Opakujeme prídavné mená

Aj prídavné mená vedia žiakov dobre potrápiť, preto je dobré si hneď na začiatku roka zopakovať ich najdôležitejšie pravidlá.
Aj prídavné mená vedia žiakov dobre potrápiť, preto je dobré si hneď na začiatku roka zopakovať ich najdôležitejšie pravidlá. / Zdroj: Shutterstock

Aj prídavné mená vedia žiakov dobre potrápiť, a to hlavne vzor PEKNÝ, pri ktorom je potrebné si neustále uvedomovať, že v nominatíve plurálu je potrebné dať mäkké í. Tento, ale aj ďalšie problémové javy, ktoré sa viažu k prídavným menám, sa dajú naučiť. Podstatné je, aby im žiak hlavne porozumel a potom tiež, aby mal dostatok možností na precvičovanie. A možno práve pri precvičovaní vám pomôžu nasledujúce úlohy. Cvičenia sa dajú použiť v šiestom a v siedmom ročníku základnej školy.

 

1. Podčiarkni v citáte prídavné mená.

Kto nemá peniaze, je chudobný,

kto nemá priateľa, je chudobnejší,

ale najchudobnejší je ten,

kto nemá srdce. (Pascal)

 

2. Doplň druh prídavného mena (akostné, vzťahové, privlastňovacie).

So smutnými očami                          ____________

Drevený stôl                                      ____________

Psí ňufák                                           ____________

Vierkiným slovám                              ____________

Veselý spev                                       ____________

S tvarohovým koláčom                      ____________

 

3. Doplň správny vzor!

Studený vietor     ____________________

s rybím tukom     ____________________

krajším dňom      ____________________

babkine knihy      ____________________

s novými žiakmi ____________________

orlí let                 ____________________

 

4. Utvor nominatív plurálu.

štíhly športovec  ________________________________________________

bradatý muž        ________________________________________________

vysoký žiak         ________________________________________________

múdry spolužiak  ________________________________________________

 

5. Utvor druhý a tretí stupeň prídavných mien.

starý ___________________   ____________________

verný___________________  ____________________

nový  ___________________  ____________________

malý  ___________________  ____________________

 

6. Doplň údaje o prídavných menách.

 

8. Doplň jotu alebo ypsilon.

vesel__ žiaci,  starš__ brat, ťav__ chrbát, mačk__ne mláďatá, nov__m žiakom,

star__ rodičia, mal__ psík, o červen__ch kvetoch, o pestrejš__ch farbách,

ps__ m očkám,  ryb__  tuk, so včel__m medom, mamk__n__m knihám,

s dedkov__m__ kamarátmi, vysok__  orl___ let, so sokol__ zrakom, hlbš__ hlas

 

9. Označ rad, ktorému zodpovedajú gram.kategórie prídavného mena  v spojení s tvarohovými haluškami.

  1. ženský rod, singulár, lokál, pekný
  2. ženský rod, plurál, inštrumentál, pekný
  3. ženský rod, plurál,  lokál, pekný

 

10. Ktoré prídavné meno do radu nepatrí? Prečiarkni ho.

A. krajší, nový, malým, drevený, úzkymi

B. babkiným, veselý, s dedkovými, Ferkov

C. syrový, menší, hlineným, s bavlneným

 

11. Dopíš k prídavnému menu synonymum.

ZLÝ    ___________________

SMUTNÝ  ___________________

VYSOKÝ___________________

 

12. Podčiarkni len akostné prídavné mená.

domáci, slušný, starší, slovenský, drevený, úzky, zelený, najhrubší, spravodlivý, ovocný, horský, vysoký, textilný, vzácny, vodový, územný, malý, vytrvalý, zlý

 

13. Napíš prídavné a podstatné meno v uvedenom tvare.

spevavý vták (G sg.)_______________________________________________

vysoká tráva (I pl.)   _______________________________________________

teplejšie počasie (L sg.)_____________________________________________

čarovné kúzlo (D sg.)_______________________________________________

priateľská správa (I sg.)_____________________________________________

farebná niť (G pl.)_________________________________________________

 

14. K podstatným menám pridaj vhodné prídavné mená.

____________ učiteľka                          _____________ škola

____________ auto                                _____________ žiak

____________ piesok                            _____________ sneh

____________ bábätko                          _____________ taška

 

15. Z podstatného mena utvor vzťahové prídavné meno (daj pozor na pravopis začiatočného písmena).

a) Tatry ______________________         b) drevo______________________

c) Európa_____________________        d) Senica______________________

e) strom______________________        f)  lúka________________________

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Testy
Zdieľať na facebooku