidiel, zmysel pre spoluprácu, ale aj na tvorivosť a kvalitu spevu. Trasu prekonávajú družstvá rôznymi spôsobmi a plnia rôzne úlohy, ktoré si vymyslí učiteľ.

 

Prečítajte si tiež: Idete do školy v prírode? Niekoľko tipov na prácu s deťmi

 

Hra Lavína

Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Obe družstvá, ktoré medzi sebou súťažia, stoja vedľa seba za štartovacou čiarou. Štartovacie čiary sú pre 10 hráčov vedľa seba s trojmetrovým odstupom skupín. Pred každým družstvom je vo vzdialenosti 10 – 15 metrov od štartovacej čiary dobre viditeľná méta. Každý hráč má pridelené číslo od 1 do 10. Na znamenie vybiehajú z oboch družstiev hráči č. 1. Každý obehne svoju métu, vráti sa za štartovaciu čiaru, vezme za ruku hráča č. 2 a spoločne obiehajú métu. Vracajú sa za štartovaciu čiaru, hráč č. 2 berie za ruku hráča č. 3 a všetci bežia okolo méty. Takto to pokračuje, až prebehne celá skupina okolo méty, vráti sa za štartovaciu čiaru a postaví sa do radu. Držanie za ruky sa nesmie prerušiť, inak sa začína opäť od začiatku.

 

Hra Veveričky

Aktivitu môžete začať motivačným rozprávaním o tom, že existujú zvieratká, ktoré si robia zásoby potravy na zimu. Také sú aj veveričky. Ale niekedy aj podvádzajú a vymýšľajú. Často prídu do susedného teritória a ak ich nikto nevyženie a nájdu náhodou cudziu skrýšu zásob, pokojne sa najedia. Povedzte deťom, že sa zahráte na hladné veveričky. Na začiatku určíme územie, na ktorom sa bude hrať. Rozdajte deťom rovnaký počet „potravy“ (farebných kartičiek). Po začatí hry sa deti rozbehnú do lesa. Svoju „kartičky si rozdelia na dve časti a každú časť ukryjú na inom mieste. Miesto úkrytu si označia prírodným materiálom (šípka z kamienkov, štvorček z konárikov a podobne). Po ukrytí sa vrátia k učiteľovi a na dohodnutý  signál sa rozutekajú po lese a hľadajú cudzie skrýše. Ak chytia niekoho pri svojej skrýši, musí im odovzdať „potravu“ (kartičky). Každé dieťa môže zobrať z cudzej skrýše najviac tri kartičky, ktoré musí nenápadne premiestniť do jednej zo svojich skrýš. Po vypršaní časového limitu sa hra končí. Vyhodnocuje sa najlepší zlodej potravy (dieťa s  najväčším počtom kartičiek), najlepší obranca teritória a najlepší maskovač skrýše. V závere aktivity sa s deťmi porozprávajte o význame zásob pre zvieratká, o pomoci človeka zvieratám, živočíchom a podobne.

 

Hra Čo poznáme po hmate?

Učiteľ si pripraví materiál, ktorý nájde v lese. Deti so zaviazanými očami musia povedať, čo im podáte do ruky. Hru môžete meniť aj  tak, že z každej veci budete mať viac kusov. Potom dieťaťu dáte do jednej ruky nejakú vec (šišku, kúsok machu, vetvičku s ihličím, vetvičku s lesným plodom – šípky, trnky, kamienok, starý gaštan, hlina z lesnej cesty) a v kope pred sebou (v šklobúku, taške, košíku) má nájsť takú istú vec.

 

Hra Pexeso z listov

Z lesa si doneste rôzne listy stromov, z každého druhu aspoň 2 kusy. Z kartónu vystrihnite obdĺžniky. Toľko, koľko párov listov sa vám podarilo nazbierať. Na každý obdĺžnik položte list. Buď ho tam prilepte, alebo navyše obaľte potravinovou fóliou. Potom sa môžete hrať pexeso podľa klasických pravidiel, a tak sa deti učia spoznávať listy jednotlivých stromov.

 

Hra Cesta odvahy

Túto aktivitu robíme s deťmi večer alebo v noci. Rozložte lampy alebo sviečky po lúke tak, aby od jedného svetla bolo vidno k ďalšiemu. Deti kráčajú po lúke samostatne, nesmú robiť dvojice alebo skupiny. Pri každej lampe sa nachádza otázka, na ktorú si deti napíšu odpoveď do svojho zošita.  Nejde o čas, ale o správne odpovede na otázky. Keď sa všetky deti vrátia do budovy, učitelia prekontrolujú odpovede. Vyhráva ten žiak, ktorý má napísaných najviac správnych odpovedí.

 


Zdroj: Z. Šimanovský, B. Šimanovská: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
Zdieľať na facebooku