Neodmietajte deťom čítať tie isté rozprávky. Má to svoje výhody!

  

Rozprávky zohrávajú dôležitú úlohu v živote detí. Knihy, ktoré čítajú a postavy, ktoré spoznávajú, sa môžu stať ich priateľmi. Rozprávky tiež pomáhajú deťom vyrovnávať sa s rôznymi  pocitmi a názormi. Rozprávka nie je len literárne dielo, ponúka aj návod na to, ako žiť. Každá rozprávka nesie v sebe skrytý význam, ktorý človek môže odhaliť. Odráža nielen rôzne životné situácie, ale ponúka aj riešenie. Je to nástroj na rozvoj fantázie a kreativity a môže liečiť dušu. A prečo nemusíte protestovať, ak vás dieťa žiada, aby ste mu čítali stále tú istú rozprávku?

 

Tak ako dospelí majú svoje obľúbené filmy, deti majú svoje obľúbené rozprávky

Ak vás vaše dieťa prosí, aby ste mu neustále znovu čítali rovnakú rozprávku, je to veľmi dobre. Znamená to totiž, že táto kniha našla odozvu niekde v duši dieťaťa, a teda plne zodpovedá jeho momentálnemu emocionálnemu stavu. Táto skutočnosť svedčí aj o tom, že dieťa knihu v plnej miere prijalo a porozumelo jej, že v nej nie je nič, čo by ho odrádzalo alebo v ňom dokonca vyvolávalo hrôzu. Vy tiež určite máte svoje obľúbené knihy alebo filmy. Je možné, že ste niektoré z nich prečítali alebo videli niekoľkokrát a napriek tomu sa k nim vraciate znovu. Preto je dobré dopriať to aj svojmu dieťaťu.

 

Keď dieťa vie, aký bude koniec knihy, posilňuje to v ňom vieru v šťastnú budúcnosť

Skutočnosť, že dieťa vopred vie, ako dej knihy nakoniec skončí, posilňuje v jeho podvedomí presvedčenie o šťastnej budúcnosti a vieru v to, že jeho snaženie môže byť korunované úspechom. Vzbudí sa v ňom tak presvedčenie, že všeličo môže dobre dopadnúť aj vtedy, keď sa na začiatku objavia určité ťažkosti.  Keď dieťa vníma rovnaký dej niekoľkokrát, upevňuje sa u neho presvedčenie v tom smere, že ani zdanlivo veľmi nepriaznivé situácie nemusia byť nakoniec bezvýchodiskové.

 

Keď sa dieťaťu rozprávka páči, môže opakovane prežívať tie isté emócie

Keď dieťaťu čítate rozprávku, ktorá sa mu veľmi páči, dieťa  sa v myšlienkach dostáva do sveta svojej fantázie, hlavnému hrdinovi drží palce a všetky jeho príhody znovu a znovu emocionálne prežíva. To znamená, že si uvedomuje určitý typ emócií. Vďaka emóciám, ktoré prežíva jeho obľúbený hrdina, si dieťa uvedomuje aj svoje vlastné emócie. Pri každom novom čítaní sa tieto emócie dostávajú hlbšie do jeho podvedomia.

Nemali by ste zabúdať, že vývoj nervovej sústavy malého dieťaťa nie je ešte dokončený a z toho dôvodu potrebuje dieťa oproti dospelým ľuďom podstatne viac času na to, aby si svoje pocity a emócie dokázalo uvedomiť. Teda si po častiach skladá to, čo cíti k hrdinom ktorejkoľvek rozprávky.

 

Opakované čítanie rozprávok rozvíja v deťoch empatiu

Deti, ktoré sa vedia vcítiť do života svojho obľúbeného rozprávkového hrdinu, vedia túto zručnosť lepšie preniesť do reálneho života a byvajú väčšinou empatickejšie.

 

Opakované čítanie pomáha zdokonaľovať slovnú zásobu

Ak budete dieťaťu nejakú rozprávku čítať druhýkrát, využite to tiež ako príležitosť pre rozvoj a zdokonaľovanie jeho reči.  Pravidelné  opakovanie rovnakých slov vhodne dopĺňa slovnú zásobu dieťaťa.

 

Opakované čítanie pomáha zdokonaľovať tiež pamäť

Môžete tiež s rozprávkou pracovať tak, že v pravidelných intervaloch prerušte čítanie a spýtajte sa dieťaťa, či vie, čo bude nasledovať. Je to jednak vynikajúci spôsob budovania praktických návykov hovorovej reči, avšak súčasne to môže poslúžiť aj ako tréning pamäti.

 

Opakované čítanie rozvíja i predstavivosť

Opakované čítanie je dobré využiť tiež pre rozvoj predstavivosti a tvorivého myslenia u dieťaťa. Jednou z možných aktivít, ktorú je dobré v tomto zmysle využiť, je to, že keď dočítate do určitého bodu, vyzvete dieťa, aby si samo vymyslelo nejaké pokračovanie príbehu. Môžete vymyslieť spoločne aj svoju vlastnú rozprávku.

 

Využívajte aj ilustrácie

Vyzvite dieťa, nech porozpráva, čo vidí na obrázku. Ilustráciu môžete tiež použiť pri vymýšľaní vlastných príbehov.

 

Čítanie tej istej rozprávky dokáže dieťa dobre zrelaxovať

Čítanie rozprávok môže byť užitočné aj z hľadiska relaxácie pred spaním. Umožňujú deťom zabudnúť na napätie počas dňa. Opätovné stretnutie s milovanou rozprávkou pôsobí na deti upokojujúco. Získavajú pocit istoty, že všetko dobre skončí.

 


Zdroje: writersbureau.com, bbc.co.uk
Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi
Zdieľať na facebooku