Opakujeme matematiku s tretiakmi na začiatku školského roka

Využite krátky test z matematiky na opakovanie pre tretiakov.
Využite krátky test z matematiky na opakovanie pre tretiakov. / Zdroj: Bigstock

Doplň správne čísla a znamienka.

Zoraď čísla od  najmenšieho  po najväčšie:

Vypočítaj príklady.

8 + 4 =

12 - 6 =

5 + 8 =

11 - 9 =

6 + 6 =

18 -9 =

32 + 10 – 2 + 6 =

18 + 40 + 2 – 60 =

15 + 0 – 10 + 5 =

44 + 37 =

76 – 59 =

5 + 95 =

60 – 21 =

87 – 42 =

45 + 54 =

Usporiadaj čísla podľa veľkosti, začni najmenším.

56, 65, 47, 74, 33, 3, 75, 50

 

Spočítaj, koľko je na obrázku geometrických tvarov.

Počet obdĺžnikov......................

Počet štvorcov..........................

Počet kruhov.............................

Počet trojuholník.......................

 

Nájdi medzi číslami nepárne číslo. Prečiarkni ho.


Rozhodni o pravdivosti výrokov. Správnu možnosť vyfarbi.

 

Vypočítaj.

4 . 4 = ______

7 . 2 = ______

3 . 5 = ______

1 . 9 = ______

5 . 4 = ______

8 . 2 = ______

3 . 6 = ______

9 : 9 = ______

12 : 4 = ______

20 : 20 = _____

18 : 3 = ______

 

Na školskom dvore je 7 chlapcov. Dievčat je 6 krát viac.  Koľko detí je na školskom dvore?

Odpoveď:___________________________________________________________________

 

Ku každému číslu v srdiečku pripočítaj číslo 6 a výsledok napíš do prázdneho srdiečka.

Najprv príklady vypočítaj a potom označ ten obláčik, ktorý je najľahší.

 

Čítajte viac o téme: Matematika, Testy
Zdieľať na facebooku