Opakujeme slovenský jazyk so štvrtákmi

Krátke opakovanie zo slovenčiny pre štvrtákov
Krátke opakovanie zo slovenčiny pre štvrtákov / Zdroj: Bigstock

Na začiatku školského roka je dobré si zopakovať to najdôležitejšie aj zo slovenčiny. Pripravili sme pre vás krátky testík, ktorý deti preverí, na čo všetko počas leta nezabudli.


Rozdeľ slová na slabiky.

učebnica       pamiatka     uviaznutý     slovenský         diaľnica         splniť

rozprávky     nepísať      stavebný      smiešny        kolieskové    hniezdo

hmyzožravec   kŕdeľ    krídla  vzduch

 

 

Doplň i/í alebo y/ý.

 

Ezop: Bájka o psovi a kúsku mäsa

Pes našiel veľký kus mäsa a niesol ho v zuboch dúfajúc, že ho  niekde v pokoji zožerie. Prišiel k potoku, ponad ktorý viedla lavička a pustil sa po nej na druhú stranu. Uprostred zastal a pozrel dolu. Z vodnej hladiny hľadel na neho jeho vlastný obraz. Pes si neuvodomil, že vidí sám seba. Myslel si, že pozerá na iného psa s kusiskom mäsa v pysku. „Jeho mäso je väčšie ako moje!" pomyslel si pes závistlivo. „Vytrhnem mu ho a ujdem!" A tak otvoril papuľu a pustil svoje mäso, ktoré padlo do potoka a kleslo ku dnu.

Poučenie : Uspokoj sa s tým,čo máš.

 

Vypíš z textu (aspoň 5)

 

Podstatné mená:  ________________________________________________________________

Prídavné mená:  ________________________________________________________________

Zámená:  ________________________________________________________________

Slovesá :   ________________________________________________________________

 

Usporiadaj priezviská autorov podľa abecedy.

Štefan Moravčík, Mária Ďuríčková, Jaroslava Blažková, Ján Navrátil, Krista Bendová, Gabriela Futová, Tomáš Janovic, Ľubomír Feldek, Jozef Pavlovič, Daniel Hevier

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Doplň vhodné písmená na začiatku vlastných mien.

__ysoké  __atry , __ežmarok  , __ojnický zámok , __itra , __ unaj , __áh , __aniel __evier , __imavská   __obota ,  __ ová   __lica ,

 

Zakrúžkuj správnu odpoveď.

 

 

 

 

Urč hlásky.

 

h-________________

 

á-________________

 

j-________________

 

i-________________

 

č-________________

 

e-________________

 

k-________________

 

Napíš tri:

jednoslabičné slová:  _______________________________________

dvojslabičné slová:     _______________________________________

trojslabičné slová:       _______________________________________

 

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

a)      obylie, bík, bylinky, bitkár

b)      riskovať, Rysy, rýchlik, bryndza

c)      vydra, vydlička, vydieť, vyžla

d)      zývať, jazyčnica, prezývka, zyma

 

Krížikom vyznač pravdivé tvrdenie.

 

Vyfarbi húseničky. Tvrdé spoluhlásky  =  žltá,  mäkké spoluhlásky = zelená.

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Testy
Zdieľať na facebooku