Polročné opakovanie so štvrtákmi – matematika

Príklady na opakovanie matematiky pre štvrtákov pred polročnými testami.
Príklady na opakovanie matematiky pre štvrtákov pred polročnými testami. / Foto: Bigstock

V predchádzajúcom článku ste sa mohli motivovať príkladmi, ktoré pomáhajú tretiakom pri opakovaní matematiky. Dnes sa pozrieme na štvrtácke príklady. Ak si chcete so svojím dieťaťom – štvrtákom zopakovať matematiku pred polročnými písomnými prácami, možno vám pomôžu aj niektoré z nasledujúcich príkladov.

 

1. Vyfarbi obdĺžnik s najmenším číslom, ktoré má na mieste desiatok číslicu 5.

 

2. V rybníku bolo 44 pstruhov. Sumcov bolo 9 krát menej.

a)Koľko  bolo sumcov?

b)Koľko bolo všetkých rýb spolu?

___________________________________________________________________________


3. Jankina mama má 32 rokov, Janka má 8 rokov.

a) Koľkokrát je Janka mladšia ako mama?           _________________________

b) O koľko rokov je Janka mladšia ako mama? _________________________

 

4. Mirko má 8 počítačových hier. Jeho brat Peter ich má 5-krát viac. Koľko

počítačových  hier majú spolu?

________________________________________________________________

 

5. Otec najazdil na aute 4200 km. Starý otec najazdil 100-krát menej km. Koľko km najazdil starý otec?

________________________________________________________________

 

6. Vyfarbi srdiečka s číslami, ktoré sú deliteľné číslom 5.

 

7. Podľa sčítania utvor príklady na násobenie a vypočítaj ich.

6 + 6 + 6 =_________________________________

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ___________________________

5 + 5 + 5 + 5 +5 + 5 + 5 = ______________________

4 + 4 + 4 + 4 =_________________________________

 

8. Zaokrúhli.

 

Zaokrúhli na desiatky:

82 =

138 =                                                                  

576 =                                                                 

 

Zaokrúhli na stovky :

254 =

3 640 =

7 070 =

 

9. Vypočítaj:

420 – 7 . 8 – 9 . 8 =

(105 + 1290 ) – 75 + 2 . 9 =

36 : 4 + 7 . 7 + 5 . 8 + 4 . 7 =

3000 – (200 - 75) – 21 =

 

10. Vynásob alebo vydeľ.

 

11. Premeň jednotky dĺžky.

 

12. Počítaj v tabuľke vývoz triedeného odpadu v kilogramoch.

 

13. Správne pomenuj.

14. Porovnaj čísla.

 

456      803                     672        408                                 2 755        2 599

 

332      233                     2 645     1799                                6 265        4 312

 

15. Napíš ďalších 5 čísel v číselnom rade.

 

a) 68, 168, 268, ____________________________________________

 

b) 4695, 4688, 4681, ________________________________________

 

c) 96, 97, 98, _______________________________________________

 

16. Vyfarbi.


17. Narysuj ∆ ABC, kde:


/AB/ = 7 cm,  /BC/ = 5 cm,  /AC/ = 3 cm

 

a) vypíš vrcholy trojuholníka    __________________

b) vypíš strany trojuholníka      __________________

c) zoraď strany trojuholníka od najväčšej po najmenšiu  __________________

Čítajte viac o téme: Matematika, Testy
Zdieľať na facebooku