Aktivity na začiatok školského roka – 2. časť

Deti prežili dva dlhé mesiace prázdnin. Pre mnohé z nich sú to najkrajšie zážitky ich života. Dovoľte im podeliť sa o ne so svojimi priateľmi a zblížiť na začiatku školy kolektív triedy.
Deti prežili dva dlhé mesiace prázdnin. Pre mnohé z nich sú to najkrajšie zážitky ich života. Dovoľte im podeliť sa o ne so svojimi priateľmi a zblížiť na začiatku školy kolektív triedy. / Zdroj: Shutterstock

Aj na začiatku školského roka v minulom roku sme sa zoznámili s niektorými aktivitami, ktoré sú vhodné pre žiakov ešte predtým, než sa začne samotné vyučovanie. Veď na prázdniny je potrebné si zaspomínať a niečo o nich aj spolužiakom porozprávať. Skôr ako sa začne vyučovanie, deti veľmi čakajú, že učiteľ s nimi urobí nejakú aktivitu, pretože sa chcú so spolužiakmi podeliť o svoje prázdninové zážitky. Ako to urobiť čo najzábavnejšie?

 

Tleskni a povedz zážitok

Žiaci sa postavia do kruhu. Úlohou každého v kruhu je poslať ďalej tlesknutie s tým, kto príjme tlesknutie, povie najkrajší zážitok z prázdnin. Táto aktivita je náročná na pozornosť a vyžaduje si od žiakov sústredenosť. Prvý raz možno potrvá dlhšie, kým tlesknutie prejde celým kruhom, ale žiaci sa určite budú chcieť zlepšovať. Pri rozprávaní zážitkov môžu žiaci túto aktivitu niekoľkokrát opakovať, napríklad dovtedy, kým nepovedia aspoň tri zážitky z prázdnin.

 

Pantomíma a zážitok

Žiaci si sadnú na stoličky do kruhu. Postupne každý žiak sa postaví uprostred a pantomimicky zahrá nejakú udalosť, zážitok, činnosť, ktorá ho počas prázdnin potešila. Keď dohrá, spolužiaci hádajú, aká činnosť to bola.

 

Živé sochy

Pri tejto hre sa žiaci naozaj zabavia a rýchlo si opäť zvyknú na spolužiakov, ktorých dva mesiace nevideli.  Táto hra je zameraná na pomoc žiakom naučiť sa spolupracovať a tiež fyzicky kooperovať.

Rozdeľte žiakov do skupín po 3 alebo 4. Potom povedzte názov nejakého predmetu. Napríklad: práčka, umývačka riadu, rádio, chladnička, auto, lietadlo, loď, kopírka, počítač, telefón, kosačka… Celá skupina má 30 sekúnd na to, aby spoločne svojimi telami vytvorila daný predmet. Aby to bolo zaujímavejšie, môžete skupinu požiadať, aby pridala aj zvukové efekty.

 

Dotkni sa a povedz

Táto hra je dokonalá na obnovenie dôvery v triede, ktorá sa počas dvoch mesiacov prázdnin mohla aj vytratiť.

Rozdeľte skupinu do dvojíc. Požiadajte dvojicu, aby sa dohodli, kto bude A a kto B. Žiak A má vždy zatvorené oči. Žiak B ho opatrne vedie po miestnosti, nechá ho končekmi prstov sa dotknúť 5 rôznych predmetov a potom ho odvedie na počiatočnú pozíciu. A otvorí oči a snaží sa uhádnuť, čoho sa dotýkal. Potom si A a B roly vymenia.

Učiteľ musí dávať na každú dvojicu pozor a byť pripravený ich zastaviť, aby si nikto neublížil. Toto cvičenie má budovať dôveru a nie strach a úzkosť. Po hre môže nasledovať diskusia na tému, čo človek potrebuje, aby mohol niekomu dôverovať.

 

Povedz spolužiakovi/spolužiačke príbeh

Rozdeľte žiakov do dvojíc. V priebehu 10 minút si žiaci vo dvojiciach porozprávajú nejaký prázdninový príbeh. Každý z dvojice nielen rozpráva, ale aj počúva.  Keď si všetky dvojice navzájom vyrozprávajú svoje príbehy, všetci si sadnú do kruhu. V ďalšej fáze tejto aktivity každý člen dvojice nebude rozprávať pred triedou svoj vlastný príbeh, ale príbeh ktorý si vypočul. Pri tejto aktivite je dôležité, aby sa žiaci pozorne sústredili na rozprávanie toho druhého a snažili sa čo najviac informácií zapamätať.

 

Kresba najkrajšieho zážitku

Počas prázdnin žiaci toho veľa prežijú. Rozdeľte ich do skupín a povedzte im, aby spoločne nakreslili na jeden veľký výkres všetky zážitky, ktoré sa im najviac páčili a radi na ne spomínajú. Po dokončení práce všetky skupiny prezentujú svoje výkresy pred triedou. Výkresy môžete dať na nástenku.

 

Jún  2017 a september 2017

Povedzte žiakom, aby si do zošita nakreslili postavu s vystretou pravou a ľavou rukou. Tá postava predstavuje ich samých. K ľavej ruke si napíšu SEPTEMBER  2017 a k pravej ruke JÚN 2017. Do časti v zošite pod pravou rukou si napíšu, aké očakávania a ciele mali v júni 2017 a pod ruku september 2017 si napíšu, čo sa im cez prádzniny splnilo a čo nie.

 

Slniečko vďaky

Povieme žiakom, aby si do zošita namaľovali slniečko s výraznými slnečnými lúčmi. Na každý slniečný lúč potom napíšu, komu by chceli za krásne prázdniny  poďakovať. Učiteľ žiakom povie, aby si všímali aj maličkosti a spomenuli si na viacerých dospelých i kamarátov, ktorí ich počas prázdnin určitým spôsobom obohatili. Žiaci často berú mnohé veci ako samozrejmosť a nevedia sa poďakovať. Táto aktivita ich nabáda k tomu, aby sa na chvíľu zastavili a popremýšľali nad všetkými, ktorí sú v ich živote dôležití.

 

Dobré skutky

Žiaci si stranu v zošite si rozdelia na dve polovice. Do prvého stĺpca napíšu o tom, aké dobré skutky urobili cez prázdniny oni a do druhého napíšu o tom, kto pre nich urobil niečo dobré. V ktorom stĺpčeku bude viac informácií? Táto aktivita vedie žiakov k tomu, aby si uvedomili,  či viac pomáhajú oni alebo sa viac pomáha im. Ak zistia, že iní konajú viac dobra ako oni, môžu to napríklad v budúcom školskom roku zmeniť.

Zdieľať na facebooku