Opakovanie podstatných mien na začiatku školského roka

Pracovný list na opakovanie podstatných mien v úvode roka vám pomôže zistiť, ako na tom deti sú.
Pracovný list na opakovanie podstatných mien v úvode roka vám pomôže zistiť, ako na tom deti sú. / Zdroj: Shutterstock

Ovládanie pravopisu podstatných mien je pre žiakov veľmi dôležité, pretože sa v jazyku vyskytujú veľmi často. Podobne ako pri iných pravopisných javoch, tak i pri podstatných menách je potrebné jednotlivé naučené javy neustále opakovať. Nasledujúci pracovný list je vhodný pre šiestakov.

 

1.Podčiarkni v bájke podstatné mená.

O Herkulesovi a povozníkovi

Istý človek viedol voz s koňom po rozbahnenej ceste. Kolesá uviazli hlboko v blate. Muž zostúpil z kozlíka a len tak očistom skúšal voz potlačiť, no nepomohlo to. Voz sa ani nepohol. Človek zdvihol hlavu a zúfalo zvolal: „Vari sa mi všetko zlé musí prihodiť? Prečo mi nepríde niekto na pomoc? Kde je napríklad mocný Herkules? Je to najsilnejší človek na svete. Kde je práve teraz, keď ho potrebujem?“ Herkules začul, že ho ktosi volá a šiel sa pozrieť, čo od neho chce. „Prestaň nariekať a zapri sa do voza," povedal povozníkovi prísne. „Ako môžeš čakať pomoc od iných, keď si sám nevieš pomôcť? Ak ukážeš, že rád urobíš svoj diel práce aj ja ti pomôžem."

POUČENIE : Ostatní pomôžu ochotne tomu, kto sa sám pustí do práce!

 

2. Označ skupinu podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub.

A. princ, stolár, rozhodca, strom

B. smrek, stôl, kabinet, les

C. rok, nábytok, sudca, vietor

D. hokejista, učiteľ, byt

 

3. Doplň do tabuľky chýbajúce údaje.

 

4.Označ rad, v ktorom sú len vlastné podstatné mená.

A. VÁH, TOPOĽ, BREZNO, RIEKA

B. HRON, MARS, ZUZANA, SLOVENSKO

C. DIEVČA, IPEĽ, DUNAJ, ZEM

D. PARK, JUPITER, SLNKO, SLON

 

5. Spoj šípkami podstatné meno so vzorom.

 

6. Podčiarkni v texte len podstatné mená mužského rodu.

 

Priatelia sú tí fantastickí, nesebeckí ľudia,
ktorí dávajú svoj čas, svoju silu a svoje srdce druhým...
- Shirley Harveyová

 

7. Keď správne doplníš slová do doplňovačky, zistíš úplné znenie výroku.

.......................................................... je schopnosť porozumieť druhým. (Johann Wolfgang von Goethe)

 

 

 

8. Ku každému pádu napíš správne pádové otázky.

Pád

Pádové otázky

Nominatív

Genitív

Datív

Akuzatív

Lokál

Inštrumentál

 

9. Podstatné meno daj do tvaru, ktorý je v zátvorkách.

mäso ( G, sg. )  ___________________________

myš ( L, pl.)  _____________________________

kniha ( A, pl. )  ___________________________

žiak ( I, sg.)  _____________________________

 

10.Urč gramatické kategórie podstatných mien.

podstatné  meno

rod

číslo

pád

základný tvar

bába

 

 

 

 

v pivnici

 

 

 

 

z reťaze

 

 

 

 

pri čítaní

 

 

 

 

do  áut

 

 

 

 

na polia

 

 

 

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku