Prečo má zdravá rodina pravidlá?

James B. Stenson vo svojej knihe Ako viesť deti správnym smerom radí rodičom, ako viesť deti pozitívnym smerom. Významnú rolu pri tom pripisuje pravidlám.
James B. Stenson vo svojej knihe Ako viesť deti správnym smerom radí rodičom, ako viesť deti pozitívnym smerom. Významnú rolu pri tom pripisuje pravidlám. / Zdroj: Shutterstock

Každá zdravá rodina žije doma podľa určitých pravidiel, podľa určitých noriem, ktoré usmerňujú správanie všetkých jej členov a formujú aj postoje zamerané na vzájomnú pomoc. Keď podľa týchto pravidiel deti celé roky každý deň žijú, postupne si osvojujú schopnosť usudzovať, mravnú zodpovednosť, vytrvalosť a ohľaduplnosť voči druhým. Aktívne rodinné pravidlá pomáhajú vyformovať určitú štruktúru, ktorá sa stáva základom pre rast ich charakteru. Prečo má vlastne zdravá rodina pravidlá? Je to preto, lebo má určité ciele a poslanie, ktoré sa snaží uskutočňovať. Naopak, čisto konzumná rodina nemá väčšinou žiadne poslanie či vyššie ciele, pretože sa zameriava hlavne na zábavu a tam nejaké náročnejšie ciele nie je potrebné stanovovať. Tieto rodiny väčšinou svoje deti majú tenedenciu chrániť pred problémami a minimalizovať nebezpečenstvo. V zdravej rodine otec a mama svoje poslanie berú vážne, uvedomujú si, že deti potrebujú pevné vedenie a pevné pravidlá. Ak obaja rodičia nevedú deti k tomu, aby konali dobro, potom ich veľmi ľahko môže niekto iný získať na svoju stranu a môže ich nútiť konať zlo. James B. Stenson vo svojej knihe Ako viesť deti správnym smerom uvádza niekoľko námetov, ktoré môžu významne pomáhať rodičom viesť svoje deti pozitívnym smerom. Čo odporúča rodičom?

 

Všetky pravidlá začínajte zámenom MY a nie TY alebo VY

Napríklad pravidlo na robenie domácich prác sa často hovorí takto: „Vy deti si musíte upratať svoju izbu.“ Namiesto toho môžete povedať: „My všetci prikladáme ruku k tomu, aby sme udržali náš domov v slušnom stave.“ Alebo hovoríte: „Zavolaj, keď prídeš domov!“ Namiesto toho môžete povedať: „Voláme si všetci vždy, keď je to potrebné.“ Inými slovami povedané, rodičia žijú podľa tých istých pravidiel ako deti. Rodičia žijú ako zodpovední, rozvážni dospelí a trvajú na tom, aby sa ich deti správali rovnako. Mama a otec vyžadujú od seba toľko, koľko vyžadujú od svojich detí. Takýto správny spôsob života sa stáva postupne súčasťou života celej rodiny a postupne ho nasávajú aj deti. Takto sa v praxi uplatňuje známy citát: „To, čo deti počujú, väčšinou zabudnú. To, čo vidia, si väčšinou zapamätajú. To, čo robia, pochopia a osvoja si to.“

 

Každý z rodiny rešpektuje práva a city druhých

Všetci by v adekvátnej situácii mali bežne používať slová: prosím, ďakujem, prepáč, je mi to ľúto, odpúšťam ti a podobne. Nikto by nemal byť drzý a urážať iných členov rodiny. Rodinné záležitosti by sa mali uchovávať v rodine a nemalo by sa o nich rozprávať na verejnosti. Samozrejmosťou by malo byť aj to, aby nikto z členov rodiny nepoužíval vulgarizmy. Každý by mal dokázať toho druhého aktívne počúvať. Členovia rodiny by sa mali navzájom rešpektovať a uvedomovať si, že každý má právo na svoje súkromie. Samozrejmosťou by malo byť aj preukazovanie úcty starším. Keď deti vidia rodičov, ktorým úcta k starším nie je cudzia, podobne sa potom správajú aj ony.

 

Každý člen rodiny sa snaží udržiavať poriadok v dome

Rodičia by mali odmalička deti učiť, že vonkajšie aktivity ako behanie, skákanie, hádzanie predmetov, hlasné kričanie nepatria do domu. Naučte ich tiež, že dvere sa zatvárajú potichu. Chlapci a muži nenosia vo vnútri čiapky na hlavách. Taktiež nie je vhodné vykrikovať na niekoho z jednej miestnosti do druhej, keď chcete niekomu niečo povedať, povedzte mu to z očí do očí. Všetci konzumujte jedlo len na tento účel vyhradenom mieste. Veci, ktoré sa momentálne nepoužívajú, je dobré položiť tam, kde patria. Je dobré rozdeliť si úlohy pri varení, upratovaní a umývaní riadu.

 

Všetci členovia rodiny si navzájom odovzdávajú informácie

Keď ide niekto z členov rodiny preč z domu, vždy informuje o tom, kde a s kým ide a tiež, kedy sa plánuje vrátiť. Ak sa niekto nevráti v stanovenom čase, je povinný zatelefonovať, čo sa stalo. Naučte deti aspoň dva dni dopredu informovať o nečakakných aktvitách, ktoré chcú realizovať. Napríklad je vhodné, keď informujú rodičov o tom, že v dome prespia kamaráti, že pôjdu na  školský výlet, na nejakú túru alebo návštevu. Keď si všetci v rodine zvyknú na spomínané dobré zvyky, rodina sa vyhne nečakaným alebo nepríjemným prekvapeniam a následným starostiam.

 

Rodina používa elektronické médiá v rozumnej miere

V rodine by mal byť len jeden televízor. Vďaka tomu budete mať pod kontrolou, čo deti pozerajú a tiež to zabraňuje tomu, že sa rodina triešti, to znamená, že sa každý nezavrie do svojej izby. Už odmalička učte deti, že na prvom mieste sú aktivity vonku, šport, čítanie kníh, prechádzky a spoločné rozhovory. Majte pod kontrolou, na aké účely deti využívajú tablet, mobil a počítač. V žiadnom prípade im nedovoľte čokoľvek pozerať alebo sa hrať hry, o ktorých neviete. Snažte sa dodržať primeranú časovú dotáciu. Ak pozeráte spoločne celá rodina televíziu, tak sa zamerajte hlavne na sledovanie dokumentárnych filmov, športu a hodnotných filmov. Výborné je, keď sa po filme spoločne porozprávate o deji a o myšlienkach, ktoré vás obohatili.

Toto sú najzákladnejšie pravidlá, ktoré sa využívajú v mnohých rodinách, ktorým záleží na pozitívnom rozvoji každého jej člena. Teda nielen detí, ale aj rodičov, ktorí slúžia deťom ako vzory. Samozrejme, nikto nie je dokonalý a občas sa stane, že niečo sa nedodrží, lebo chyby robí každý. Dôležité je však uvedomiť si ich a pokračovať ďalej v stanovenom úsilí. Ani jedna rodina pravdepodobne nedosiahne absolútnu dokonalosť, ale čo je podstatné, nikdy sa neprestaňte o ňu usilovať.

 


Zdroj: James B. Stenson: Ako viesť deti správnym smerom
Zdieľať na facebooku