Opakujeme s tretiakmi na polroku - matematika

Polročné opakovanie matematiky pre tretiakov
Polročné opakovanie matematiky pre tretiakov / Foto: Bigstock

Ani sme sa nenazdali a máme tu polrok. Ak si chcete so svojimi deťmi zopakovať matematiku pred polročnými písomnými prácami, možno vám pomôžu aj niektoré z nasledujúcich príkladov.

 

1. Vypočítaj!

38 + 14 =                             60 – 12 =                             45 + 15 =                         67 – 22 =

 

72 – 16 =                             91 +   8 =                             25 + 18 =                         30 + 34 =

 

52 – 32 =                             61 + 24 =                             56 – 48 =                         29 + 51 =

 

45 – 25 =                               4 + 87 =                             48 +   9 =                         75 –   6 =

 

28 –   9 =                             76 +   6 =                              23 +  7 =                         50 – 31 =

 

2. Napíš ako násobenie!

5 + 5 + 5 + 5 =                               7 + 7 + 7 =                             2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

 

3. V detskej izbe je 18  kociek. Janka ich rozdelila do troch skriniek. Koľko kociek je v jednej poličke?


________________________________________________________________

 

4. Jedna čokoláda  stojí 2 €. Koľko eur zaplatíš za 6 čokolád?


________________________________________________________________

 

5. Ku kŕmidlu priletelo 21 sýkoriek, 6 stehlíkov a 12 vrabcov. Koľko vtáčikov priletelo do  kŕmidla?


________________________________________________________________

 

6. Vypočítaj!

 

4 . 6 =                            7 . 3 =                               18 : 2 =                                  20 : 4 =

 

0 . 2 =                          10 . 4 =                               24 : 4 =                                    3 . 3 =

 

8 . 1 =                          30 : 3 =                                 5 . 3 =                                  28 : 4 =

 

6 . 2 =                          14 : 2 =                               32 : 4 =                                    9 . 4 =

 

9 . 3 =                          24 : 3 =                               10 . 2 =                                   16 : 2 =

 

7. Narysuj úsečky.

/AB/ = 67 mm              /KL/ = 8 cm

 

8. Doplň nasledujúce číslo.

10 ,15, 20, __, __,

10, 12,  __, __, 18

100, 90, 80, __, __,

 

9. Premeň jednotky dĺžky.

3 cm =   ____ mm                                             10 dm = _____ cm

66 mm = ____ cm ____mm                              20 cm = _____ dm

 

10. Zisti a dopíš postupnosť.

20

40

60

 

 

90

70

50

 

 

2

4

6

 

 

5

10

15

 

 

 

11. Vypočítaj.

(2 . 3 ) + 5 =                              ( 2 + 3 ) . 5 =                    4 + ( 6. 3 ) =             3 . ( 5 + 2 ) =

(9 . 3 ) + 15 =                            ( 6 . 6 ) + 12 =                  18 : ( 6 – 3 ) =           25 : ( 2 + 3 ) =

 

12. Vypočítaj!

13. Doplň chýbajúve  čísla  do príkladov.

3 . _ = 15                     5. _ = 50                      8 . _ = 40

_ .  2 = 10                    _ . 4 = 20                      _ . 5 =  25

 

14. Rozlož čísla na desiatky a jednotky.

53=                      50=

43=                      44=

83=                      89=

17=                      73=

 

15. Porovnaj.

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku