Paul Tough: Odhodlanie, zvedavosť a vytrvalosť sú pre deti dôležitejšie ako inteligencia

Kanadsko-americký spisovateľ a novinár Paul Tough vo svojej knihe Ako mať úspešné dieťa skúma skutočné dôvody úspechu.
Kanadsko-americký spisovateľ a novinár Paul Tough vo svojej knihe Ako mať úspešné dieťa skúma skutočné dôvody úspechu. / Foto: Shutterstock

Vychovať zo svojho dieťaťa šikovného a úspešného človeka je snom pravdepodobne každého rodiča. Nedá sa úplne na sto percent povedať, ako sa to dá urobiť. Našťastie sa však tejto téme venovalo množstvo výskumov a štúdií. Aj kanadsko-americký spisovateľ a novinár Paul Tough vo svojej knihe  Ako mať úspešné dieťa skúma skutočné dôvody úspechu. Využíva na to rôzne vedecké a psychologické poznatky, ale vychádza aj z praxe, pretože niekoľko rokov pozoroval mnohé rodiny. Analyzuje skúsenosti a zistenia učiteľov, neurovedcov, genetikov, psychológov a iných odborníkov. Pozrime sa na faktory, ktoré pozitívne ovplyvňujú úspešnosť dieťaťa.

 

Silná citová väzba

Paul Tough na základe svojich pozorovaní prišiel na to, že pre život nie je v najvýznamnejšej miere potrebná inteligencia, ale charakterové vlastnosti. Jeden zo základných predpokladov, aby dieťa bolo šťastné a vyrovnané, je totiž skorá citová väzba s tými, ktorí ho vychovávajú. Starostlivosť zo strany rodičov je kľúčová predovšetkým počas prvých troch rokov. Tie deti, s ktorými si rodičia už od útleho detstva pestovali naozaj úprimný, vrúcny a hlboký vzťah, dopadli podľa výskumníkov lepšie v školských testoch, dokonca tiež boli schopnejšie vytvárať zdravé medziľudské vzťahy.

Schopnosť vytvárať silnú citovú väzbu môže byť nedostatočná u osôb, ktoré sami ako deti psychicky alebo dokonca fyzicky trpeli a prežívajú svoje svoje traumy aj v dospelosti. Ale ani pre týchto rodičov nie je výchova ich detí stratená. Ak chcú zmeniť sami seba, pomôcť im v tom dokážu odborníci.

Silné stránky charakteru nie sú vrodené a nezáležia len od génov. Založené sú aj na chémii mozgu a sú ovplyvňované prostredím, v ktorom deti vyrastajú. Z toho vyplýva, že rodina, škola a spoločnosť môžu vo veľkej miere ovplyvniť vývin detí.

 

Dieťa potrebuje motiváciu a vôľu

Rodičia a učitelia školákov najlepšie vedia, aké ťažké je niekedy motivovať deti k nejakej činnosti. Často chýba vôľa. Dieťa by aj chcelo napísať písomku na jednotku, ale nemá vôľu prestať hrať počítačovú hru a otvoriť učebnicu. Ale bez motivácie to naozaj nejde. Je dôležité deti podporovať v tom,  aby sústavne pracovali až dovtedy, kým nedosiahnu svoj cieľ. Ak sa to naučia už v ranom veku, vytrvalosť a húževnatosť si prenesú aj do fungovania v budúcnosti - napríklad do pracovnej oblasti.

Za žiadnych okolnosí nedovoľte, aby sa dieťa cítilo zahanbene, ak sa o niečo pokúsi, ale neprinesie mu to úspech. Nič tak človeka nepripraví o motiváciu a uvedomenie si vlastnej hodnoty ako kritika na adresu jeho nezdarov. Na chyby sa skôr pozerajte ako na „stavebné kamene“ poznania. Zároveň pamätajte na to, že konzistentné úsilie buduje väčšiu sebadôveru než zopár žiarivých úspechov.

Paul Tough je tiež zástancom myšlienky, že sa inteligencia počas života mení a že je možné ju tréningom zlepšiť. Táto informácia môže pozitívne vplývať na deti. Ak sú deti vychovávané v tomto duchu, potom to podľa mnohých môže naozaj zlepšiť ich výsledky.

Negatívne na človeka môžu vplývať aj stereotypné myšlienky. Ak dievčatám v nejakej triede pred matematickým testom učiteľ povie, že dievčatá mávajú v matematike horšie výsledky ako chlapci, tieto dievčatá napíšu test horšie ako tie, ktoré test písali v triede, kde im to učiteľ nepovedal. To isté platí aj o predsudkoch spojených so sociálnym štatútom alebo etnickou príslušnosťou. Strach zo zlyhania ľuďom neumožňuje predviesť svoj najlepší výkon.

 

Správna miera svedomitosti, odhodlania, zvedavosti a vytrvalosti

Okrem motivácie sú pre budúci úspech v živote detí dôležité i optimistický pohľad na svet, odhodlanie, zvedavosť a vytrvalosť. Je to práve vedomie, že prekážky sa dajú prekonávať a že to môže prinášať dobrý pocit, ktorý zabráni tomu, aby sa dieťa nezrútilo pri prvom neúspechu a odmietlo pokračovať k vytýčenému cieľu. Tieto vlastnosti môžu rodičia a učitelia v deťoch tiež rozvíjať.

Dôležitým predpokladom úspechu je podľa psychológov tiež svedomitosť. Svedomití ľudia aj  podľa Tougha častejšie dokončia vzdelanie a nájdu si prácu, ich manželstvo trvajú dlhšie a rovnako tak aj ich životy. Treba však dať pozor na to, aby  prílišná svedomitosť neviedla  až k úzkostlivosti. Jej správna miera môže ľuďom  pomôcť úspešne prežívať život.

 

Neexistuje, samozrejme, univerzálnay návod, ako vychovať z detí úspešných dospelých. Existujú však určité zistenia, ktoré vznikli na základe pozorovania viacerých rodín a detí počas mnohých rokov. Na základe týchto zistení sa dá povedať, že k úspešnému životu môže pomôcť silná citová väzba na rodičov, určitá miera rodičovskej kritiky a určitá miera slobody a zodpovednosti. Teda aj miera slobody je dôležitá. Ukazujte deťom podporu, ale nerobte žiadne výnimky ani ospravedlnenia. Rodič, ktorý sa úzkostlivo snaží vybavovať všetko namiesto svojich detí, im to zľahčuje len dočasne. Z dlhodobého hľadiska deťom takáto „starostlivosť“ škodí a vychováva z nich príliš pohodlných či neschopných ľudí. Sebadôvera, naopak, rastie spolu s odvahou čeliť problémom vlastnými silami a vyriešiť ich bez pomoci iných. Je logické, že každý rodič má v neistom svete strach o svoje dieťa. Napriek tomu nedávajte svoje obavy príliš najavo. Deti ich totiž podprahovo vnímajú ako istú formu nedôvery – či už v ich talent alebo schopnosť poradiť si v neznámej situácii.

Bolo zistené, že u detí, ktoré boli vychovávané spomínaným spôsobom, bola takmer vždy väčšia pravdepodobnosť, že nezačnú brať drogy, nebudú fajčiť a piť alkohol, nebudú mať psychické problémy, najmä depresie a pocity úzkosti.

 

Podľa Tougha je mimoriadne náročné napríklad aj tínedžerské obdobie, keď vyrastá dieťa v biede. Práve vtedy nastane veľký obrat. Rany v skorom detstve zapríčinia zlé rozhodnutia a zlé rozhodnutia majú devastujúce dôsledky. Avšak tínedžeri majú schopnosť prehodnotiť a pretvoriť svoj život spôsobom, akým to mladšie deti urobiť nemôžu. Adolescencia môže byť bodom zlomu, preto je toto obdobie také citlivé a nesmierne dôležité. Môže znamenať vykročenie k zlyhaniu, ale aj odvrátenie sa od nepríjemností a naštartovanie osudu smerom k úspechu.

Čítajte viac o téme: Rodina, Úspech
Zdieľať na facebooku